Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2022

2 decembrie 2022

Operațiuni de piață

Prelungirea disponibilității facilității repo temporare a Eurosistemului pentru băncile centrale (Eurosystem Repo Facility for Central Banks – EUREP) după ianuarie 2023

La data de 8 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să prelungească până la 15 ianuarie 2024 disponibilitatea cadrului EUREP (prevăzută inițial să expire la 15 ianuarie 2023), pe baza concluziei că punerea la dispoziție a unor linii de furnizare de lichiditate în euro ca mecanism de sprijin, prin intermediul EUREP, se justifica încă din perspectiva politicii monetare. Consiliul guvernatorilor și-a confirmat, de asemenea, intenția de a menține, până la 15 ianuarie 2024, toate liniile repo și de swap temporare existente cu băncile centrale din afara zona euro. Mai multe detalii despre liniile de furnizare de lichiditate pot fi găsite pe website-ul BCE.

Revizuirea limitei pentru garanțiile sub formă de numerar furnizate în cadrul împrumuturilor de titluri de valoare

La data de 9 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis, având în vedere posibila cerere suplimentară de garanții de înaltă calitate la sfârșitul anului, să majoreze, de la 150 de miliarde EUR la 250 de miliarde EUR, limita generală pentru împrumuturile de titluri de valoare garantate cu numerar în cadrul programului de achiziționare de active și al programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie. Decizia a fost comunicată prin intermediul unei actualizări pe website-urile respective ale membrilor Eurosistemului dedicate împrumuturilor de titluri de valoare și este, de asemenea, disponibilă pe website-ul BCE.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Declarația Consiliului guvernatorilor privind politicile macroprudențiale

La data de 28 octombrie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat o declarație privind politicile macroprudențiale. Documentul este disponibil pe website-ul BCE.

Raportul Financial Stability Review – November 2022

La data de 9 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a dezbătut o serie de aspecte legate de stabilitatea financiară a zonei euro, pe baza ediției din noiembrie 2022 a raportului Financial Stability Review, și a autorizat publicarea acestui raport pe website-ul BCE. Această ediție prezintă modul în care deteriorarea condițiilor economice și financiare a sporit riscurile la adresa stabilității financiare în zona euro. Raportul și comunicatul de presă pe această temă au fost publicate pe website-ul BCE la data de 16 noiembrie 2022.

Infrastructura pieței și plăți

Modificări aduse documentației juridice legate de TARGET

La data de 9 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2022/38 de modificare a Deciziei (UE) 2022/911 privind termenii și condițiile TARGET-ECB și Orientarea BCE/2022/39 de modificare a Orientării (UE) 2022/912 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) de nouă generație. Modificarea actelor juridice a fost necesară ca urmare a deciziei Consiliului guvernatorilor din 20 octombrie 2022 de reprogramare, de la 21 noiembrie 2022 la 20 martie 2023, a lansării noului sistem de decontare pe bază brută în timp real și a modelului său de gestionare centralizată a lichidității, T2.

Actualizarea periodică a documentației referitoare la modelul băncilor centrale corespondente (correspondent central banking model – CCBM)

La data de 10 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat o serie de modificări aduse documentației CCBM și a autorizat publicarea versiunilor actualizate ale următoarelor documente:

  • Correspondent central banking model (CCBM) – Procedures for Eurosystem counterparties („Modelul băncilor centrale corespondente – Proceduri destinate contrapartidelor Eurosistemului”);
  • Technical annex on CCBM information for counterparties – Summary of legal instruments used in the euro area („Anexă tehnică privind informațiile referitoare la CCBM destinate contrapartidelor – Sinteza instrumentelor juridice utilizate în zona euro”).

Ambele documente sunt disponibile în secțiunea referitoare la CCBM de pe website-ul BCE.

Exercițiul anual de clasificare a sistemelor de plăți din zona euro

La data de 17 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat rezultatele exercițiului de clasificare a sistemelor de plăți pe baza datelor disponibile pentru anii de referință 2020 și 2021 și a autorizat publicarea acestora. Informațiile pe această temă vor fi disponibile în curând pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la impunerea unor taxe temporare anumitor instituții de credit

La data de 2 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/36, la solicitarea Banco de España, acționând în numele Parlamentul Spaniei.

Avizul BCE cu privire la schema slovenă de conversie în euro a bancnotelor de grivne deținute de persoane strămutate din Ucraina

La data de 3 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/39, la solicitarea Adunării Naționale a Republicii Slovenia.

Avizul BCE cu privire la plata dividendelor, recapitalizarea și rambursările Magyar Nemzeti Bank

La data de 10 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/37, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la societățile de credit imobiliar

La data de 10 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/38, la solicitarea președintelui Parlamentului polonez.

Avizul BCE cu privire la modificările aduse Legii privind Magyar Nemzeti Bank

La data de 28 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/40, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la participația deținută într-o entitate care are ca obiect specific de activitate producerea de bancnote euro

La data de 29 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/41, la solicitarea Ministerului Finanțelor și Administrației Publice din Spania.

Guvernanță corporativă

Publicarea deliberărilor legate de adoptarea Deciziei BCE privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene

La data de 31 octombrie 2022, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea unor extrase din rezultatul deliberărilor organelor de conducere ale BCE și ale Comitetului juridic (LEGCO) al Eurosistemului/SEBC cu privire la adoptarea Deciziei BCE/2004/3 privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene. Extrasele au fost puse la dispoziția publicului prin intermediul Registrului public de documente al BCE.

Statistică

Raportul anual 2021 privind confidențialitatea informațiilor statistice individuale colectate de BCE, asistată de băncile centrale naționale

La data de 10 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor, beneficiind de observațiile formulate de membrii Consiliului general, a aprobat raportul din 2021 intitulat „Statistical confidentiality protection in the European System of Central Banks (ESCB)” și aprobat publicarea acestuia. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Bancnote și monede

Decizii privind volumul emisiunii de monede metalice în 2022 și 2023

La data de 8 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2022/40 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2023 și Decizia BCE/2022/41 de modificare a Deciziei (UE) 2021/2255 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2022. Volumul emisiunii de monede metalice în 2022 a trebuit modificat ca răspuns la solicitările primite din partea mai multor bănci centrale din zona euro pentru aprobarea ad-hoc a unor volume suplimentare.

Supravegherea bancară a BCE

Analiza tematică din 2022 privind riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu

La data de 31 octombrie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica un raport referitor la rezultatele analizei tematice din 2022 privind riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu, precum și compendiul de bune practici. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Publicarea unui document de raportare al Comitetului administrativ de control privind opt ani de experiență în controlul deciziilor de supraveghere ale BCE

La data de 21 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica un document de raportare al Comitetului administrativ de control privind opt ani de experiență în controlul deciziilor de supraveghere ale BCE. Documentul va fi pus la dispoziție în curând pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Conformitatea cu ghidurile ABE privind exercițiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare și exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate

La data de 29 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează Ghidului ABE privind exercițiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare, a diferenței de remunerare între femei și bărbați și a raporturilor mai mari aprobate în temeiul Directivei 2013/36/UE (EBA/GL/2022/06) și Ghidului ABE privind exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08).

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media