Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2022

2. december 2022

Tržne operacije

Razpoložljivost začasne repo linije za zagotavljanje likvidnosti v eurih centralnim bankam (EUREP) podaljšana onkraj januarja 2023

Svet ECB je 8. novembra 2022 sklenil, da podaljša razpoložljivost okvira EUREP (iztekel naj bi se 15. januarja 2023) do 15. januarja 2024, in sicer na podlagi zaključka, da je zagotavljanje eurskih likvidnostnih linij kot varovalnega mehanizma prek okvira EUREP z vidika denarne politike še vedno potrebno. Svet ECB je potrdil tudi svojo pripravljenost, da vse obstoječe začasne linije valutnih zamenjav in repo poslov s centralnimi bankami zunaj euroobmočja vzdržuje do 15. januarja 2024. Dodatne informacije o likvidnostnih linijah so na spletnem mestu ECB.

Spremenjena zgornja meja vrednosti gotovinskega zavarovanja pri posojanju vrednostnih papirjev

Zaradi morebitnega dodatnega povpraševanja po visoko kakovostnem zavarovanju ob koncu leta je Svet ECB je 9. novembra 2022 sklenil, da pri posojanju vrednostnih papirjev na podlagi gotovinskega zavarovanja v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev in izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji zviša zgornjo mejo s 150 milijard EUR na 250 milijard EUR. Ta odločitev je bila objavljena na spletnih straneh članic Eurosistema o posojanju vrednostnih papirjev in na spletnem mestu ECB.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Izjava Sveta ECB o makrobonitetnih politikah

Svet ECB je 28. oktobra 2022 odobril izjavo o makrobonitetnih politikah Dokument je na voljo na spletnem mestu ECB.

Pregled finančne stabilnosti – november 2022

Svet ECB je 9. novembra 2022 na podlagi novembrske izdaje pregleda finančne stabilnosti razpravljal o vprašanjih finančne stabilnosti v euroobmočju in odobril objavo publikacije na spletnem mestu ECB. V tej izdaji opisujemo, kako so se s poslabšanjem gospodarskih in finančnih razmer povečala tveganja za finančno stabilnost v euroobmočju. Poročilo in s tem povezano sporočilo za javnost sta bila 16. novembra 2022 objavljena na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Spremembe v pravni dokumentaciji o sistemu TARGET

Svet ECB je 9. novembra 2022 sprejel Sklep ECB/2022/38 o spremembi Sklepa (EU) 2022/911 o pogojih za sistem TARGET-ECB ter Smernico ECB/2022/39 o spremembi Smernice (EU) 2022/912 o novi generaciji transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET). Pravna akta je bilo treba spremeniti zaradi odločitve Sveta ECB z dne 20. oktobra 2022, da se uvedba novega sistema bruto poravnave v realnem času in modela centralnega upravljanja likvidnosti (T2) prestavi z 21. novembra 2022 na 20. marec 2023.

Redna posodobitev dokumentov o korespondenčnem centralnobančnem modelu (CCBM)

Svet ECB je 10. novembra 2022 odobril spremembe dokumentov o CCBM ter dovolil objavo zadnje različice naslednjih dokumentov:

  • Korespondenčni centralnobančni model (CCBM) – postopki za nasprotne stranke v Eurosistemu;
  • Tehnična priloga z informacijami o CCBM za nasprotne stranke – povzetek pravnih instrumentov v euroobmočju.

Oba dokumenta sta na voljo v razdelku o CCBM na spletnem mestu ECB.

Letni proces klasifikacije plačilnih sistemov v euroobmočju

Svet ECB je 17. novembra 2022 odobril rezultate procesa klasifikacije plačilnih sistemov na podlagi podatkov za referenčni leti 2020 in 2021 ter dovolil njihovo objavo. S tem povezane informacije bodo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o naložitvi začasnih dajatev nekaterim kreditnim institucijam

Svet ECB je 2. novembra 2022 Mnenje CON/2022/36 sprejel na zahtevo centralne banke Banco de España, ki je za mnenje zaprosila v imenu španskega parlamenta.

Mnenje ECB o slovenski shemi za menjavo bankovcev grivne, ki jih imajo razseljene osebe iz Ukrajine, v eure

Svet ECB je 3. novembra 2022 Mnenje CON/2022/39 sprejel na zahtevo Državnega zbora Republike Slovenije.

Mnenje ECB o plačilu dividend s strani centralne banke Magyar Nemzeti Bank ter njeni dokapitalizaciji in poplačilu

Svet ECB je 10. novembra 2022 Mnenje CON/2022/37 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o stanovanjskih bankah

Svet ECB je 10. novembra 2022 Mnenje CON/2022/38 sprejel na zahtevo predsednice poljskega parlamenta.

Mnenje ECB o spremembah zakona o centralni banki Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 28. novembra 2022 Mnenje CON/2022/40 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o lastništvu subjekta s posebnim namenom za izdelavo eurobankovcev

Svet ECB je 29. novembra 2022 Mnenje CON/2022/41 sprejel na zahtevo španskega ministrstva za finance in javno upravo.

Upravljanje in vodenje

Razkritje razprave ob sprejetju sklepa ECB o dostopu javnosti do dokumentov ECB

Svet ECB je 31. oktobra 2022 odobril razkritje izvlečkov izida posvetovanj med organi odločanja ECB in Odborom Eurosistema/ESCB za pravne zadeve (LEGCO) v zvezi s sprejetjem Sklepa ECB/2004/3 o dostopu javnosti do dokumentov ECB. Izvlečki so javnosti dostopni v javnem registru dokumentov ECB.

Statistika

Letno poročilo 2021 o zaupnosti posameznih statističnih informacij, ki jih ob podpori nacionalnih centralnih bank zbira ECB

Svet ECB je 10. novembra 2022 ob pomoči opažanj članov Razširjenega sveta odobril poročilo 2021 z naslovom »Statistical confidentiality protection in the European System of Central Banks (ESCB)« ter dovolil njegovo objavo. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bankovci in kovanci

Sklepi o obsegu izdaje kovancev v letih 2022 in 2023

Svet ECB je 8. novembra 2022 sprejel Sklep ECB/2022/40 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2023 in Sklep ECB/2022/41 o spremembi Sklepa (EU) 2021/2255 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2022. Obseg izdaje kovancev v letu 2022 je bilo treba spremeniti v odziv na zahteve več centralnih bank v euroobmočju, da se jim ad hoc odobri dodaten obseg.

Bančni nadzor

Tematski pregled 2022 o podnebnih in okoljskih tveganjih

Svet ECB 31. oktobra 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi poročilo o rezultatih tematskega pregleda podnebnih in okoljskih tveganj v letu 2022 ter kompendij dobrih praks. S tem povezano sporočilo za javnost je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Objava dokumenta, ki razkriva osem let izkušenj Upravnega odbora za pregled z revidiranjem nadzorniških odločitev ECB

Svet ECB 21. novembra 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi dokument Upravnega odbora za pregled, ki razkriva osem let izkušenj z revidiranjem nadzorniških odločitev ECB. Dokument bo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s smernicami EBA o primerjavi praks nagrajevanja ter o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki

Svet ECB 29. novembra 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva smernice EBA o primerjavi praks v zvezi s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma in odobrenih višjih razmerij v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06) ter smernice EBA o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034/EU (EBA/GL/2022/08).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije