Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

travanj 2020.

4. svibnja 2020.

Monetarna politika

Produljenje vremenskog okvira preispitivanja strategije monetarne politike

ESB je 2. travnja 2020. priopćio odluku Upravnog vijeća da se vremenski okvir preispitivanja strategije monetarne politike produlji zato što cijeli Eurosustav prije svega mora odgovoriti na izazove povezane s pandemijom koronavirusa (COVID-19). Završetak preispitivanja strategije stoga je odgođen s kraja 2020. na sredinu 2021. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Usklađenost središnjih banaka sa zabranama monetarnog financiranja i povlaštenog pristupa

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se ESB-u dodjeljuje zadaća praćenja pridržavaju li se središnje banke EU-a zabrana iz članaka 123. i 124. UFEU-a te povezanih uredbi, Upravno vijeće odobrilo je 9. travnja 2020. izvješće o usklađenosti za godinu 2019. Dodatne informacije o tome mogu se pronaći u posebnom odjeljku Godišnjeg izvješća ESB-a za 2019., koje će 7. svibnja 2020. biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a.

Obavještavanje javnosti

Godišnje izvješće ESB-a za 2019.

Upravno vijeće donijelo je 17. travnja 2020. Godišnje izvješće ESB-a za 2019., koje će biti predstavljeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta i objavljeno 7. svibnja 2020. na mrežnim stranicama ESB-a na 22 službena jezika Europske unije.

Tržišne operacije

Odluke o izmjeni Odluke (EU) 2019/1311 o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja

Upravno vijeće donijelo je 16. ožujka 2020. Odluku (EU) 2020/407 o izmjeni Odluke (EU) 2019/1311 o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO III) (ESB/2020/13). Odlukom ESB/2020/13 mijenjaju se parametri treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja u skladu s odlukom koju je Upravno vijeće donijelo 12. ožujka 2020. kako bi poduprlo banke u kreditiranju onih koji su u najvećoj mjeri pogođeni širenjem bolesti COVID-19, posebno malih i srednjih poduzeća. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Upravno vijeće donijelo je 30. travnja 2020. još jednu odluku, Odluku ESB/2020/25 o izmjeni Odluke (EU) 2019/1311 o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja. Tom se odlukom omogućuju dodatne tehničke izmjene parametara treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja u pogledu praga kreditiranja, primjenjive kamatne stope i početnog datuma razdoblja za koje se procjenjuje obujam kreditiranja. Više informacija sadržano je u povezanom priopćenju za javnost koje je zajedno s Odlukom ESB/2020/25 objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a. Osim toga, Upravno vijeće odobrilo je objavu okvirnog kalendara treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja, koji će se ubrzo moći pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Pokretanje privremenog hitnog programa kupnje zbog pandemije, provedbeni akti i odluke o operativnim parametrima

Upravno vijeće odlučilo je 18. ožujka 2020. pokrenuti novi privremeni program kupnje vrijednosnih papira privatnog i javnog sektora u ukupnom iznosu od 750 mlrd. EUR kako bi se umanjili ozbiljni rizici za transmisijski mehanizam monetarne politike i izglede europodručja koji proizlaze iz izbijanja bolesti COVID-19 i eskalacije njezina širenja. Više informacija o novom hitnom programu kupnje zbog pandemije naknadno je objavljeno u priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Upravno vijeće donijelo je 24. ožujka 2020. Odluku (EU) 2020/440 o privremenom hitnom programu kupnje zbog pandemije (ESB/2020/17), kojom su određeni tehnički parametri programa, Odluku (EU) 2020/441 o izmjeni Odluke (EU) 2016/948 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora (CSPP) (ESB/2020/18), kojom su prihvatljivi vrijednosni papiri u sklopu CSPP-a prošireni na nefinancijske komercijalne zapise, tako da se svi komercijalni zapisi dostatne kreditne kvalitete smatraju prihvatljivim za kupnju u sklopu tog programa. Obje odluke mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Ponovno aktiviranje ugovora o razmjeni sa središnjom bankom Danmarks Nationalbank

Upravno vijeće odobrilo je 20. ožujka 2020. ponovno aktiviranje ugovora o razmjeni sa središnjom bankom Danmarks Nationalbank i povećanje najvišeg iznosa u sklopu ugovora s 12 mlrd. EUR na 24 mlrd. EUR. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Povećanje učestalosti sedmodnevnih operacija u američkim dolarima

Upravno vijeće odobrilo je 20. ožujka 2020. provedbu operacija pružanja dolarske likvidnosti s rokom dospijeća od sedam dana dnevnom (umjesto tjednom) učestalošću u razdoblju koje počinje 23. ožujka 2020. Dnevne operacije provodit će se onoliko dugo koliko bude potrebno da bi se poduprlo neometano funkcioniranje tržišta financiranja u američkim dolarima. Priopćenje za javnost u vezi s tom odlukom, usklađeno s kanadskom središnjom bankom, engleskom središnjom bankom, japanskom središnjom bankom, Sustavom federalnih rezervi i švicarskom središnjom bankom može se pronaći na odgovarajućim mrežnim stranicama.

Ad hoc procjena tržišta estonskih trezorskih zapisa

Upravno vijeće odlučilo je 30. ožujka 2020. dodati neuređeno tržište estonskih trezorskih zapisa na popis prihvaćenih neuređenih tržišta za imovinu koja je prihvatljiva kao kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava. Potpuni popis prihvaćenih neuređenih tržišta dostupan je na mrežnim stranicama ESB-a.

Linija za valutni ugovor o razmjeni kuna za eure s Hrvatskom narodnom bankom, koji će joj stajati na raspolaganju u slučaju potrebe

Upravno vijeće odobrilo je 1. travnja 2020. uspostavu linije za valutni ugovor o razmjeni kuna za eure s Hrvatskom narodnom bankom, koji će joj stajati na raspolaganju u slučaju potrebe. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Privremene mjere ublažavanja zahtjeva povezanih s kolateralom zbog pandemije koronavirusa

Upravno vijeće odobrilo je 7. travnja 2020. sveobuhvatan paket mjera za privremeno ublažavanje ograničenja povezanih s kolateralom kako bi povećalo dostupnost prihvatljivog kolaterala za druge ugovorne strane Eurosustava koje sudjeluju u operacijama za puštanje likvidnosti. Tehničke pojedinosti o tim mjerama mogu se pronaći u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a. Upravno vijeće donijelo je istoga dana provedbene akte: prvo, Odluku (EU) 2020/506 o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava i Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2020/20) i, drugo, Smjernicu (EU) 2020/515 o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2020/21). Oba se akta mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Upravno vijeće donijelo je 22. travnja 2020. odluku o dodatnim dopunskim mjerama kako bi se ublažio utjecaj mogućih smanjenja rejtinga na dostupnost kolaterala. Naime, Upravno vijeće odlučilo je da će do rujna 2021. nastaviti priznavati prihvatljivost utržive imovine i izdavatelja takve imovine koji su 7. travnja 2020. ispunjavali minimalne zahtjeve za kreditnu kvalitetu u slučaju da im agencije za kreditni rejting prihvaćene u Eurosustavu smanje kreditni rejting, ali pod uvjetom da je novi rejting i dalje viši od određene razine kreditne kvalitete. Podrobnije informacije o tim mjerama mogu se pronaći u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Linija za valutni ugovor o razmjeni leva za eure sa središnjom bankom Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka), koji će joj stajati na raspolaganju u slučaju potrebe

Upravno vijeće odobrilo je 20. travnja 2020. uspostavu linije za valutni ugovor o razmjeni leva za eure sa središnjom bankom Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka), koji će joj stajati na raspolaganju u slučaju potrebe. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Hitne operacije dugoročnijeg refinanciranja zbog pandemije

Upravno vijeće 30. travnja 2020. odlučilo je provesti novu seriju od sedam dodatnih operacija dugoročnijeg refinanciranja, takozvanih hitnih operacija dugoročnijeg refinanciranja zbog pandemije (operacije PELTRO). Podrobnije informacije o modalitetima i kalendaru tih operacija mogu se pronaći u priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Sporazum između Eurosustava i središnje banke Sveriges Riksbank o pružanju usluga namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS) u švedskim krunama

Upravno vijeće potvrdilo je 2. travnja 2020. sporazum o suradnji između Eurosustava i središnje banke Sveriges Riksbank kojim je Švedskoj omogućen pristup usluzi TIPS Eurosustava kao potpora švedskoj usluzi trenutačnog plaćanja, RIX-INST. Podrobnije informacije mogu se pronaći u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Odgovor ESSB-a u sklopu javnog savjetovanja Europske komisije o okviru EU-a za tržišta kriptoimovine

Upravno vijeće odobrilo je 9. travnja 2020. odgovor Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) u sklopu javnog savjetovanja Europske komisije o okviru EU-a za tržišta kriptoimovine, koji je potom dostavljen Europskoj komisiji, kao i njegovo objavljivanje.

Stvaranje privremene kontaktne skupine za tržišta dužničkih vrijednosnih papira

Upravno vijeće odobrilo je 15. travnja 2020. stvaranje privremene kontaktne skupine za tržišta dužničkih vrijednosnih papira (Debt Issuance Market Contact Group, DIMCG) i zadužilo je da istraži pitanja povezana s izdavanjem i primarnom distribucijom dužničkih vrijednosnih papira te njihovim usklađenjem. U sastavu kontaktne skupine bit će europski izdavatelji (npr. Europski stabilizacijski mehanizam i Europska investicijska banka), ulagači, središnje banke, posrednici i tržišne infrastrukture. Rezultati istrage kontaktne skupine predstavit će se Eurosustavu u obliku savjetodavnog izvješća približno 12 mjeseci poslije prvog sastanka skupine. Referentni okvir kontaktne skupine, koji je Upravno vijeće odobrilo, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o Hrvatskoj narodnoj banci

Upravno vijeće donijelo je 18. ožujka 2020. Mišljenje CON/2020/8 na zahtjev Hrvatske narodne banke.

Mišljenje ESB-a o nadzoru platnih sustava i upravitelja platnih sustava u Cipru

Upravno vijeće donijelo je 19. ožujka 2020. Mišljenje CON/2020/9 na zahtjev guvernera središnje banke Central Bank of Cyprus.

Mišljenje ESB-a o bliskoj suradnji između Europske središnje banke i Hrvatske narodne banke (HNB) u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma te o makrobonitetnom mandatu i alatima HNB-a

Upravno vijeće donijelo je 25. ožujka 2020. Mišljenje CON/2020/10 na zahtjev Hrvatske narodne banke.

Mišljenje ESB-a o pružanju hitne likvidnosne pomoći od strane središnje banke Lietuvos bankas

Upravno vijeće donijelo je 30. ožujka 2020. Mišljenje CON/2020/11 na zahtjev središnje banke Lietuvos bankas.

Mišljenje ESB-a o utvrđivanju dodjele iznosa položenih na štednim računima od strane financijskih institucija i izvješćivanju o tim dodjelama u Belgiji

Upravno vijeće donijelo je 17. travnja 2020. Mišljenje CON/2020/12 na zahtjev tajništva komisije za gospodarstvo belgijskog parlamenta.

Mišljenje ESB-a o reformi središnje banke Sveriges Riksbank

Upravno vijeće donijelo je 20. travnja 2020. Mišljenje CON/2020/13 na zahtjev švedskog ministarstva financija.

Upravljanje

Preporuka Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Latvijas Banka

Upravno vijeće donijelo je 19. ožujka 2020. Preporuku ESB/2020/14 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Latvijas Banka. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Predsjednik Odbora za upravljanje rizicima

Upravno vijeće imenovalo je 1. travnja 2020. direktora uprave Upravljanje rizicima Fernanda Monara Loru za predsjednika Odbora za upravljanje rizicima, pri čemu njegovo imenovanje stupa na snagu odmah i trajat će do 31. prosinca 2022. jer će tada završiti i mandati drugih predsjednika odbora Eurosustava/ESSB-a, koje je Upravno vijeće imenovalo ili ponovno imenovalo u prosincu 2019.

Članstvo u Odboru za reviziju

Upravno vijeće imenovalo je 29. travnja 2020. predsjednika središnje banke Deutsche Bundesbank Jensa Weidmanna za člana Odbora za reviziju na početni mandat od tri godine, tj. do 30. travnja 2023.

Statistika

Smjernica o izmjeni Smjernice (EU) 2019/1265 o eurskoj kratkoročnoj kamatnoj stopi (€STR)

Upravno vijeće donijelo je 19. ožujka 2020. Smjernicu (EU) 2020/496 o izmjeni Smjernice (EU) 2019/1265 o eurskoj kratkoročnoj kamatnoj stopi (€STR) (ESB/2020/15). U interesu učinkovite raspodjele sredstava, Smjernicom ESB/2020/15 predviđeno je da ESB može provoditi zadaće povezane s postupkom utvrđivanja eurske kratkoročne kamatne stope i postupcima nakon objave u ime nacionalnih središnjih banaka koje imaju samo jednu izvještajnu jedinicu koja je rezident u njihovoj državi članici i ne upravljaju lokalnom platformom za prikupljanje. Njome se uvodi i mogućnost elektroničkog podnošenja prigovora. Smjernica ESB/2020/15 može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Smjernica o unosu određenih podataka od strane nacionalnih nadležnih tijela u Registar podataka o institucijama i povezanim društvima

U skladu s člankom 6. stavcima 1., 2. i 7. uredbe o SSM-u i u dogovoru s nacionalnim nadležnim tijelima, Upravno vijeće donijelo je 20. ožujka 2020. Smjernicu (EU) 2020/497 o unosu određenih podataka od strane nacionalnih nadležnih tijela u Registar podataka o institucijama i povezanim društvima (RIAD)(ESB/2020/16). Tim pravnim aktom određuju se obveze nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na unos i održavanje referentnih podataka u RIAD-u, zajedničkom skupu referentnih podataka o pravnim i drugim statističkim institucionalnim jedinicama, te na upravljanje njihovom kvalitetom za potrebe nadzornih zadaća. Smjernica se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izvješća o kvaliteti statističkih podataka za 2019.

Upravno vijeće odobrilo je 2. travnja 2020. objavu izvješća za 2019. o kvaliteti statističkih podataka u tromjesečnim financijskim izvještajima za pojedinačne države i europodručje te platnoj bilanci i stanju međunarodnih ulaganja pojedinačnih država i europodručja. Ta izvješća, koja su sastavljena u bliskoj suradnji s Odborom za statistiku Eurosustava/ESSB-a, sadržavaju informacije o kvaliteti europskih statističkih podataka koje je ESB prikupio, sastavio i diseminirao uz pomoć nacionalnih središnjih banaka europodručja i usklađena su s Okvirom ESB-a za kvalitetu statističkih podataka. Izvješća se mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Obavijest ESB-a o prikupljanju statističkih podataka s obzirom na COVID-19

Upravno vijeće odobrilo je 8. travnja 2020. objavu obavijesti o prikupljanju statističkih podataka s obzirom na COVID-19 namijenjenu izvještajnim jedinicama na mrežnim stranicama ESB-a. U obavijesti se naglašava potreba za pravodobnim pristupom visokokvalitetnim podatcima, ali i spremnost Eurosustava da primijeni pragmatična rješenja kako bi pomogao izvještajnim jedinicama koje se suočavaju sa znatnim i različitim poteškoćama koje je pandemija koronavirusa prouzročila izvještajnim jedinicama u cijelom europodručju i Europskoj uniji, kao što su npr. nedostupnost zaposlenika, ograničenja kretanja i zatvaranje određenih sektora u gospodarstvu.

Uredba o produljenju rokova za dostavljanje statističkih podataka

Upravno vijeće donijelo je 15. travnja 2020. Uredbu (EU) 2020/533 o produljenju rokova za dostavljanje statističkih podataka (ESB/2020/23). Uredbom se omogućuje produljenje rokova za dostavljanje određenih statističkih podataka za određeno vremensko razdoblje s obzirom na znatne poteškoće za izvještajne jedinice koje proizlaze iz trenutačne pandemije koronavirusa. Uredba se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Novčanice

Odluka o postupcima za akreditaciju i zahtjevima za proizvođače euronovčanica

Upravno vijeće donijelo je 27. travnja 2020. Odluku ESB/2020/24 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura (preinaka). Odluka je preinačena radi pravne sigurnosti i jasnoće. Njome se stavlja izvan snage Odluka ESB/2013/54, koja je od donošenja 2013. godine nekoliko puta znatno izmijenjena. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Dodatne nadzorne mjere za ublažavanje nepovoljnog utjecaja pandemije koronavirusa

Osim nadzornih mjera poduzetih 12. ožujka 2020. za privremeno ublažavanje zahtjeva povezanih s kapitalom i operativnu pomoć zbog izbijanja pandemije koronavirusa kako bi banke koje ESB izravno nadzire mogle nastaviti ispunjavati svoju ulogu u financiranju realnog gospodarstva, najavljena je dodatna fleksibilnost u priopćenju za javnost objavljenom 20. ožujka 2020. na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka zajedno s odgovorima na česta pitanja.

Poslije toga, Upravno vijeće 26. ožujka 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da donosi odluke kojima se uvode dodatne mjere ublažavanja nepovoljnog utjecaja, posebno šestomjesečna odgoda više rokova za ispunjenje obveza, zahtjeva i/ili uvjeta iz odluka ESB-a upućenih značajnim institucijama koje ESB izravno nadzire, veća fleksibilnost u pogledu postupovnih rokova i smanjenje ili odgoda zahtjeva za dostavljanje podataka.

Osim toga, Upravno vijeće 1. travnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da svim značajnim institucijama pošalje dopis s ESB-ovim preporukama o načinu primjene MSFI-ja 9 kako bi se smanjila njegova potencijalna procikličnost. Dopis se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Nadalje, Upravno vijeće 14. travnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da bankama pošalje obavijest o mjerama za nadzorno izvješćivanje u uvjetima pandemije koronavirusa. Obavijest, kojom se dopunjuje izjava Europskog nadzornog tijela za bankarstvo o nadzornom izvješćivanju i objavama u sklopu trećeg stupa, sadržava pojedinosti o više mjera za smanjenje operativnog opterećenja banaka povezanog s izvješćivanjem. Obavijest se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Naposljetku, Upravno vijeće 15. travnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora za pružanje dodatne pomoći u vidu privremenog smanjenja kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik. Povezano priopćenje za javnost objavljeno je potom na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Preporuka o raspodjeli dividendi tijekom pandemije COVID-19 i stavljanju izvan snage Preporuke ESB/2020/1

Upravno vijeće donijelo je 27. ožujka 2020. na prijedlog Nadzornog odbora Preporuku ESB/2020/19 o raspodjeli dividendi tijekom pandemije COVID-19 i stavljanju izvan snage Preporuke ESB/2020/1. S obzirom na to da kreditne institucije trebaju očuvati kapital u cilju zadržavanja sposobnosti pružanja potpore gospodarstvu, ESB preporučuje kreditnim institucijama da, najmanje do 1. listopada 2020., ne isplaćuju dividende te ne preuzimaju neopozive obveze na isplatu dividendi za financijske godine 2019. i 2020. te da se suzdrže od otkupa dionica s ciljem naknade dioničarima. Preporuka i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Uredba o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima

Upravno vijeće donijelo je 9. travnja 2020. na prijedlog Nadzornog odbora Uredbu ESB/2020/22 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima kako bi se ta uredba uskladila s najnovijom verzijom Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, koja je nedavno izmijenjena, što je dovelo do izmjene obrazaca i uputa za izvješćivanje o nadzornim financijskim podatcima. Uredba se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Javno savjetovanje o vodiču ESB-a o rizicima povezanima s klimatskim promjenama i rizicima za okoliš

Upravno vijeće 21. travnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da pokrene javno savjetovanje o vodiču ESB-a koji bi sadržavao nadzorna očekivanja koja se odnose na upravljanje rizicima povezanima s klimatskim promjenama i rizicima za okoliš te na njihovu objavu. Materijal povezan s tim javnim savjetovanjem objavit će se na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka tijekom svibnja 2020.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije