Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste
LEHDISTÖTIEDOTE:

Rahapoliittisia päätöksiä

27.4.2000

Tarkasteltuaan säännölliseen tapaansa euroalueen hintakehitysnäkymiä raha- ja reaalitaloutta sekä rahoitusmarkkinoita koskevien tuoreimpien tietojen perusteella EKP:n neuvosto teki tämänpäiväisessä kokouksessaan seuraavat rahapoliittiset päätökset:

  1. Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation korko nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä 3,75 prosenttiin alkaen operaatiosta, jonka maksut suoritetaan 4.5.2000.

  2. Maksuvalmiusluoton korko nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä 4,75 prosenttiin 28.4.2000 alkaen.

  3. Talletuskorko nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä 2,75% prosenttiin 28.4.2000 alkaen.

Tämänpäiväinen päätös osoitti EKP:n neuvoston reagoivan edelleen ennakoivasti hintavakautta keskipitkällä aikavälillä uhkaaviin hintojen nousupaineisiin. Tämä on rahapolitiikan paras keino varmistaa tämänhetkisen voimakkaan ja ei-inflatorisen talouskasvun jatkuminen.

EKP:n neuvosto vahvisti keskusteluissaan arvion, jonka EKP:n pääjohtaja esitti EKP:n neuvoston 13.4.2000 pitämän kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa ja joka sisältyi myös kokousta seuranneeseen EKP:n Kuukausikatsaukseen. EKP:n neuvosto oli huolissaan erityisesti hintavakautta uhkaavista hintojen nousupaineista, jotka - ottaen huomioon talouskasvun suotuisat näkymät - ovat seurausta raha- ja luotto-aggregaattien voimakkaasta kasvusta sekä euron valuuttakurssin tämänhetkisestä tasosta.

EKP:n neuvosto keskusteli keskeisten valuuttojen viimeaikaisista kurssimuutoksista, mukaan lukien euron viimeaikainen heikentyminen, ja tarkasteli kurssimuutosten mahdollisia vaikutuksia euroalueen hintavakauteen. EKP toteaa, että euron tämänhetkinen kurssitaso ei heijasta euroalueen talouden vahvoja perustekijöitä.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle