Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

27 april 2000

Efter den regelbundna analysen av utsikterna för prisutvecklingen i euroområdet, som baseras på den senaste informationen om den monetära, finansiella och ekonomiska utvecklingen, fattade ECB-rådet vid dagens sammanträde följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 3,75%, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 4 maj 2000.

  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 4,75% gällande från den 28 april 2000.

  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 0,25 procentenheter till 2,75% gällande från den 28 april 2000.

ECB-rådet följer med dagens beslut sin policy att i förebyggande syfte reagera på de uppåtgående riskerna mot prisstabiliteten på medellång sikt. Penningpolitiken bidrar på så vis bäst till att dagens starka icke-inflationistiska ekonomiska tillväxt bibehålls.

ECB-rådet bekräftade i sina diskussioner det som sades av ECB:s ordförande vid inledningsanförandet på presskonferensen efter ECB-rådets möte den 13 april, liksom i det påföljande numret av ECB:s månadsrapport. ECB-rådet uttryckte särskilt sin oro vad avser hoten uppåt mot prisstabiliteten. Med anledning av utsikterna för en stark ekonomisk tillväxt uppstår dessa hot genom den kraftiga tillväxttakten i penningmängds- och kreditaggregaten samt genom eurons aktuella växelkurs.

ECB-rådet diskuterade den senaste tidens växelkursrörelser mellan de större valutorna samt även den senaste tidens euroförsvagning och utvärderade möjliga följder för prisstabiliteten i euroområdet. ECB anser att eurons nuvarande nivå inte återspeglar euroområdets underliggande styrka.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media