Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2022 m. lapkričio mėn.

2022 m. gruodžio 2 d.

Rinkos operacijos

Centriniams bankams skirtos laikinos Eurosistemos atpirkimo sandorių priemonės (EUREP) taikymo pratęsimas po 2023 m. sausio mėn.

2022 m. lapkričio 8 d. Valdančioji taryba, atsižvelgdama į tai, kad, vertinant iš pinigų politikos perspektyvos, likvidumo euru palaikymo linijų stiprinimo priemonė per EUREP vis dar yra reikalinga, nusprendė pratęsti galimybę naudotis EUREP sistema (šiuo metu numatytas jos galiojimo terminas baigiasi 2023 m. sausio 15 d.) iki 2024 m. sausio 15 d. Valdančioji taryba taip pat patvirtino esanti pasiryžusi iki 2024 m. sausio 15 d. palaikyti visas esamas laikinas apsikeitimo ir atpirkimo sandorių linijas su ne euro zonos centriniais bankais. Daugiau informacijos apie likvidumo palaikymo linijas pateikta ECB interneto svetainėje.

Grynaisiais pinigais teikiamo įkaito limito vertybinių popierių skolinimo operacijose peržiūra

2022 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba, atsižvelgdama į metų pabaigoje galintį kilti papildomą kokybiško įkaito poreikį, nusprendė padidinti pagal turto pirkimo programas ir specialiąją pandeminę pirkimo programą vykdomo vertybinių popierių skolinimo operacijose grynaisiais pinigais teikiamo įkaito bendrą limitą nuo 150 mlrd. eurų iki 250 mlrd. eurų. Apie šį sprendimą informuota atnaujinus atitinkamose Eurosistemos narių interneto svetainėse skelbiamą informaciją apie vertybinių popierių skolinimąsi. Sprendimas paskelbtas ir ECB interneto svetainėje.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

Valdančiosios tarybos pareiškimas dėl makroprudencinės politikos

2022 m. spalio 28 d. Valdančioji taryba patvirtino pareiškimą dėl makroprudencinės politikos. Šis dokumentas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Finansinio stabilumo apžvalga – 2022 m. lapkričio mėn.

2022 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba, susipažinusi su 2022 m. lapkričio mėn. Finansinio stabilumo apžvalga, aptarė euro zonos finansinio stabilumo klausimus ir suteikė leidimą apžvalgą skelbti ECB interneto svetainėje. Šių metų apžvalgoje nagrinėjama, kaip, prastėjant ekonominėms ir finansinėms sąlygoms, padidėjo rizika euro zonos finansiniam stabilumui. Apžvalga ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje 2022 m. lapkričio 16 d.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Su TARGET susijusių teisinių dokumentų daliniai pakeitimai

2022 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2022/38, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2022/911 dėl TARGET-ECB sąlygų, ir Gaires ECB/2022/39, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2022/912 dėl naujos kartos Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET). Šių teisės aktų dalinius pakeitimus reikėjo atlikti 2022 m. spalio 20 d. Valdančiajai tarybai priėmus sprendimą nukelti naujos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemos ir jos pagrindinio likvidumo valdymo modelio (T2) taikymo pradžią ir vietoj 2022 m. lapkričio 21 d. juos pradėti taikyti 2023 m. kovo 20 d.

Reguliariai atliekamas korespondentinės centrinės bankininkystės modelio (KCBM) dokumentų atnaujinimas

2022 m. lapkričio 10 d. Valdančioji taryba patvirtino KCBM dokumentų atnaujinimus ir suteikė leidimą skelbti atnaujintą šių dokumentų redakciją:

  • Correspondent central banking model (CCBM) – procedures for Eurosystem counterparties;
  • Technical annex on CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area.

Abu šiuos dokumentus galima rasti ECB interneto svetainės KCBM skiltyje.

Metinė euro zonos mokėjimo sistemų klasifikacija

2022 m. lapkričio 17 d. Valdančioji taryba patvirtino mokėjimo sistemų klasifikacijos, remiantis 2020 ir 2021 m. duomenimis, rezultatus ir suteikė leidimą juos skelbti. Susijusi informacija netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl laikinų tam tikroms kredito įstaigoms taikomų mokesčių

2022 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/36 Banco de España prašymu, kuris buvo pateiktas Ispanijos Parlamento vardu.

ECB nuomonė dėl perkeltųjų asmenų iš Ukrainos turimų Ukrainos grivinų banknotų konvertavimo sistemos Slovėnijoje

2022 m. lapkričio 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/39 Slovėnijos Respublikos Valstybės Susirinkimo prašymu.

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank dividendų išmokėjimo, rekapitalizavimo ir kompensavimo

2022 m. lapkričio 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/37 Vengrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl statybos draugijų

2022 m. lapkričio 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/38 Lenkijos Seimo maršalo prašymu.

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymo dalinių pakeitimų

2022 m. lapkričio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/40 Vengrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl eurų banknotus gaminančios specialiosios paskirties įmonės nuosavybės struktūros

2022 m. lapkričio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/41 Ispanijos finansų ir viešojo administravimo ministerijos prašymu.

ECB valdymas

Svarstymų dėl ECB sprendimo dėl galimybės visuomenei susipažinti su ECB dokumentais paviešinimas

2022 m. spalio 31 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą paviešinti ištraukas išvadų, prie kurių priėjo ECB sprendimų priėmimo organų ir Eurosistemos / ECBS Teisės komiteto (LEGCO) nariai, apsvarstę Sprendimo ECB/2004/3 dėl galimybės visuomenei susipažinti su ECB dokumentais priėmimo klausimą. Ištraukos buvo viešai paskelbtos ECB viešame dokumentų registre.

Statistika

2021 m. metinė ataskaita dėl individualizuotos statistinės informacijos, kurią renka ECB, padedamas nacionalinių centrinių bankų, konfidencialumo

2022 m. lapkričio 10 d. Valdančioji taryba, atsižvelgusi į Bendrosios tarybos narių pastebėjimus, patvirtino 2021 m. ataskaitą „Statistinės informacijos konfidencialumo apsauga Europos centrinių bankų sistemoje (ECBS)“ ir suteikė leidimą ją skelbti. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Banknotai ir monetos

Sprendimai dėl monetų emisijos apimties 2022 ir 2023 m.

2022 m. lapkričio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2022/40 dėl monetų emisijos apimties 2023 metais patvirtinimo ir Sprendimą ECB/2022/41, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2021/2255 dėl monetų emisijos apimties 2022 metais patvirtinimo. Monetų emisijos apimtis 2022 metais turėjo būti pakoreguota atsižvelgiant į kelių euro zonos centrinių bankų pateiktus prašymus ad hoc būdu patvirtinti papildomą emisijos apimtį.

ECB bankų priežiūra

2022 m. klimato ir aplinkos rizikos teminė peržiūra

Iki 2022 m. spalio 31 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti 2022 m. klimato ir aplinkos rizikos teminės peržiūros rezultatų ataskaitą ir geros praktikos pavyzdžių kompendiumą. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

Administracinės peržiūros valdybos (APV) informacijos atskleidimo dokumento „Aštuonerių metų patirtis atliekant ECB priežiūros sprendimų peržiūras“ paskelbimas

Iki 2022 m. lapkričio 21 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui skelbti APV parengtą informacijos atskleidimo dokumentą „Aštuonerių metų patirtis atliekant ECB priežiūros sprendimų peržiūras“. Dokumentas netrukus bus paskelbtas ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

EBI gairių dėl atlyginimų praktikos lyginamosios analizės ir dėl duomenų apie daug uždirbančius asmenis rinkimo laikymasis

Iki 2022 m. lapkričio 29 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi EBI gairių dėl atlyginimų praktikos, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo ir patvirtintų didesnių santykių lyginamosios analizės pagal Direktyvą 2013/36/ES (EBA/GL/2022/06) ir EBI gairių dėl duomenų apie daug uždirbančius asmenis rinkimo pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Direktyvą (ES) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08).

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai