Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

27 Απριλίου 2000

Έπειτα από την τακτική εξέταση των προοπτικών για την εξέλιξη των τιμών στη ζώνη του ευρώ, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες για τις νομισματικές, χρηματοοικονομικές και άλλες οικονομικές εξελίξεις, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής κατά τη σημερινή του συνεδρίαση:

  1. Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος θα αυξηθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 3,75%, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 4 Μαΐου 2000.

  2. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα αυξηθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 4,75%, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από τις 28 Απριλίου 2000.

  3. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 2,75%, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από τις 28 Απριλίου 2000.

Με τις σημερινές του αποφάσεις, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ συνεχίζει την πολιτική αντίδρασης, κατά τρόπο προληπτικό, στους κινδύνους διατάραξης της σταθερότητας των τιμών προς τα άνω μεσοπρόθεσμα. Έτσι, η νομισματική πολιτική συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στη διασφάλιση του διαρκούς χαρακτήρα της τρέχουσας φάσης ισχυρής και μη πληθωριστικής οικονομικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των συζητήσεών του, το διοικητικό συμβούλιο επιβεβαίωσε την αξιολόγηση που είχε παρουσιάσει ο πρόεδρος της ΕΚΤ στην εισαγωγική του δήλωση κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της 13ης Απριλίου, καθώς και στο ακόλουθο τεύχος του Μηνιαίου Δελτίου της ΕΚΤ. Πιο συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του όσον αφορά τους κινδύνους διατάραξης της σταθερότητας των τιμών προς τα άνω, οι οποίοι, δεδομένων των προοπτικών ισχυρής οικονομικής επέκτασης, απορρέουν από την έντονη αύξηση των νομισματικών και πιστωτικών μεγεθών, καθώς και από το σημερινό επίπεδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο συζήτησε την πρόσφατη πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών των βασικότερων νομισμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της πρόσφατης πτώσης του ευρώ, και εξέτασε τις πιθανές επιπτώσεις για τη σταθερότητα των τιμών εντός της ζώνης του ευρώ. Η ΕΚΤ κρίνει ότι το σημερινό επίπεδο του ευρώ δεν αντικατοπτρίζει τα ισχυρά βασικά οικονομικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου