Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2020. április

2020. május 4.

Monetáris politika

A monetáris politikai stratégia felülvizsgálatának meghosszabbított lefutása

Az EKB 2020. április 2-án bejelentette a Kormányzótanács döntését, hogy a monetáris politikai stratégiájának felülvizsgálatának időbeli lefutását meghosszabbítja arra való tekintettel, hogy az egész eurorendszernek most minden intézkedését elsősorban a koronavírus-világjárványból (COVID-19) eredő problémák megoldására kell összpontosítania. A stratégiai felülvizsgálat befejezését ezért 2020 végéről 2021 közepére halasztjuk. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

A monetáris finanszírozás és kiváltságos hozzáférés tilalmának központi banki tiszteletben tartása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az EKB feladata ellenőrizni, hogy az uniós központi bankok tiszteletben tartják-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseket. Az EKB Kormányzótanácsa ennek megfelelően 2020. április 9-én jóváhagyta az erről szóló, 2019. évre vonatkozó jogkövetési jelentést. A témáról további tájékoztatás az EKB 2019-es Éves jelentésének külön fejezetében található. A jelentés 2020. május 7-én jelenik meg az EKB honlapján.

Külső tájékoztatás

Az EKB 2019. évi Éves jelentése

A Kormányzótanács 2020. április 17-én elfogadta az EKB 2019. évi Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága elé terjesztünk, majd 2020. május 7-én az Európai Unió 22 hivatalos nyelvén közzéteszünk az EKB honlapján.

Piaci műveletek

A célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról szóló határozatok

A Kormányzótanács 2020. március 16-án elfogadta az (EU) 2020/407 határozatot, amely a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról (TLTRO–III) szóló (EU) 2019/1311 határozatot módosítja (EKB/2020/13). A határozatmódosítás értelmében a Kormányzótanács 2020. március 12-i döntése nyomán megváltoznak a TLTRO–III paraméterei, hogy ezzel támogassuk a COVID-19 terjedése által leginkább érintett csoportoknak, elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott banki hitelezést. A határozat szövege az EKB honlapján olvasható.

A Kormányzótanács 2020. április 30-án elfogadott egy második határozatot is, a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozatot módosító EKB/2020/25 határozatot. A módosító határozattal további változásokat vezetünk be a TLTRO–III technikai paramétereiben a következők tekintetében: a hitelezési küszöb, az alkalmazandó kamatláb és a hitelezési teljesítmény értékelési időszakának kezdőnapja. A változásokról részletesebben a kapcsolódó sajtóközleményben olvashatunk, amely a határozattal együtt az EKB honlapján érhető el. A Kormányzótanács ezenkívül jóváhagyta a harmadik célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletsorozat tájékoztató naptárának publikálását, amely hamarosan szintén megjelenik az EKB honlapján.

Pandémiás vészhelyzeti vásárlási program bevezetése, végrehajtó jogi aktusok, a műveleti paraméterekre vonatkozó döntések

A Kormányzótanács 2020. március 18-án új átmeneti eszközvásárlási program bevezetéséről határozott, amely a lakossági és az állami szektorok értékpapírjaira irányul és 750 milliárd eurós keretösszeget biztosít. A program célja, hogy szembeszálljon a COVID-19 megjelenése és fokozódó terjedése miatt az euroövezet monetáris politikai transzmissziós mechanizmusát és gazdasági kilátásait fenyegető súlyos kockázatokkal. Az új pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról (PEPP) további részleteket az EKB honlapján a későbbiekben közzétett sajtóközleményben olvashatunk.

A Kormányzótanács 2020. március 24-én elfogadta az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról szóló (EU) 2020/440 határozatot (EKB/2020/17), amely leírja a program technikai paramétereit, valamint az (EU) 2020/441 határozatot a vállalati szektort érintő vásárlási program (CSPP) végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról (EKB/2020/18), amely kiterjeszti a CSPP alatt elfogadható jegybankképes eszközök körét a nempénzügyi rövid lejáratú vállalati kötvényekre (commercial papers), ezzel a CSPP alatti vásárlásra elfogadhatóvá minősítve minden olyan vállalati kötvényt, amelynek megfelelő a hitelminősége. Mindkét határozat az EKB honlapján olvasható.

A Danmarks Nationalbankkal kötött swapmegállapodás reaktiválása

A Kormányzótanács 2020. március 20-án jóváhagyta a Danmarks Nationalbank devizacsere-megállapodás ismételt életbe léptetését és maximális kinnlévő állományának 12 milliárd euróról 24 milliárd euróra emelését. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

A hétnapos USD-alapú műveletek gyakoriságának növelése

A Kormányzótanács 2020. március 20-án jóváhagyta, hogy a hétnapos lejáratú, USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveleteket (heti helyett) napi gyakorisággal hajtsák végre 2020. március 23-ától kezdve folyamatosan mindaddig, amíg megfelel az USD-finanszírozási piacok zökkenőmentes működésének támogatásához. A határozatra vonatkozó sajtóközlemény – amelyet a Bank of Canadával, a Bank of Englanddel, a Bank of Japannel, a Federal Reserve Systemmel és a Svájci Nemzeti Bankkal összehangolva hoztunk – a megfelelő honlapokon olvasható.

Az észtországi kincstárjegypiac eseti értékelése

A Kormányzótanács 2020. március 30-án felvette a szabályozatlan észtországi kincstárjegypiacot az eurorendszer monetáris politikai műveletei során fedezetként elfogadható eszközökhöz engedélyezett szabályozatlan piacok jegyzékébe. Az engedélyezett szabályozatlan piacok teljes jegyzéke megtekinthető az EKB honlapján.

Elővigyázatossági euro-kuna swapkeret-megállapodás a Hrvatska narodna bankával

A Kormányzótanács 2020. április 1-jén jóváhagyta, hogy az EKB elővigyázatossági euro-kuna devizacsere-keretmegállapodást kössön a Hrvatska narodna bankával. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

A koronavírus-világjárványra válaszul hozott, átmeneti fedezetlazító intézkedések

A Kormányzótanács 2020. április 7-én a fedezeti követelmények ideiglenes lazításának céljából átfogó csomagot hagyott jóvá, hogy az eurorendszer likviditásbővítő műveletekben részt vevő szerződő felei könnyebben férhessenek hozzá elfogadható fedezethez. Az intézkedéscsomag pontos technikai részletei az EKB honlapján közzétett vonatkozó sajtóközleményben olvashatók. A Kormányzótanács ugyanazon a napon elfogadta a végrehajtó jogi aktusokat: először is az (EU) 2020/506 határozatot (EKB/2020/20), amely az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatást és az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatást módosítja; másodszor pedig az (EU) 2020/515 iránymutatást (EKB/2020/21), amely az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatást módosítja. Mindkét jogszabály megtekinthető az EKB honlapján.

A Kormányzótanács 2020. április 22-én további kiegészítő intézkedésekről határozott, hogy enyhítse a lehetséges leminősítéseknek a fedezet hozzáférhetőségére gyakorolt hatását. A Kormányzótanács úgy döntött, hogy 2021. szeptemberig fenntartja azoknak a piacképes eszközöknek és az ilyen eszközök kibocsátóinak a jegybankképességét, amelyek 2020. április 7-én teljesítették a minimális hitelminőségi követelményeket, amennyiben az eurorendszerben elfogadott hitelminősítő intézetek a hitelminősítések csökkentése mellett döntenek – mindaddig, amíg a minősítések meghatározott hitelminőségi szint felett maradnak. A szóban forgó intézkedésekről további részleteket a kapcsolódó sajtóközlemény tartalmaz, amely az EKB honlapján olvasható.

Euro-leva elővigyázatossági swapkeret-megállapodás a Bolgár Nemzeti Bankkal (Българска народна банка)

A Kormányzótanács 2020. április 20-án jóváhagyta, hogy az EKB elővigyázatossági euro-leva devizacsere-keretmegállapodást kössön a Bolgár Nemzeti Bankkal (Българска народна банка). A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Hosszabb lejáratú, pandémiás vészhelyzeti refinanszírozási műveletek

A Kormányzótanács 2020. április 30-án hét további hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletből álló új sorozat lebonyolításáról döntött, amelynek a neve hosszabb lejáratú, pandémiás vészhelyzeti refinanszírozási műveletek (PELTRO). Ezek módozatairól és naptáráról részletesebben az EKB honlapján közzétett sajtóközleményben olvashatunk.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az eurorendszer és a Sveriges riksbank közötti megállapodás a TARGET azonnali fizetéselszámolás (TIPS) szolgáltatások svéd koronában történő nyújtásáról

A Kormányzótanács 2020. április 2-án az eurorendszer és a Sveriges riksbank közötti együttműködési megállapodást hagyott jóvá, amely a svéd azonnali fizetési szolgáltatás, a RIX-INST támogatása érdekében hozzáférést biztosít Svédországnak az eurorendszer TIPS szolgáltatásához. További részleteket a kapcsolódó sajtóközlemény tartalmaz, amely az EKB honlapján olvasható.

A KBER válasza az Európai Bizottságnak a kriptoeszközpiacok európai uniós keretrendszerével kapcsolatos nyilvános konzultációjára

A Kormányzótanács 2020. április 9-én jóváhagyta a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) az Európai Bizottság kriptoeszközpiacok európai uniós keretrendszerével kapcsolatos nyilvános konzultációjára adott válaszát, amelyet később benyújtottak az Európai Bizottságnak, a Kormányzótanács pedig engedélyezte a nyilvánosságra hozatalát.

Az adósságpapírok kibocsátásával foglalkozó ideiglenes piaci kapcsolattartó csoport felállítása

A Kormányzótanács 2020. április 15-én jóváhagyta egy ideiglenes piaci kapcsolattartó csoport, a DIMCG csoport létrehozását, amelynek a feladata a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (adósságpapírok) kibocsátásával és első disztribúciójával kapcsolatos kérdések vizsgálata, valamint az ezek összehangolásával kapcsolatos különféle aspektusok áttekintése. A DIMCG csoport több érdekeltet képvisel, úgymint az európai kibocsátók (pl. Európai Stabilitási Mechanizmus, Európai Beruházási Bank) befektetők, központi bankok, közvetítők és piaci infrastruktúrák. A DIMCG vizsgálatok eredményeit az eurorendszer számára tanácsadói jelentésben foglalják össze az első ülés után körülbelül 12 hónappal. A csoport feladatmeghatározását, amelyet a Kormányzótanács is elfogadott, az EKB honlapján lehet elolvasni.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a Hrvatska narodna bankáról

A Kormányzótanács 2020. március 18-án elfogadta a CON/2020/8 véleményt, amelyet a Hrvatska narodna banka felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a fizetési rendszerek és a fizetési rendszerek üzemeltetőinek felvigyázásáról Cipruson

A Kormányzótanács 2020. március 19-én elfogadta a CON/2020/9 véleményt, amelyet a Central Bank of Cyprus elnökének a felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az egységes felügyeleti mechanizmusban az EKB és a Hrvatska narodna banka (HNB) közötti szoros együttműködésről, valamint a HNB makroprudenciális megbízatásáról és eszközeiről

A Kormányzótanács 2020. március 25-én elfogadta a CON/2020/10 véleményt, amelyet a Hrvatska narodna banka felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a Lietuvos bankas által nyújtandó sürgősségi likviditási támogatásról

A Kormányzótanács 2020. március 30-án elfogadta a CON/2020/11 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Belgiumban megtakarítási számlán elhelyezett összegek felosztásának pénzügyi intézmények általi azonosításáról és jelentéséről

A Kormányzótanács 2020. április 17-én elfogadta a CON/2020/12 véleményt, amelyet a belga parlament gazdasági bizottsága titkárságának felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a Sveriges riksbank reformjáról

A Kormányzótanács 2020. április 20-án elfogadta a CON/2020/13 véleményt, amelyet a svéd pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Ajánlás az Európai Unió Tanácsa számára a Latvijas Banka külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2020. március 19-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2020/14 ajánlást a Latvijas Banka külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján jelent meg.

A Kockázatkezelési Bizottság elnöke

A Kormányzótanács 2020. április 1-jén azonnali hatállyal Fernando Monar Lorát, a Kockázatkezelési Igazgatóság vezetőjét nevezte ki a Kockázatkezelési Bizottság elnökévé. Megbízatása 2022. december 31-ig tart, hogy egybeessen az eurorendszer/KBER 2019 decemberében kinevezett vagy tisztségében megerősített többi bizottsági elnöke hivatali idejével.

A Számvizsgáló Bizottság tagsága

A Kormányzótanács 2020. április 29-én Jens Weidmannt, a Deutsche Bundesbank elnökét kinevezte a Számvizsgáló Bizottság tagjává, először három éves időtartamra, azaz 2023. április 30-ig.

Statisztika

Iránymutatás a rövid lejáratú eurokamatlábról (€STR) szóló (EU) 2019/1265 iránymutatás módosításáról

A Kormányzótanács 2020. március 19-én elfogadta az (EU) 2020/496 iránymutatást (EKB/2020/15), amely a rövid lejáratú eurokamatlábról (€STR) szóló (EU) 2019/1265 iránymutatást módosítja. Az erőforrások hatékony elosztása érdekében az iránymutatás úgy rendelkezik, hogy a meghatározási folyamatot és az előállítást követő eljárásokat érintő feladatokat az EKB láthatja el azon nemzeti központi bankok nevében, amelyeknek csupán egy, a székhelyük szerinti tagállamban rezidens adatszolgáltatójuk van, és nem üzemeltetnek helyi adatgyűjtő platformot. A fentiek mellett bevezeti az elektronikus formátumú panasztétel lehetőségét. A módosító iránymutatás megtalálható az EKB honlapján.

Iránymutatás bizonyos adatoknak az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisában az illetékes nemzeti hatóságok általi rögzítéséről

A Kormányzótanács 2020. március 20-án az SSM-rendelet 6. cikkének (1), (2) és (7) bekezdésével összhangban, valamint az illetékes nemzeti hatóságokkal (INH-k) egyeztetve elfogadta az (EU) 2020/497 iránymutatást bizonyos adatoknak az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisában (RIAD) az illetékes nemzeti hatóságok általi rögzítéséről (EKB/2020/16). A jogi aktus a felügyeleti feladatok céljára meghatározza az INH-k kötelezettségeit a referenciaadatok RIAD-ban történő rögzítése, karbantartása és adatminőség-kezelése tekintetében. A RIAD a jogi és egyéb statisztikai gazdasági egységek referenciaadatainak közös adatállománya. Az iránymutatás megtalálható az EKB honlapján.

2019. évi jelentések a statisztikai adatminőségről

A Kormányzótanács 2020. április 2-án jóváhagyta a negyedéves euroövezeti és országos pénzügyi beszámolókról, valamint az euroövezeti és országos fizetési mérlegek és nemzetközi befektetési pozíciók statisztikáiról szóló 2019. évi minőségi jelentések közzétételét. Az Eurorendszer/KBER Statisztikai Bizottságával szoros együttműködésben készített jelentések tájékoztatnak az EKB által – az euroövezeti nemzeti központi bankok segítségével – gyűjtött, összeállított és terjesztett európai statisztikák minőségéről, valamint részei az EKB statisztikaminőségi keretrendszerének. A jelentések az EKB honlapján tekinthetők meg.

Az EKB közleménye a COVID-19 betegséggel kapcsolatos statisztikai adatgyűjtésről

A Kormányzótanács 2020. április 8-án jóváhagyta annak a közleménynek a közzétételét az EKB honlapján, amelyben a COVID-19 betegséggel kapcsolatos statisztikai adatgyűjtésről tájékoztatjuk az adatszolgáltatókat. A közleményben – miközben aláhúzzuk a jó minőségű, naprakész adatok iránti igényt – hangsúlyozzuk, hogy az eurorendszer az adatszolgáltatókat támogatandó készen áll a pragmatikus megoldások bevezetésére, figyelembe véve az egész euroövezetben és Európai Unióban a koronavírus-világjárvány miatt fellépő jelentős nehézségeket, például a munkavállalók hiányát, a mozgáskorlátozásokat és az egyes gazdasági ágazatok leállását.

A statisztikai adatszolgáltatási határidők meghosszabbításáról szóló rendelet

A Kormányzótanács 2020. április 15-én elfogadta az (EU) 2020/533 rendeletet a statisztikai információk szolgáltatására vonatkozó határidők meghosszabbításáról (EKB/2020/23). A rendelet lehetővé teszi bizonyos statisztikai információk szolgáltatására vonatkozó határidők korlátozott ideig való meghosszabbítását, mivel az adatszolgáltatók komoly kihívással néznek szembe a jelenlegi koronavírus-világjárvány miatt. A rendelet megtalálható az EKB honlapján.

Bankjegyek

Az eurobankjegyek gyártóira vonatkozó követelményekről és akkreditációs eljárásról szóló határozat

A Kormányzótanács 2020. április 27-én elfogadta az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei gyártóinak akkreditációs eljárásáról szóló (átdolgozott) EKB/2020/24 határozatot. Az egyértelműséget és a jogbiztonságot szolgáló átdolgozás hatályon kívül helyezi az EKB/2013/54 határozatot, amelyet 2013-as elfogadása óta több ízben jelentősen módosítottunk. A határozat szövege az EKB honlapján olvasható.

Bankfelügyelet

További felügyeleti enyhítő intézkedések a koronavírus-világjárvány káros hatásainak kezelésére

A 2020. március 12-én hozott felügyeleti intézkedések mellett –amelyekkel az EKB a koronavírus-járvány kitörése nyomán ideiglenes tőke- és az operatív könnyítő intézkedéseket hozott a közvetlen felügyelete alá tartozó bankok számára, hogy azok továbbra is betölthessék a reálgazdaság finanszírozásában játszott szerepüket – az EKB bankfelügyeleti honlapján 2020. március 20-án közzétett sajtóközleményben további rugalmassági intézkedéseket jelentettünk be, és publikáltunk egy gyakori kérdéseket és válaszokat tartalmazó dokumentumot.

A Kormányzótanács ezután 2020. március 26-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy további enyhítő intézkedésekről határozzon, konkrétan hat hónappal hosszabbítsa meg bizonyos olyan kötelezettségek, követelmények, illetve feltételek teljesítési határidőit, amelyek az EKB közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős intézményeknek szóló határozatokban vannak előírva, ezenkívül nagyobb rugalmasságot nyújtson az eljárási határidőket illetően, és szűkítette vagy elhalasztotta az adatbekéréseket.

Ezenkívül 2020. április 1-jén nem emelt kifogást azon felügyeleti testületi javaslat ellen, hogy minden jelentős hitelintézetnek az EKB ajánlásait tartalmazó levelet küldjön, amelyben leírja az IFRS 9 alkalmazási módját annak érdekében, hogy enyhítsék annak potenciális prociklikus jellegét, A levél megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A Kormányzótanács ezenkívül 2020. április 14-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület javaslata ellen, hogy közleményben tájékoztassa a bankokat a koronavírus-világjárvány környezetében hozott felügyeleti adatszolgáltatási intézkedésekről. A tájékoztatás, amely az Európai Bankhatóság felügyeleti adatszolgáltatásról és a 3. pillér szerinti adatközlésről szóló nyilatkozatát támogatja, részletesen leír több olyan intézkedést, amellyel a bankok adatszolgáltatási működési terhét igyekszünk enyhíteni. A közlemény megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A Kormányzótanács végül 2020. április 15-én nem emelt kifogást azon felügyeleti testületi javaslat ellen, hogy további segítséget nyújtson a piaci kockázatra vonatkozó tőkekövetelmények leengedésének ideiglenes lehetővé tételével. A vonatkozó sajtóközleményt ezután közzétettük az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Ajánlás a COVID-19 pandémia alatti osztalékfizetésről és az EKB/2020/1 ajánlás hatályon kívül helyezéséről

A Kormányzótanács 2020. március 27-én a Felügyeleti Testület javaslatára elfogadta az EKB/2020/19 ajánlást a COVID-19 pandémia alatti osztalékfizetésekről és az EKB/2020/1 ajánlás hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/19). Mivel a hitelintézeteknek tőkét kell megőrizniük annak érdekében, hogy fenntartsák gazdaságtámogató képességüket, az EKB azt javasolja, hogy a hitelintézetek legalább 2020. október 1-jéig ne fizessenek osztalékot, és ne vállaljanak visszavonhatatlan osztalékfizetési kötelezettséget a 2019-es és 2020-as pénzügyi évre, valamint hogy a hitelintézetek tartózkodjanak a részvényesek díjazását célzó részvény-visszavásárlásoktól. Az ajánlás és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

Rendelet a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról

A Kormányzótanács 2020. április 9-én a Felügyeleti Testület javaslata alapján elfogadta az EKB/2020/22 rendeletet a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról abból a célból, hogy összehangolja a rendeletet a Bizottság (EU) 680/2014 végrehajtási rendeletének legutóbbi változatával, amelynek a közelmúltbeli módosítása azzal járt, hogy megváltoztak a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatási táblák és útmutatók. A rendelet megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Nyilvános konzultáció az éghajlathoz és a környezethez kapcsolódó kockázatokról szóló EKB-útmutatóról

A Kormányzótanács 2020. április 21-én nem emelt kifogást a felügyeleti testületi javaslat ellen, hogy nyilvános konzultációt tartsanak egy olyan EKB-útmutatóról, amely leírja az éghajlathoz és a környezethez kapcsolódó kockázatok kezelésére és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó felügyeleti elvárásokat. A konzultációhoz kapcsolódó anyagok az EKB bankfelügyeleti honlapján 2020 májusában megtekinthetők lesznek.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok