Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2021. április

2021. április 23.

Piaci műveletek

A 84-napos USD-alapú likviditásnyújtó műveletek nyújtásának beszüntetése

A Kormányzótanács 2021. április 19-én jóváhagyta a 84-napos USD-alapú likviditásnyújtó műveletek nyújtásának 2021. július 1-ji hatállyal való beszüntetését. A 84-napos lejáratú dollárforrások biztosításának beszüntetésére vonatkozó döntést a Bank of England, a Bank of Japan, az EKB és a Swiss National Bank közösen hozta meg a központi bank szerepét betöltő Federal Reserve-vel konzultálva. Az említett központi bankok a döntésről 2021. április 23-án közös sajtóközleményt adtak ki, amely az EKB honlapján olvasható.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Új fedezetmozgósítási és -elszámolási politikák

A Kormányzótanács 2021. április 6-án a TARGET2-Securities (T2S) platformon belüli fedezetelszámoláshoz új eurorendszer-szintű politikát hagyott jóvá, amely az eurorendszer fedezetkezelési rendszerének (ECMS) 2023. novemberi indulásával fog hatályba lépni. A T2S új elszámolási politikája értelmében az euroövezeti nemzeti központi bankok (NKB-k) kizárólag akkor fogadnak el a monetáris politikai partnerkörüktől mozgósított, elfogadható piacképes fedezetet, ha az a T2S részét képező központi értéktárban tartott számlákon található. A partnerek az értékpapírszámláikat továbbra is bármely általuk választott központi értéktárban vezethetik (attól függetlenül, hogy a T2S részét képezi-e). A T2S elszámolási politikája tovább erősíti a fedezet mozgósításának és elszámolásának hatékonyságát az eurorendszer hitelműveleteiben, ami támogatja az EU pénzügyi piaci integrációját, ugyanakkor megőrzi a biztonságot, és elősegíti az azonos érvényesülési esélyeket. A partnerek lehetőséget kapnak, hogy kihasználják a T2S összehangolt elszámolási eljárásainak, illetve automatikus lombardhitel funkciójának előnyeit, és hogy optimalizálják értékpapír- és készpénzszámláik irányítását. Az eurorendszer kapcsolódó dokumentumai a kellő időben a fent említett monetáris politikai változások szerint módosulnak. A kapcsolódó bejelentés 2021. április 13-án jelent meg, és az EKB honlapján olvasható.

Az eurorendszer 2020. évi felvigyázói jelentése

A Kormányzótanács 2021. április 6-án tudomásul vette az eurorendszer felvigyázói jelentését, és engedélyezte annak az EKB honlapján való közzétételét. A jelentés áttekintést ad az eurorendszer 2017 és 2020 között a pénzügyi piaci infrastruktúrával és a fizetésforgalommal kapcsolatban végzett felvigyázási tevékenységéről. Továbbá kitér a vizsgált időszak fő piaci és szabályozói folyamataira, és röviden érinti az eurorendszer felvigyázói megbízatását és megközelítését. A jelentés az EKB honlapján megtekinthető.

Az eurorendszer kis összegű fizetésforgalmi stratégiája

A Kormányzótanács 2021. április 9-én tudomásul vette az eurorendszer kis összegű fizetésforgalmi stratégiájával kapcsolatban folyó munka fejleményeit, és jóváhagyta a kapcsolódó dokumentum közzétételét. A feljegyzés betekintést ad a stratégia elfogadásának okaiba, és áttekintést nyújt a tervezett vagy jelenleg folyó intézkedésekről, még akkor is, ha nincsenek teljesen véglegesítve. A széles nyilvánosságnak szóló további információk hamarosan elérhetőek lesznek az EKB honlapjának kijelölt részén.

Az eurorendszer jelentése a digitális euróról szóló nyilvános konzultációról

Az EKB 2021. április 14-én közzétette az eurorendszer jelentését a digitális euróról szóló nyilvános konzultációról, valamint a kapcsolódó sajtóközleményt. A jelentés bemutatja azokat az eredményeket, amelyek az EKB által szervezett, 2020 októberének közepétől 2021 januárjának közepéig tartó nyilvános konzultáció során érkezett 8221 válasz elemzéséből következnek. Ez jelentős segítséget fog nyújtani a Kormányzótanácsnak, amikor az év későbbi részében arról határoz, hogy indítsa-e meg a digitális euro lehetséges bevezetésének hivatalos vizsgálati szakaszát.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB vélemény az euróban denominált fizetések kerekítési szabályairól Szlovákiában

A Kormányzótanács 2021. április 20-án elfogadta a CON/2021/14 véleményt, amelyet a Szlovák Köztársaság pénzügyminiszterének felkérésére adott ki.

Statisztika

A monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB-iránymutatás átdolgozása és felosztása öt új iránymutatásra

A Kormányzótanács 2021. március 26-án úgy határozott, hogy átdolgozza és öt iránymutatásra osztja fel az EKB meglévő, a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatását. A monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló iránymutatást, amely az NKB-k statisztikai információinak EKB-hoz való továbbítását szabályozza, a tartalmi minőségének biztosítása érdekében volt szükséges átdolgozni és felosztani, valamint a hossza, a 2014 óta bekövetkezett jelentős módosításai és az érintett ágazati területek széles köre miatt. Az öt új iránymutatás a következő: EKB/2021/11 iránymutatás a monetáris pénzügyi intézmények mérlegtétel-statisztikáiról és kamatláb-statisztikáiról; EKB/2021/12 iránymutatás a monetáris pénzügyi intézményektől eltérő pénzügyi közvetítőkről jelentendő statisztikai információkról; EKB/2021/13 iránymutatás a pénzforgalmi statisztikákra vonatkozó adatszolgáltatási követelményekről; EKB/2021/14 iránymutatás a konszolidált banki adatokról jelentendő statisztikai információkról; EKB/2021/15 iránymutatás az értékpapír-kibocsátásokról jelentendő statisztikai információkról. Az átdolgozás és a felosztás bizonyos tartalmi változásokat is eredményezett a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló iránymutatáshoz képest. Az EKB/2021/11 iránymutatás figyelembe veszi a hitelintézetek és a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegének mérlegtételeiről szóló (EU) 2021/379 rendelet (EKB/2021/2) elfogadását, valamint a Kormányzótanács 2020. júniusi határozatát, amely kiterjeszti azon hitelintézetek körét, amelyek egyedi mérlegtételekről szóló információkat továbbítanak az EKB-hoz. Emellett az EKB/2021/13 iránymutatás a pénzforgalmi statisztikákról szóló 1409/2013/EU rendeletet módosító (EU) 2020/2011 rendeletben (EKB/2020/59) található módosításokból eredő változtatásokat vezet be. Az öt új iránymutatás 2022. február 1-jétől hatályos, és az EKB/2021/16 iránymutatás a jogbiztonság érdekében ugyanekkor fogja hatályon kívül helyezni a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló iránymutatást. Az új jogi aktusok hamarosan elérhetők lesznek az EUR-Lex portálon.

2020. évi statisztikai adatminőségi jelentés a negyedéves pénzügyi elszámolásokról

A Kormányzótanács 2021. április 12-én jóváhagyta a 2020. évi minőségjelentést az euroövezeti és nemzeti negyedéves pénzügyi elszámolásokról, és tudomásul vette, hogy a jövőben a jelentés kétévente fog elkészülni, és a következő kiadás 2023 tavaszán fog megjelenni. A jelentés hamarosan megtekinthető az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Végleges projektjelentés a belső modellek célzott felülvizsgálatáról

A Kormányzótanács 2021. március 30-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja és közzétegye a végleges projektjelentést a belső modellek célzott felülvizsgálatáról (TRIM). A TRIM többéves projekt volt, amelyet az EKB 2016-ban az egységes felügyeleti mechanizmusban (SSM) részt vevő országok illetékes nemzeti hatóságaival (INH) szoros együttműködésben indított. A TRIM célja annak felmérése volt, hogy az európai bankfelügyelet alá tartozó jelentős hitelintézetek által alkalmazott, 1. pillérre vonatkozó belső modellek megfelelnek-e az alkalmazandó szabályozói követelményeknek, és hogy az eredményeik megbízhatóak és összehasonlíthatóak-e. A TRIM célja volt továbbá, hogy összehangolja a belső modellekkel kapcsolatos felügyeleti gyakorlatot az egységes felügyeleti mechanizmusban. A jelentés a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt az EKB bankfelügyeleti honlapján érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok