Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2022. április

2022. április 19.

Piaci műveletek

Az euroövezeten kívüli központi bankokkal fennálló eurolikviditási keretek

2022. március 28-án az EKB bejelentette, hogy 2023. január 15-ig meghosszabbítja az euroövezeten kívüli központi bankokkal fennálló ideiglenes repokeret-megállapodásokat, reagálva azokra a kérelmekre, amelyek Magyarország, Albánia, az Észak-macedón Köztársaság és San Marino Köztársaság központi bankjaitól érkeztek. Továbbá bejelentette, hogy új swapkeret jön létre az EKB és a Narodowy Bank Polski között. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Kiigazítások a nemzeti központi bankok (NKB-k) és az EKB között a készpénzfedezet ellenében nyújtott értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó összesített eurorendszer limit eloszlásában

A Kormányzótanács 2022. március 31-én úgy határozott, hogy újraosztja az NKB-k és az EKB körében a készpénzfedezet ellenében zajló értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó 150 milliárd €-s aggregált limit összeget, egyrészt az értékpapír-kölcsönzési konstrukciók múltbeli igénybevétele alapján, másrészt pedig az eurorendszer tagjainak az eszközvásárlási program/pandémiás vészhelyzeti vásárlási program keretében beszerzett állományaiból való részesedései alapján. A kapcsolódó információk ennek megfelelően módosulnak az EKB honlapjának értékpapír-kölcsönzésről szóló részén.

Makroprudenciális politika, pénzügyi stabilitás

Jelentés az euroövezeti pénzügyi integrációról és struktúráról

A Kormányzótanács 2022. április 1-jén jóváhagyta a „Financial Integration and Structure in the Euro Area” (Pénzügyi integráció és struktúra az euroövezetben) című jelentést, és engedélyezte annak közzétételét. Ez a kétévente megjelenő publikáció második kiadása, amely a pénzügyi integrációra, a pénzügyi struktúra változásaira, valamint a pénzügyi fejlődés és modernizáció folyamatára összpontosítja a figyelmet. Emellett a pénzügyi szektor egyes szakpolitikáit is megvitatja, különösen az európai bankunióval és a tőkepiaci unióval kapcsolatban. A jelentés és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB vélemény az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 549/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2022. március 25-én elfogadta a CON/2022/12 véleményt, amelyet az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának a felkérésére bocsátott ki.

EKB vélemény közösségi finanszírozási szolgáltatások hitelintézetek általi nyújtásának engedélyezéséről Bulgáriában

A Kormányzótanács 2022. március 28-án elfogadta a CON/2022/13 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

EKB vélemény az Unió egész területén magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről, valamint az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2022. április 11-én elfogadta a CON/2022/14 véleményt.

Szervezetirányítás

Ajánlás az Európai Unió Tanácsa számára a Lietuvos bankas külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2022. március 29-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2022/15 ajánlást, amely a Lietuvos bankas külső könyvvizsgálóiról szól.

Ajánlás az Európai Unió Tanácsa számára a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2022. április 5-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2022/16 ajánlást a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról.

Az EKB bankfelügyelete

Az EKB felügyeleti választási és mérlegelési lehetőségekre vonatkozó aktualizált szabályzatai

2022. március 25-én a Kormányzótanács nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy aktualizálja az EKB bankfelügyeleti választási lehetőségeinek és mérlegelési jogkörének gyakorlására vonatkozó szabályzatokat. A módosításokat nyilvános konzultáció előzte meg, amely 2021. augusztus 30-án zárult le. Az aktualizált szabályzatokat négy instrumentum tartalmazza: (i) EKB-útmutató, amely szakpolitikai iránymutatást tartalmaz a közös felügyeleti csoportok számára a jelentős hitelintézetekkel kapcsolatos választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök eseti alapon történő gyakorlása során; (ii) EKB/2022/14 iránymutatás az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök gyakorlásáról szóló EKB/2016/4 rendelet módosításáról; (iii) EKB/2022/13 ajánlás az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlására vonatkozó közös előírásokról szóló EKB/2017/10 ajánlás módosításáról; és (iv) EKB/2022/12 iránymutatás az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő hitelintézetek tekintetében történő gyakorlására vonatkozó közös előírásokról szóló EKB/2017/9 iránymutatás módosításáról. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján megtekinthető.

Levelek a bankoknak a tőkeáttételes finanszírozásról

2022. március 28-án a Kormányzótanács nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy a jelentős hitelintézetek vezérigazgatóihoz levelet küldjön „Leveraged transactions – supervisory expectations regarding the design and functioning of risk appetite frameworks and high levels of risk taking” (Tőkeáttételes tranzakciók – a kockázatvállalási keretek kialakítására és működésére, valamint a kockázatvállalás magas szintjére vonatkozó felügyeleti elvárások) címmel, és publikálja azt. A levél megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Megfelelés az Európai Bankhatóság (EBH) a 2013/36/EU irányelv 8. cikkének (5) bekezdése szerinti hitelintézeti engedély megadásának közös értékelési módszertanáról szóló iránymutatásainak (EBA/GL/2021/12)

A Kormányzótanács 2022. április 6-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB meg fog felelni az EBH 2013/36/EU irányelv 8. cikkének (5) bekezdése szerinti hitelintézeti engedély megadásának közös értékelési módszertanáról szóló iránymutatásainak (EBA/GL/2021/12). Az EKB megfelelését a 2013/36/EU irányelvet átültető nemzeti rendelkezések keretein belül és azok sérelme nélkül, valamint az EKB prudenciális felügyeleti megbízatásának határain belül kell bejelenteni, a 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet szerint, amely meghatározott feladatokat ruház az EKB-ra a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatban. Amennyiben az ezen iránymutatásokban előirányzott eljárások az EKB-ra nem ruházott felügyeleti feladatokhoz kapcsolódnak, az EKB döntéseinek más hatóságok által az EKB rendelkezésére bocsátott megállapításokra és értékelésekre kell támaszkodniuk.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok