Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

travanj 2021.

23. travnja 2021.

Tržišne operacije

Prekid ponude 84‑dnevnih operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

Upravno vijeće odobrilo je 19. travnja 2021. prekid provedbe 84‑dnevnih operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima od 1. srpnja 2021. Odluku o prekidu ponude operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima s dospijećem od 84 dana zajedno su donijele engleska, japanska i švicarska središnja banka te ESB u dogovoru sa Sustavom federalnih rezervi. Priopćenje za javnost s tim u vezi, koje su središnje banke zajedno usuglasile, objavljeno je 23. travnja 2021. i dostupno je na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Nove politike za mobilizaciju i namiru kolaterala

Upravno vijeće odobrilo je 6. travnja 2021. novu politiku Eurosustava za namiru kolaterala na platformi TARGET2-Securities (T2S), koja će se početi primjenjivati u studenome 2023., kada započne s radom sustav upravljanja kolateralom Eurosustava (engl. Eurosystem Collateral Management System, ECMS). U skladu s novom politikom za namiru na platformi T2S nacionalne središnje banke u europodručju prihvaćat će mobilizirani prihvatljivi utrživi kolateral od drugih ugovornih strana u operacijama monetarne politike isključivo na računima u središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u sklopu platforme T2S. Druge ugovorne strane mogu i dalje držati vrijednosne papire na računu u bilo kojem središnjem depozitoriju vrijednosnih papira po svojem izboru, bez obzira na to je li on u sklopu platforme T2S. Politika za namiru na platformi T2S pridonosi većoj učinkovitosti mobilizacije i namire kolaterala u kreditnim poslovima Eurosustava te tako integraciji financijskih tržišta uz održavanje sigurnosti i promicanje jednakih uvjeta za sve u EU-u. Druge ugovorne strane imat će koristi od usklađenih postupaka namire i funkcije samokolateralizacije na platformi T2S te će moći unaprijediti upravljanje svojim računima vrijednosnih papira i gotovinskim računima. Odgovarajući dokumenti Eurosustava pravodobno će se izmijeniti u skladu s opisanim izmjenama politike. Povezana najava objavljena je 13. travnja 2021. i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izvješće Eurosustava o nadzoru infrastruktura financijskih tržišta i platnih instrumenata za 2020.

Upravno vijeće primilo je 6. travnja 2021. na znanje izvješće Eurosustava o nadzoru infrastruktura financijskih tržišta i platnih instrumenata i odobrilo njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB‑a. Izvješće sadržava pregled aktivnosti nadzora infrastruktura financijskog tržišta i platnih instrumenata koje je Eurosustav proveo u razdoblju od 2017. do 2020. U njemu se govori i o glavnim tržišnim kretanjima i regulatornim promjenama u izvještajnom razdoblju a ukratko i o ovlasti i pristupu Eurosustava u odnosu na nadzor infrastruktura financijskog tržišta i platnih instrumenata. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Strategija Eurosustava za plaćanja malih vrijednosti

Upravno vijeće primilo je 9. travnja 2021. na znanje napredak u razvoju strategije Eurosustava za plaćanja malih vrijednosti i odobrilo objavu povezanog dokumenta. U toj se obavijesti iznose razlozi za donošenje strategije i daje pregled tekućih i planiranih aktivnosti. Uskoro će se u odgovarajućem odjeljku mrežnih stranica ESB‑a moći pronaći dodatne informacije namijenjene općoj javnosti.

Izvješće Eurosustava o javnom savjetovanju o digitalnom euru

ESB je 14. travnja 2021. objavio izvješće Eurosustava o javnom savjetovanju o digitalnom euru i povezano priopćenje za javnost. U izvješću su prikazani rezultati analize 8221 primjedbe koja je zaprimljena u sklopu ESB‑ova javnog savjetovanja koje je provedeno u razdoblju od sredine listopada 2020. do sredine siječnja 2021. Te će informacije biti od velike koristi Upravnom vijeću kada u nastavku godine bude odlučivalo hoće li službeno pokrenuti fazu istraživanja radi mogućeg uvođenja digitalnog eura.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o pravilima zaokruživanja za plaćanja nominirana u eurima u Slovačkoj

Upravno vijeće donijelo je 20. travnja 2021. Mišljenje CON/2021/14 na zahtjev ministra financija Slovačke Republike.

Statistika

Preinaka Smjernice ESB‑a o monetarnoj i financijskoj statistici i njezina podjela u pet novih smjernica

Upravno vijeće odlučilo je 26. ožujka 2021. preinačiti ESB‑ovu Smjernicu ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici te ju podijeliti u pet novih smjernica. Preinaka i podjela Smjernice ESB/2014/15, kojom je uređen prijenos statističkih podataka iz nacionalnih središnjih banaka u ESB, pokrenuta je radi kvalitete sadržaja s obzirom na njezinu duljinu, znatne izmjene od 2014. i velike razlike među sektorima na koje se odnosi. Nove su smjernice: Smjernica ESB/2021/11 o statistici bilančnih stavki i statistici kamatnih stopa monetarnih financijskih institucija, Smjernica ESB/2021/12 o statističkim podacima koji se dostavljaju o financijskim posrednicima koji nisu monetarne financijske institucije, Smjernica ESB/2021/13 o izvještajnim zahtjevima za statistiku platnog prometa, Smjernica 2021/14 o statističkim podacima koji se dostavljaju o konsolidiranim bankovnim podacima, Smjernica 2021/15 o statističkim podacima koji se dostavljaju o izdanjima vrijednosnih papira. U preinaci i podjeli došlo je i do određenih sadržajnih promjena u odnosu na Smjernicu ESB/2014/15. U Smjernici ESB/2021/11 uzima se u obzir donošenje Uredbe (EU) 2021/379 o bilančnim stavkama kreditnih institucija i sektora monetarnih financijskih institucija (ESB/2021/2) i odluke Upravnog vijeća iz lipnja 2020. o proširenju skupine kreditnih institucija za koje se ESB‑u šalju podatci o pojedinačnim bilančnim stavkama. Osim toga, Smjernica ESB/2021/13 sadržava promjene u skladu s izmjenama sadržanima u Uredbi (EU) 2020/2011 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1409/2013 o statistici platnog prometa (ESB/2020/59). Pet novih smjernica primjenjivat će se od 1. veljače 2022. Istodobno će se Smjernica ESB/2014/15 ukinuti Smjernicom ESB/2021/16 radi pravne sigurnosti. Novi pravni akti ubrzo će biti dostupni na stranicama EUR‑Lex.

Izvješće o kvaliteti statističkih podataka za 2020. o tromjesečnim financijskim računima

Upravno vijeće odobrilo je 12. travnja 2021. objavljivanje izvješća o kvaliteti statističkih podatka o tromjesečnim financijskim računima europodručja i nacionalnim tromjesečnim financijskim računima te primilo na znanje da će se izvješće ubuduće sastavljati svake druge godine, odnosno da će se sljedeće izvješće objaviti u proljeće 2023. Izvješće će uskoro biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka

Konačno izvješće o projektu ciljane provjere internih modela

Upravno vijeće nije 30. ožujka 2021. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri konačno izvješće o projektu ciljane provjere internih modela (engl. targeted review of internal models, TRIM) i njegovu objavu. TRIM je bio višegodišnji projekt koji je ESB započeo početkom 2016. u bliskoj suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima država sudionica jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM). Cilj je bio procijeniti primjerenost internih modela prvog stupa kojima se služe značajne institucije obuhvaćene europskim nadzorom banaka s obzirom na primjenjive regulatorne zahtjeve te pouzdanost i usporedivost njihovih rezultata. Nadalje, cilj TRIM‑a bio je i usklađenje nadzornih praksi povezanih s internim modelima u sklopu SSM‑a. Izvješće i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije