European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Aprilie 2020

4 mai 2020

Politică monetară

Prelungirea calendarului pentru evaluarea strategiei de politică monetară

La data de 2 aprilie 2020, BCE a comunicat decizia adoptată de Consiliul guvernatorilor de a prelungi calendarul pentru evaluarea strategiei sale de politică monetară, având în vedere necesitatea ca Eurosistemul în ansamblu să își axeze toate eforturile pe soluționarea dificultăților generate de pandemia de coronavirus (COVID-19). Încheierea evaluării strategiei va fi, în consecință, decalată de la sfârșitul anului 2020 la mijlocul anului 2021. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Respectarea de către băncile centrale a interdicțiilor privind finanțarea monetară și accesul privilegiat

La data de 9 aprilie 2020, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicțiilor menționate la articolele 123 și 124 din TFUE și în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul de conformitate pentru anul 2019. Informații suplimentare pe această temă pot fi consultate într-o secțiune specială a Raportului anual 2019 al BCE, care va fi publicat pe website-ul BCE la data de 7 mai 2020.

Comunicare externă

Raportul anual 2019 al BCE

La data de 17 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2019 al BCE, care va fi prezentat Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European și va fi publicat pe website-ul BCE în 22 de limbi oficiale ale UE la data de 7 mai 2020.

Operațiuni de piață

Decizii de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung

La data de 16 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2020/407 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III) (BCE/2020/13). Decizia de modificare pune în aplicare modificările aduse parametrilor OTRTL III care au fost decise de Consiliul guvernatorilor la data de 12 martie 2020 pentru a sprijini acordarea de credite bancare entităților afectate în cea mai mare măsură de răspândirea COVID-19, îndeosebi întreprinderilor mici și mijlocii. Decizia este disponibilă pe website-ul BCE.

La data de 30 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat o a doua decizie, Decizia BCE/2020/25 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung. Noua decizie de modificare aduce modificări tehnice suplimentare parametrilor OTRTL III cu privire la pragul de creditare, rata dobânzii aplicabilă și data începerii perioadei de evaluare a performanței în materie de creditare, prezentate în detaliu într-un comunicat de presă pe această temă, care este disponibil, alături de decizie, pe website-ul BCE. Totodată, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea pe website-ul BCE a calendarului orientativ pentru cea de-a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung, care va fi, de asemenea, publicat în scurt timp pe website-ul BCE.

Lansarea unui program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie, actele juridice de implementare și deciziile privind parametrii săi operaționali

La data de 18 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze un nou program temporar de achiziționare de active, destinat titlurilor de valoare din sectorul public și din cel privat, cu o valoare totală de 750 de miliarde EUR, pentru a contracara riscurile grave la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare și a perspectivelor zonei euro pe care le generează pandemia și intensificarea răspândirii COVID-19. Mai multe detalii privind acest program nou de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) au fost comunicate ulterior prin intermediul unui comunicat de presă disponibil pe website-ul BCE.

La data de 24 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2020/440 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/17), care stabilește parametrii tehnici ai programului, și Decizia (UE) 2020/441 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (corporate sector purchase programme – CSPP) (BCE/2020/18), care extinde gama de active eligibile în cadrul CSPP la efectele de comerț nefinanciare, toate efectele de comerț cu o calitate a creditului suficientă devenind eligibile pentru achiziționare în cadrul CSPP. Ambele decizii sunt disponibile pe website-ul BCE.

Reactivarea acordului de swap cu Danmarks Nationalbank

La data de 20 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat reactivarea acordului de swap cu Danmarks Nationalbank, precum și majorarea soldului maxim al acestuia de la 12 miliarde EUR la 24 miliarde EUR. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Efectuarea cu o frecvență mai mare a operațiunilor în dolari SUA cu scadența la șapte zile

La data de 20 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat efectuarea operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA cu scadența la șapte zile cu o frecvență zilnică (și nu săptămânală), începând cu 23 martie 2020 și continuând atât timp cât va fi necesar pentru a sprijini funcționarea fără sincope a piețelor de finanțare în dolari SUA. Un comunicat de presă privind această decizie, publicat în coordonare cu Bank of Canada, Bank of England, Banca Japoniei, Rezervele Federale ale SUA și Banca Națională a Elveției, este disponibil pe website-urile respective.

Evaluarea ad-hoc a pieței bonurilor de trezorerie din Estonia

La data de 30 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să adauge piața nereglementată a bonurilor de tezaur din Estonia pe lista piețelor nereglementate acceptate pentru activele eligibile drept garanție în cadrul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului. Lista completă a piețelor nereglementate acceptate este disponibilă pe website-ul BCE.

Acordul privind o linie de swap în scop preventiv euro-kuna cu Hrvatska narodna banka

La data de 1 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat încheierea unui acord privind o linie de swap în scop preventiv euro-kuna cu Hrvatska narodna banka. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Măsuri de relaxare temporară privind garanțiile ca răspuns la pandemia de coronavirus

La data de 7 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat un pachet cuprinzător destinat relaxării temporare a constrângerilor privind garanțiile pentru a facilita disponibilitatea garanțiilor eligibile pentru contrapartidele Eurosistemului participante la operațiunile de furnizare de lichiditate. Aspectele tehnice exacte ale acestui set de măsuri sunt prezentate în detaliu într-un comunicat de presă pe această temă, publicat pe website-ul BCE. La aceeași dată, Consiliul guvernatorilor a adoptat actele juridice de punere în aplicare, respectiv, în primul rând, Decizia (UE) 2020/506 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului și a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2020/20) și, în al doilea rând, Orientarea (UE) 2020/515 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2020/21). Ambele acte juridice sunt disponibile pe website-ul BCE.

La data de 22 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis măsuri complementare suplimentare pentru a diminua impactul unor posibile reduceri ale ratingurilor asupra disponibilității garanțiilor. Mai exact, Consiliul guvernatorilor a hotărât să mențină, până în luna septembrie 2021, eligibilitatea activelor tranzacționabile și a emitenților acestor active care au îndeplinit cerințele minime privind calitatea creditului la data de 7 aprilie 2020 în eventualitatea unei deteriorări a ratingului decise de agențiile de rating acceptate în Eurosistem, atât timp cât ratingurile se mențin peste un anumit nivel de calitate a creditului. Informații mai detaliate privind aceste măsuri pot fi consultate într-un comunicat de presă pe această temă, disponibil pe website-ul BCE.

Acordul privind o linie de swap în scop preventiv euro-leva cu Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

La data de 20 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat încheierea unui acord privind o linie de swap în scop preventiv euro-leva cu Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei). Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Operațiunile de refinanțare pe termen mai lung în regim de urgență în caz de pandemie

La data de 30 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o nouă serie de șapte operațiuni suplimentare de refinanțare pe termen mai lung, denumite „operațiuni de refinanțare pe termen mai lung în regim de urgență în caz de pandemie” (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO). Informații mai detaliate privind modalitățile și calendarul acestor operațiuni pot fi consultate într-un comunicat de presă disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Acordul între Eurosistem și Sveriges riksbank pentru furnizarea de servicii de decontare a plăților instant prin intermediul TARGET (Target Instant Payment Settlement – TIPS) în coroane suedeze

La data de 2 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat un acord de cooperare între Eurosistem și Sveriges riksbank, oferind părții suedeze acces la serviciul TIPS al Eurosistemului pentru a sprijini serviciul de plăți instant suedez, RIX-INST. Informații mai detaliate sunt disponibile într-un comunicat de presă pe această temă, publicat pe website-ul BCE.

Răspunsul SEBC la consultarea publică a Comisiei Europene referitoare la un cadru al UE pentru piețele criptoactivelor

La data de 9 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la consultarea publică a Comisiei Europene referitoare la un cadru al UE pentru piețele criptoactivelor, care a fost prezentat ulterior Comisiei Europene, și a autorizat publicarea acestuia.

Crearea unui grup de contact cu caracter temporar pentru piețele emisiunilor de instrumente de natura datoriei

La data de 15 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat crearea unui grup de contact cu caracter temporar pentru piețe, Grupul de contact pentru piețele emisiunilor de instrumente de natura datoriei (Debt Issuance Market Contact Group – DIMCG), însărcinat cu investigarea problemelor legate de emiterea și repartizarea inițială a instrumentelor de natura datoriei, precum și a aspectelor referitoare la armonizare asociate. DIMCG va fi un grup format din multiple părți interesate, respectiv emitenții europeni (de exemplu, Mecanismul european de stabilitate și Banca Europeană de Investiții), investitori, bănci centrale, intermediari și infrastructuri ale pieței. Rezultatul investigațiilor DIMCG va fi prezentat Eurosistemului într-un raport consultativ la aproximativ 12 luni după prima sa ședință. Termenii de referință ai DIMCG, care au fost aprobați și de Consiliul guvernatorilor, sunt disponibili pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la Hrvatska narodna banka

La data de 18 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/8, la solicitarea Hrvatska narodna banka.

Avizul BCE cu privire la monitorizarea sistemelor de plăți și a operatorilor de sisteme de plăți în Cipru

La data de 19 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/9, la solicitarea guvernatorului Central Bank of Cyprus.

Avizul BCE cu privire la cooperarea strânsă dintre Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (HNB) în cadrul Mecanismului unic de supraveghere și cu privire la mandatul și instrumentele macroprudențiale ale HNB

La data de 25 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/10, la solicitarea Hrvatska narodna banka.

Avizul BCE cu privire la furnizarea de asistență pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență de către Lietuvos bankas

La data de 30 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/11, la solicitarea Lietuvos bankas.

Avizul BCE cu privire la identificarea și raportarea de către instituțiile financiare a alocării sumelor depozitate în conturi de economii în Belgia

La data de 17 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/12, la solicitarea Secretariatului Comisiei de economie a Parlamentului belgian.

Avizul BCE cu privire la reforma Sveriges riksbank

La data de 20 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/13, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Suedia.

Guvernanță corporativă

Recomandarea către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Latvijas Banka

La data de 19 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2020/14 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Latvijas Banka. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Președinția Comitetului de gestionare a riscurilor

La data de1 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Fernando Monar Lora, director al Direcției gestionarea riscurilor, în funcția de președinte al Comitetului de gestionare a riscurilor (Risk Management Committee – RMC), cu efect imediat și până la 31 decembrie 2022, astfel încât mandatul acestuia să corespundă cu cel al tuturor celorlalți președinți ai SEBC/Eurosistemului, care au fost numiți sau renumiți în funcție în luna decembrie 2019.

Membrii Comitetului de audit

La data de 29 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Jens Weidmann, președintele Deutsche Bundesbank, în funcția de membru al Comitetului de audit pentru un mandat inițial de trei ani, respectiv până la 30 aprilie 2023.

Statistică

Orientarea de modificare a Orientării (UE) 2019/1265 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR)

La data de 19 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea (UE) 2020/496 de modificare a Orientării BCE/2019/1265 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR) (BCE/2020/15). În interesul unei alocări eficiente a resurselor, orientarea de modificare prevede că BCE poate să exercite atribuții care se referă la procesul de stabilire și procedurile de postproducție în numele băncilor centrale naționale care au un singur agent raportor rezident în statul membru respectiv al acestora și care nu exploatează o platformă de colectare locală. De asemenea, aceasta introduce posibilitatea de prezentare a plângerilor pe cale electronică. Orientarea de modificare este disponibilă pe website-ul BCE.

Orientarea privind înregistrarea anumitor date de către autoritățile naționale competente în Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate

La data de 20 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat, în conformitate cu articolul 6 alineatele (1), (2) și (7) din Regulamentul privind MUS și în urma consultării autorităților naționale competente (ANC), Orientarea (UE) 2020/497 privind înregistrarea anumitor date de către autoritățile naționale competente în Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (Register of Institutions and Affiliates Data – RIAD) (BCE/2020/16). Actul juridic stabilește obligațiile ANC în ceea ce privește înregistrarea, actualizarea și gestionarea calității datelor de referință în RIAD, care este setul comun de date de referință privind unitățile juridice și alte unități instituționale statistice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere. Orientarea este disponibilă pe website-ul BCE.

Rapoartele 2019 privind calitatea datelor statistice

La data de 2 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea rapoartelor 2019 privind calitatea datelor statistice referitoare la conturile financiare trimestriale naționale și ale zonei euro, precum și statisticile naționale și ale zonei euro referitoare la balanța de plăți și poziția investițională internațională. Aceste rapoarte, întocmite în strânsă cooperare cu Comitetul de statistică al Eurosistemului/SEBC, furnizează informații privind calitatea statisticilor europene colectate, compilate și diseminate de BCE cu asistența băncilor centrale naționale din zona euro și sunt parte a Cadrului BCE privind calitatea statisticilor. Rapoartele sunt disponibile pe website-ul BCE.

Comunicarea BCE cu privire la colectarea de informații statistice în contextul COVID-19

La data de 8 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea pe website-ul BCE a unei comunicări adresate agenților raportori cu privire la colectarea de informații statistice în contextul COVID-19. Această comunicare, deși subliniază necesitatea punerii la dispoziție, în timp util, a unor date de înaltă calitate, evidențiază disponibilitatea Eurosistemului de a adopta soluții pragmatice pentru a sprijini agenții raportori, având în vedere dificultățile considerabile și diverse pe care pandemia de coronavirus le prezintă pentru aceștia în întreaga zonă euro și la nivelul întregii Uniuni Europene, precum indisponibilitatea personalului, restricțiile privind deplasările și închiderea unor sectoare ale economiei.

Regulamentul privind prelungirea termenelor de raportare a informațiilor statistice

La data de 15 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul (UE) 2020/533 privind prelungirea termenelor de raportare a informațiilor statistice (BCE/2020/23). Regulamentul permite o prelungire a termenelor de raportare a anumitor informații statistice pe o perioadă determinată, având în vedere provocarea semnificativă pe care actuala pandemie de coronavirus o reprezintă pentru agenții raportori. Regulamentul este disponibil pe website-ul BCE.

Bancnote

Decizia privind procedurile și cerințele de acreditare pentru producătorii bancnotelor euro

La data de 27 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2020/24 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (reformare). Reformarea este în interesul certitudinii și clarității juridice și abrogă Decizia BCE/2013/54, care a fost modificată substanțial de mai multe ori de la adoptarea sa în 2013. Decizia este disponibilă pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Măsuri suplimentare de atenuare în materie de supraveghere pentru contracararea impactului nefavorabil al pandemiei de coronavirus

Pe lângă măsurile de supraveghere adoptate la data de 12 martie 2020 cu scopul de a oferi asistență operațională și de capital temporară băncilor supravegheate direct de BCE, ca răspuns la pandemia de coronavirus, pentru a le permite să își îndeplinească în continuare rolul în finanțarea economiei reale, a fost anunțat un grad suplimentar de flexibilitate prin intermediul unui comunicat de presă publicat la 20 martie 2020 pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE, alături de un document conținând răspunsuri la întrebări frecvente.

Ulterior, la data de 26 martie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a adopta decizii de punere în aplicare a unor măsuri de atenuare suplimentare, în special amânarea cu șase luni a mai multor termene pentru îndeplinirea obligațiilor, cerințelor și/sau condițiilor stabilite în decizii ale BCE adresate instituțiilor semnificative aflate sub supravegherea directă a BCE, acordarea unui grad sporit de flexibilitate pentru termenele procedurale și reducerea sau amânarea solicitărilor de date.

În plus, la 1 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a trimite o scrisoare tuturor instituțiilor semnificative cu recomandări din partea BCE privind modul de aplicare a IFRS 9 în vederea reducerii posibilei prociclicități a acestuia. Scrisoarea este disponibilă pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

De asemenea, la data de 14 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a emite o comunicare adresată băncilor cu privire la măsurile de raportare în scopuri de supraveghere în contextul pandemiei de coronavirus. Această comunicare, care vine în sprijinul declarației Autorității bancare europene privind raportarea în scopuri de supraveghere și raportările din Pilonul 3, prezintă în detaliu o serie de măsuri vizând reducerea sarcinii operaționale a băncilor cu privire la raportare. Comunicarea este disponibilă pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Nu în ultimul rând, la 15 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a furniza asistență suplimentară prin permiterea unei reduceri temporare a cerințelor de capital pentru riscul de piață. Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat ulterior pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Recomandarea privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19 și de abrogare a Recomandării BCE/2020/1

La data de 27 martie 2020, Consiliul guvernatorilor, la propunerea Consiliului de supraveghere, a adoptat Recomandarea BCE/2020/19 privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19 și de abrogare a Recomandării BCE/2020/1. Având în vedere necesitatea ca instituțiile de credit să își conserve capitalul pentru a-și păstra capacitatea de a sprijini economia, BCE a recomandat ca, cel puțin până la 1 octombrie 2020, acestea să nu plătească dividende și să nu își ia niciun angajament irevocabil de plată a dividendelor pentru exercițiile financiare 2019 și 2020, precum și să se abțină de la răscumpărarea acțiunilor proprii în vederea remunerării acționarilor. Recomandarea, însoțită de un comunicat de presă pe această temă, este disponibilă pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Regulamentul de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere

La data de 9 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor, la propunerea Consiliului de supraveghere, a adoptat Regulamentul BCE/2020/22 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere, în vederea alinierii regulamentului respectiv cu versiunea cea mai recentă a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei, care a fost modificat recent, rezultând modificări ale modelelor și instrucțiunilor referitoare la raportarea de informații financiare în materie de supraveghere. Regulamentul este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Consultarea publică referitoare la ghidul BCE privind riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu

La data de 21 aprilie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la un ghid al BCE privind stabilirea așteptărilor în materie de supraveghere pentru gestionarea și publicarea riscurilor legate de schimbările climatice și a celor de mediu. Materialele legate de această consultare publică vor fi puse la dispoziție pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE în cursul lunii mai 2020.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media