Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2022. november

2022. december 2.

Piaci műveletek

Az eurorendszer ideiglenes repokonstrukciójának (EUREP) a központi bankok számára való rendelkezésre állását 2023. januárján túl is meghosszabbítottuk

2022. november 8-án a Kormányzótanács úgy döntött, hogy 2024. január 15-ig meghosszabbítja a (jelenleg 2023. január 15-én lejáró) EUREP-keretrendszer rendelkezésre állását azon konklúzió alapján, hogy monetáris politikai szempontból továbbra is indokolt védőhálóként euroalapú likviditási keretek biztosítása az EUREP-en keresztül. A Kormányzótanács azt is megerősítette, hogy kész 2024. január 15-ig fenntartani az euroövezeten kívüli központi bankokkal fennálló összes ideiglenes swap- és repokeretet. A likviditási keretekkel kapcsolatos további információk az EKB honlapján olvashatók.

A készpénzfedezetre vonatkozó limitösszeg felülvizsgálata az értékpapír-kölcsönzés során

A Kormányzótanács 2022. november 9-én úgy határozott, hogy – tekintettel a kiváló minőségű fedezet iránti év végi esetleges további igényre – az eszközvásárlási program és a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program keretében készpénzfedezet ellenében történő értékpapír-kölcsönzés általános limitösszegét 150 milliárd €-ról 250 milliárd €-ra emeli. A határozatot az eurorendszer-tagok értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó honlapjainak frissítésével tettük közzé, és az EKB honlapján is megtekinthető.

Makroprudenciális politika és pénzügyi stabilitás

A Kornányzótanács nyilatkozata a makrogazdasági politikáról

A Kormányzótanács 2022. október 28-án nyilatkozatot hagyott jóvá a makroprudenciális irányelvekről. A dokumentum megtekinthető az EKB honlapján.

Pénzügyi stabilitási jelentés – 2022. november

A Kormányzótanács 2022. november 9-én a Pénzügyi stabilitási jelentés 2022. novemberi kiadása alapján megvitatta az euroövezet pénzügyi stabilitási problémáit, és engedélyezte a jelentés közzétételét az EKB honlapján. A kiadás ismerteti, hogy a gazdasági és pénzügyi feltételek romlása hogyan növelte az euroövezet pénzügyi stabilitását veszélyeztető kockázatokat. A jelentés és a kapcsolódó sajtóközlemény 2022. november 16-án jelent meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A TARGET-tel kapcsolatos jogi dokumentáció módosításai

A Kormányzótanács 2022. november 9-én elfogadta a TARGET-EKB szabályairól szóló (EU) 2022/911 határozatot módosító EKB/2022/38 határozatot, valamint az új generációs transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET) szóló (EU) 2022/912 iránymutatást módosító EKB/2022/39 iránymutatást. A jogi aktusokat a Kormányzótanács 2022. október 20-i határozata miatt kellett módosítani, amelynek értelmében az új, valós idejű bruttó elszámolási rendszer és ennek központi likviditáskezelési modellje, a T2 bevezetését 2022. november 21-ről 2023. március 20-ra halasztották.

A központi bankok levelezőbanki modelljére (CCBM) vonatkozó dokumentáció rendszeres aktualizálása

A Kormányzótanács 2022. november 10-én jóváhagyta a CCBM dokumentációjának módosításait, és engedélyezte az alábbi dokumentumok aktualizált változatának közzétételét:

  • központi bankok levelezőbanki modellje (CCBM) – az eurorendszer partnerkörére vonatkozó eljárások;
  • CCBM-információkat tartalmazó technikai melléklet ügyfeleknek – az euroövezetben alkalmazott jogi instrumentumok összefoglalása.

Mindkettő megtalálható az EKB honlapján a CCBM menüpont alatt.

Az euroövezeti fizetési rendszerek éves osztályozása

A Kormányzótanács 2022. november 17-én jóváhagyta a fizetési rendszerek 2020-as és 2021-es referenciaévi adatokon alapuló osztályozásának eredményét, és engedélyezte a közzétételt. A kapcsolódó információk hamarosan megtekinthetők az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az egyes hitelintézetekre kivetett ideiglenes illetékekről

2022. november 2-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2022/36 véleményt, amelyet a spanyol parlament nevében eljáró Banco de España megkeresése alapján bocsátott ki.

Az EKB véleménye az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek által tartott hrivnya bankjegyek euróra történő átváltására szolgáló szlovén rendszerről

A Kormányzótanács 2022. november 3-án elfogadta a CON/2022/39 véleményt, amelyet a Szlovén Köztársaság nemzetgyűlésének megkeresése alapján adott ki.

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Banknál folytatott osztalékfizetésről, feltőkésítésről és költségtérítésről

A Kormányzótanács 2022. november 10-én elfogadta a CON/2022/37 véleményt, amelyet a magyar pénzügyminisztérium megkeresése alapján adott ki.

Az EKB véleménye a lakástakarék-pénztárakról

A Kormányzótanács 2022. november 10-én elfogadta a CON/2022/38 véleményt, amelyet a lengyel parlament marsalljának felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról

A Kormányzótanács 2022. november 28-án elfogadta a CON/2022/40 véleményt, amelyet a magyar pénzügyminisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

Az EKB véleménye az eurobankjegyek előállítását ellátó különleges célú gazdasági egység tulajdonjogáról

2022. november 29-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2022/41 véleményt, amelyet a spanyol pénzügy- és közigazgatási minisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló EKB-határozat elfogadásával kapcsolatos tanácskozások közzététele

A Kormányzótanács 2022. október 31-én engedélyezte az EKB döntéshozó szerveinek és az eurorendszer/KBER Jogi Bizottságának (LEGCO) az EKB dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló EKB/2004/3 határozat elfogadásával kapcsolatos tanácskozásai eredményeiből származó kivonatok közzétételét. A kivonatokat az EKB nyilvános dokumentumtárában tettük közzé.

Statisztika

2021. évi éves jelentés az EKB által a nemzeti központi bankok segítségével gyűjtött egyes statisztikai adatok bizalmas jellegéről

A Kormányzótanács – az Általános Tanács tagjai észrevételeinek figyelembevételével – 2022. november 10-én jóváhagyta „A statisztikai titoktartás védelme a Központi Bankok Európai Rendszerében (KBER)” című 2021. évi jelentést, és engedélyezte publikálását. A jelentés az EKB honlapján megtekinthető.

Bankjegyek és érmék

Határozatok a 2022-ben és 2023-ban kibocsátott érmemennyiségekről

A Kormányzótanács 2022. november 8-án elfogadta a 2023-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló EKB/2022/40 határozatot és az (EU) 2021/2255 határozatot módosító EKB/2022/41 határozatot, amely a 2022-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szól. A 2022. évi érmekibocsátás mennyiségét azért kellett módosítani, mert több euroövezeti központi bank további mennyiségek eseti engedélyezését kérte.

Az EKB bankfelügyelete

Az éghajlattal kapcsolatos és környezeti kockázatok 2022. évi tematikus felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2022. október 31-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jelentést tegyen közzé a klímával és a környezettel kapcsolatos kockázatok 2022. évi tematikus felülvizsgálatának eredményeiről, valamint hogy kiadja a bevált gyakorlatok gyűjteményét. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján megtekinthető.

A Felülvizsgálati Testület (ABoR) adatközlési anyagának publikációja az EKB felügyeleti határozatainak felülvizsgálata terén szerzett nyolcéves tapasztalatról

A Kormányzótanács 2022. november 21-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy publikálják az ABoR adatközlési anyagát, amely az EKB felügyeleti döntéseinek felülvizsgálata terén nyolc év alatt szerzett tapasztalatait tartalmazza. A dokumentum hamarosan megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A javadalmazási gyakorlat összehasonlító teljesítményértékeléséről és a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről szóló EBH-iránymutatásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2022. november 29-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében megfelel a javadalmazási gyakorlatok, a nemek közötti bérkülönbségek és a jóváhagyott magasabb arányok 2013/36/EU irányelv szerinti összehasonlító elemzését célzó adatszolgáltatásról szóló EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2022/06), valamint a magas jövedelmű személyekre vonatkozóan a 2013/36/EU irányelv és az (EU) 2019/2034 irányelv szerint végzett adatgyűjtésről szóló EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2022/08).

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok