Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

studeni 2022.

2. prosinca 2022.

Tržišne operacije

Dostupnost privremene mogućnosti repo operacija Eurosustava za središnje banke izvan europodručja (EUREP) produljena na razdoblje poslije siječnja 2023.

Upravno vijeće odlučilo je 8. studenoga 2022. produljiti dostupnost okvira EUREP‑a (koja bi prema trenutačnim uvjetima trebala prestati 15. siječnja 2023.) do 15. siječnja 2024. na osnovi zaključka da je, sa stajališta monetarne politike, opravdano zadržati zaštitni mehanizam u obliku linija za eursku likvidnost u okviru EUREP‑a. Osim toga, Upravno vijeće potvrdilo je svoju spremnost da produlji sve postojeće privremene linije za ugovore o razmjeni i repo ugovore sa središnjim bankama izvan europodručja do 15. siječnja 2024. Dodatne pojedinosti o linijama za likvidnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Preispitivanje ograničenja za gotovinski kolateral za potrebe pozajmljivanja vrijednosnih papira

Imajući u vidu moguću dodatnu potražnju za visokokvalitetnim kolateralom na kraju godine, 9. studenoga 2022. Upravno vijeće odlučilo je povećati ukupno ograničenje za pozajmljivanje vrijednosnih papira uz gotovinski kolateral u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira i hitni program kupnje zbog pandemije sa 150 mlrd. EUR na 250 mlrd. EUR. Ta je odluka priopćena posuvremenjivanjem mrežnih stranica članica Eurosustava o pozajmljivanju vrijednosnih papira, a može se pronaći i na ESB‑ovim mrežnim stranicama.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Izjava Upravnog vijeća o makrobonitetnim politikama

Upravno vijeće odobrilo je 28. listopada 2022. izjavu o makrobonitetnim politikama. Dokument se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Pregled financijske stabilnosti, studeni 2022.

Upravno vijeće raspravljalo je 9. studenoga 2022. o pitanjima povezanima s financijskom stabilnošću u europodručju na temelju Pregleda financijske stabilnosti iz studenoga 2022. i odobrilo je objavu Pregleda na mrežnim stranicama ESB‑a. U njemu se govori o tome kako su se zbog pogoršanja ekonomskih i financijskih uvjeta povećali rizici za financijsku stabilnost u europodručju. Pregled, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, objavljen je na mrežnim stranicama ESB‑a 16. studenoga 2022.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Izmjena pravne dokumentacije koja se odnosi na sustav TARGET

Upravno vijeće donijelo je 9. studenoga 2022. Odluku ESB/2022/38 o izmjeni Odluke (EU) 2022/911 o uvjetima sustava TARGET-ECB i Smjernicu ESB/2022/39 o izmjeni Smjernice (EU) 2022/912 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu nove generacije (sustav TARGET). Te je pravne akte trebalo izmijeniti zbog odluke Upravnog vijeća od 20. listopada 2022. da se uvođenje novog sustava namire u realnom vremenu na bruto načelu i modela za središnje upravljanje likvidnošću, T2, odgodi i, umjesto 21. studenoga 2022., provede 20. ožujka 2023.

Redovito posuvremenjivanje dokumentacije o korespondentnom centralnobankarskom modelu (CCBM)

Upravno vijeće odobrilo je 10. studenoga 2022. izmjene dokumentacije o CCBM‑u i odobrilo objavu posuvremenjenih verzija sljedećih dokumenata:

  • Korespondentni centralnobankarski model (CCBM) – postupci za druge ugovorne strane Eurosustava
  • tehnički prilog Informacije o CCBM‑u za druge ugovorne strane – sažetak pravnih instrumenata koji se upotrebljavaju u europodručju.

Oba se dokumenta mogu pronaći u odjeljku o CCBM‑u na mrežnim stranicama ESB‑a.

Godišnja klasifikacija platnih sustava u europodručju

Upravno vijeće odobrilo je 17. studenoga 2022. ishod klasifikacije platnih sustava na osnovi podataka za referentne godine 2020. i 2021. te njegovu objavu. Povezane informacije ubrzo će biti objavljene na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o uvođenju privremenih pristojbi za određene kreditne institucije

Upravno vijeće donijelo je 2. studenoga 2022. Mišljenje CON/2022/36 na zahtjev koji je središnja banka Banco de España uputila u ime španjolskog parlamenta.

Mišljenje ESB‑a o slovenskoj shemi za konverziju novčanica hrivnje u eure koje drže raseljene osobe iz Ukrajine

Upravno vijeće donijelo je 3. studenoga 2022. Mišljenje CON/2022/39 na zahtjev parlamenta Republike Slovenije.

Mišljenje ESB‑a o isplatama dividendi, dokapitalizaciji i nadoknadi troškova središnje banke Magyar Nemzeti Bank

Upravno vijeće donijelo je 10. studenoga 2022. Mišljenje CON/2022/37 na zahtjev mađarskog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o stambenim štedionicama

Upravno vijeće donijelo je 10. studenoga 2022. Mišljenje CON/2022/38 na zahtjev predsjednice poljskog parlamenta.

Mišljenje ESB‑a o izmjenama Akta o središnjoj banci Magyar Nemzeti Bank

Upravno vijeće donijelo je 28. studenoga 2022. Mišljenje CON/2022/40 na zahtjev mađarskog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o vlasništvu subjekta posebne namjene za proizvodnju euronovčanica

Upravno vijeće donijelo je 29. studenoga 2022. Mišljenje CON/2022/41 na zahtjev španjolskog ministarstva financija i javne uprave.

Upravljanje

Objavljivanje izvadaka iz zaključaka vijećanja u vezi s donošenjem Odluke ESB‑a o javnom pristupu dokumentima ESB‑a

Upravno vijeće odobrilo je 31. listopada 2022. objavljivanje izvadaka iz zaključaka vijećanja ESB‑ovih tijela nadležnih za odlučivanje i Odbora Eurosustava odnosno ESSB‑a za pravna pitanja (LEGCO) u vezi s donošenjem Odluke ESB/2004/3 o javnom pristupu dokumentima ESB‑a. Ti su izvadci dostupni javnosti u ESB‑ovu Javnom registru dokumenata.

Statistika

Godišnje izvješće za 2021. o zaštiti povjerljivosti pojedinačnih statističkih podataka koje je ESB prikupio uz pomoć nacionalnih središnjih banaka

Upravno vijeće odobrilo je 10. studenoga 2022., među ostalim na temelju komentara članova Općeg vijeća, izvješće za 2021. pod naslovom Zaštita povjerljivosti statističkih podataka u Europskom sustavu središnjih banaka (ESSB) te njegovu objavu. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Novčanice i kovanice

Odluke o količini izdavanja kovanica u 2022. i 2023.

Upravno vijeće donijelo je 8. studenoga 2022. Odluku ESB/2022/40 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2023. i Odluku ESB/2022/41 o izmjeni Odluke (EU) 2021/2255 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2022. Trebalo je izmijeniti količinu izdavanja kovanica u 2022. zbog zahtjeva nekoliko nacionalnih središnjih banaka europodručja za ad hoc odobrenje dodatne količine izdavanja kovanica.

Nadzor banaka ESB‑a

Tematska provjera povezana s klimatskim i okolišnim rizicima u 2022.

Upravno vijeće 31. listopada 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave izvješće o rezultatima tematske provjere povezane s klimatskim i okolišnim rizicima i kompendij dobre prakse. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Objavljivanje izvješća Administrativnog odbora za preispitivanja o osmogodišnjem razdoblju preispitivanja nadzornih odluka ESB‑a

Upravno vijeće 21. studenoga 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi izvješće Administrativnog odbora za preispitivanja o osmogodišnjem razdoblju preispitivanja nadzornih odluka ESB‑a. Dokument će uskoro biti objavljen na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Usklađenost s EBA‑inim smjernicama o usporednoj analizi prakse remuneracije i prikupljanju podataka o radnicima s visokim primitcima

Upravno vijeće 29. studenoga 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako je postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire usklađeno sa EBA‑inom Smjernicom o usporednoj analizi prakse remuneracije, razlici u plaći na temelju spola i odobrenim većim omjerima u skladu s Direktivom 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06) i EBA‑inom Smjernicom o provedbi prikupljanja podataka o radnicima s visokim primitcima na temelju Direktive 2013/36/EU i Direktive (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08).

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije