Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

travanj 2022.

19. travnja 2022.

Tržišne operacije

Linije za eursku likvidnost središnjih banaka izvan europodručja

ESB je 28. ožujka 2022. objavio da će se privremene linije za repo ugovore sa središnjim bankama izvan europodručja produljiti do 15. siječnja 2023. na zahtjev središnjih banaka Mađarske, Albanije, Republike Sjeverne Makedonije i Republike San Marina. Osim toga, najavio je uspostavljanje nove linije za ugovor o razmjeni između ESB‑a i središnje banke Narodowy Bank Polski. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Prilagodba raspodjele ukupnog ograničenja Eurosustava za pozajmljivanje vrijednosnih papira uz gotovinski kolateral na nacionalne središnje banke i ESB

Upravno vijeće odlučilo je 31. ožujka 2022. ponovno raspodijeliti ukupno ograničenje Eurosustava od 150 mlrd. EUR za pozajmljivanje vrijednosnih papira uz gotovinski kolateral na nacionalne središnje banke i ESB na osnovi dosadašnje uporabe mogućnosti pozajmljivanja vrijednosnih papira i udjela članica Eurosustava u držanjima stečenima u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira odnosno hitnog programa kupnje zbog pandemije. U skladu s tim posuvremenjene su povezane informacije u odjeljku o pozajmljivanju vrijednosnih papira na mrežnim stranicama ESB‑a.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Izvješće o financijskoj integraciji i strukturi u europodručju

Upravno vijeće odobrilo je 1. travnja 2022. izvješće pod naslovom »Financijska integracija i struktura u europodručju« te njegovu objavu. Riječ je o drugom izdanju dvogodišnje publikacije s fokusom na financijskoj integraciji, promjenama financijske strukture te financijskom razvoju i modernizaciji. U njoj se raspravlja i o odabranim politikama za financijski sektor, prije svega onima koje se odnose na europsku bankovnu uniju i uniju tržišta kapitala. Izvješće i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 549/2013 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

Upravno vijeće donijelo je 25. ožujka 2022. Mišljenje CON/2022/12 na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije.

Mišljenje ESB‑a o izdavanju odobrenja kreditnim institucijama za pružanje usluga skupnog financiranja u Bugarskoj

Upravno vijeće donijelo je 28. ožujka 2022. Mišljenje CON/2022/13 na zahtjev bugarskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148

Upravno vijeće donijelo je 11. travnja 2022. Mišljenje CON/2022/14.

Upravljanje

Preporuka Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas

Upravno vijeće donijelo je 29. ožujka 2022. Preporuku ESB/2022/15 Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas.

Preporuka Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska

Upravno vijeće donijelo je 5. travnja 2022. Preporuku ESB/2022/16 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska.

Nadzor banaka ESB‑a

Posuvremenjene politike ESB‑a koje se odnose na nadzorne mogućnosti i diskrecijska prava

Upravno vijeće 25. ožujka 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da donese posuvremenjene politike ESB‑ove uporabe mogućnosti i diskrecijskih prava u nadzoru banaka. Te su politike posuvremenjene poslije savjetovanja s javnošću koje je završeno 30. kolovoza 2021. Posuvremenjene politike mogu se pronaći u četirima instrumentima: 1) Vodiču ESB‑a koji sadržava upute za zajedničke nadzorne timove koji rabe mogućnosti i diskrecijska prava ovisno o slučaju u vezi sa značajnim institucijama, 2) Uredbi ESB/2022/14 o izmjeni Uredbe ESB/2016/4 o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije, 3) Preporuci ESB/2022/13 o izmjeni Preporuke ESB/2017/10 a o zajedničkim specifikacijama za uporabu nekih mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije i 4) Smjernici ESB/2022/12 o izmjeni Smjernice ESB/2017/9 o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Dopis bankama o financiranju zaduživanjem

Upravno vijeće 28. ožujka 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da glavnim izvršnim direktorima značajnih institucija uputi dopis pod naslovom »Financiranje zaduživanjem: nadzorna očekivanja povezana s oblikovanjem i djelovanjem okvira za sklonost preuzimanju rizika i visokim razinama preuzimanja rizika« te njegovu objavu. Dopis se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Usklađenost sa Smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o zajedničkoj metodologiji za procjenu u svrhu izdavanja odobrenja za rad kao kreditna institucija u skladu s člankom 8. stavkom 5. Direktive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12)

Upravno vijeće 6. travnja 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako će postupanje ESB‑a biti usklađeno s EBA‑inim Smjernicama o zajedničkoj metodologiji za procjenu u svrhu izdavanja odobrenja za rad kao kreditna institucija u skladu s člankom 8. stavkom 5. Direktive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12). ESB‑ova je usklađenost u granicama nacionalnih propisa kojima se provodi Direktiva 2013/36/EU i ne dovodi ih u pitanje te u granicama ESB‑ovih ovlasti i zadaća bonitetnog nadzora koje su određene Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija. Kada je riječ o postupcima koji su predviđeni Smjernicama EBA/GL/2021/12 povezanima s nadzornima zadaćama koje nisu dodijeljene ESB‑u, ESB‑ove bi se odluke mogle zasnivati na nalazima i procjenama drugih nadležnih tijela.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije