Menu
PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

27. april 2000

Efter den regelmæssige undersøgelse af udsigterne for prisudviklingen i euroområdet på grundlag af de seneste oplysninger om de monetære, finansielle og andre økonomiske udviklingstendenser traf Styrelsesrådet for ECB på sit møde i dag følgende pengepolitiske beslutninger:

  1. Renten på Eurosystemets primære markedsoperationer forhøjes med 0,25 procentpoint til 3,75 pct. med virkning fra den operation, der afvikles den 4. maj 2000.

  2. Renten på den marginale udlånsfacilitet forhøjes med 0,25 procentpoint til 4,75 pct. med virkning fra den 28. april 2000.

  3. Renten på indlånsfaciliteten forhøjes med 0,25 procentpoint til 2,75 pct. med virkning fra den 28. april 2000.

Med beslutningen i dag fortsætter Styrelsesrådet for ECB sin politik med på forebyggende måde at imødegå opadgående risici for prisstabiliteten på mellemlang sigt. På denne måde yder pengepolitikken det bedste bidrag til at sikre fortsættelsen af den nuværende fase med stærk og ikke-inflationær økonomisk vækst.

Under drøftelserne bekræftede Styrelsesrådet den vurdering, som formanden for ECB fremsatte i sine indledende bemærkninger på pressekonferencen efter Styrelsesrådets møde den 13. april 2000 og i den efterfølgende udgave af ECB's Månedsoversigt. Især gav Styrelsesrådet udtryk for sin bekymring om risici for prisstabiliteten, som i betragtning af udsigterne til stærk økonomisk ekspansion, opstår på grund af den stærke vækst i penge- og kreditmængden samt på grund af euroens aktuelle kursniveau.

Styrelsesrådet drøftede de seneste bevægelser i vekselkurserne mellem de vigtigste valutaer, herunder det seneste fald i euroens kurs, og undersøgte de mulige følger heraf for prisstabiliteten i euroområdet. ECB vurderer, at euroens nuværende niveau ikke afspejler de stærke økonomiske grundlæggende faktorer i euroområdet.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser