Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

27 april 2000

Na de reguliere analyse van de vooruitzichten voor de prijsontwikkeling in het eurogebied op basis van de meest recente gegevens betreffende de monetaire, financiële en andere economische ontwikkelingen, heeft de Raad van Bestuur van de ECB tijdens zijn vandaag gehouden vergadering de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentevoet voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3,75%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 4 mei 2000.

  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 4,75%, met ingang van 28 april 2000.

  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 2,75%, met ingang van 28 april 2000.

De vandaag genomen beslissing door de Raad van Bestuur vormt een voortzetting van zijn beleid dat erop is gericht op preventieve wijze te reageren op opwaartse risico's voor prijsstabiliteit op de middellange termijn. Op deze manier levert het monetaire beleid de beste bijdrage aan het veiligstellen van de duurzaamheid van de huidige fase van sterke en niet-inflatoire economische groei.

In zijn beraadslagingen bevestigde de Raad van Bestuur de beoordeling die was gepresenteerd zowel door de President van de ECB in zijn openingsverklaring tijdens de persconferentie die werd gehouden na de vergadering van de Raad van Bestuur van de ECB op 13 april 2000 als in het daaropvolgende nummer van het ECB-Maandbericht. De Raad van Bestuur drukte met name zijn bezorgdheid uit over de opwaartse risico's voor prijsstabiliteit die, gezien de vooruitzichten voor sterke economische expansie, voortvloeien uit de krachtige groei van monetaire en kredietaggregaten alsmede uit het huidige niveau van de wisselkoers van de euro.

De Raad van Bestuur heeft recente bewegingen in de wisselkoersen tussen de voornaamste valuta's besproken (met inbegrip van de recente daling van de euro), en heeft de mogelijke implicaties van deze bewegingen voor prijsstabiliteit in het eurogebied bestudeerd. De ECB is van oordeel dat het huidige niveau van de euro de sterke fundamentele economische factoren van het eurogebied niet weerspiegelt.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media