Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

ožujak 2020.

13. ožujka 2020.

Obavještavanje javnosti

Operativne mjere opreza povezane s koronavirusom

Europska središnja banka (ESB) objavila je 4. ožujka 2020. priopćenje za javnost u kojem se opisuju različite operativne mjere opreza s ciljem smanjenja mogućih rizika povezanih sa širenjem koronavirusa, odnosno virusa COVID-19. Tim se mjerama nastoji zaštititi zdravlje i sigurnost zaposlenika i posjetitelja te održati kontinuitet centralnobankarskih operacija, čime će se na najmanju mjeru svesti smetnje u gospodarstvu koje bi moglo prouzročiti eventualno ograničenje tih operacija. U skladu s onim što je poduzeto u sličnim međunarodnim organizacijama i cijelom financijskom sektoru, tim su mjerama ograničena putovanja, posjeti poslovnim prostorijama ESB-a, konferencije i događaji u organizaciji ESB-a do 20. travnja 2020., odnosno do sljedeće procjene stanja. Više informacija možete pronaći u priopćenju za javnost. Informacije će se po potrebi posuvremenjivati. Osim toga, kako bi se ograničili broj sastanaka s velikim brojem sudionika i rizici povezani s putovanjima, otkazani su sastanci Upravnog vijeća s predstavnicima sektora u sklopu Dijaloga s bankarskim sektorom koji su se trebali održati 1. travnja odnosno 2. travnja 2020.

Monetarna politika i tržišne operacije

Mjere monetarne politike donesene 12. ožujka 2020.

Upravno vijeće donijelo je 12. ožujka 2020. sveobuhvatan paket mjera monetarne politike koje bi trebale imati povoljan utjecaj na likvidnost i uvjete financiranja za kućanstva, poduzeća i banke te pridonijeti održavanju neometanog kreditiranja realnog gospodarstva. Taj paket mjera obuhvaća privremeno provođenje dodatnih operacija dugoročnijeg refinanciranja, u razdoblju od lipnja 2020. do lipnja 2021. primjenu povoljnijih uvjeta na operacije TLTRO III koje u tom razdoblju budu nedospjele te privremeno povećanje neto kupnje vrijednosnih papira za dodatni iznos od 120 mlrd. EUR do kraja 2020. Podrobnije informacije o tim odlukama mogu se pronaći u trima povezanim priopćenjima za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Posuvremenjena dokumentacija o korespondentnom centralnobankarskom modelu (CCBM)

Upravno vijeće odobrilo je 5. ožujka 2020. posuvremenjenje procedura korespondentnog centralnobankarskog modela (CCBM) za druge ugovorne strane Eurosustava (dalje u tekstu: »brošura o CCBM-u«) i objavu brošure na mrežnim stranicama ESB-a, zajedno s posuvremenjenim tehničkim prilogom pod nazivom »Informacije o CCBM-u za druge ugovorne strane – sažetak pravnih instrumenata koji se upotrebljavaju u europodručju«. Ovogodišnje posuvremenjenje sastojalo se tek od manjih činjeničnih izmjena. Oba dokumenta mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Upravljanje

Novi član Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće imenovalo je 28. veljače 2020. Livija Tornettu, zamjenika glavnog direktora za tržišta i platne sustave u središnjoj banci Banca d’Italia, članom Odbora za tržišnu infrastrukturu. Imenovanje, koje je odmah stupilo na snagu, traje do 31. svibnja 2022.

Statistika

Smjernica o izmjeni smjernice o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podatcima o kreditnom riziku

Upravno vijeće donijelo je 21. veljače 2020. Smjernicu ESB/2020/11 o izmjeni Smjernice (EU) 2017/2335 o postupcima za prikupljanje granularnih podataka o kreditima i podatcima o kreditnom riziku (dalje u tekstu: »AnaCredit«). Svrha je izmjena uspostavljanje okvira za sudjelovanje nacionalnih središnjih banaka u sporazumima za razmjenu podskupova baze podataka AnaCredit kako bi se ustanovili ili poboljšali sustavi povratnih informacija izvještajnim jedinicama radi razmjene usklađenih i usporedivih podataka. Smjernica će se objaviti na mrežnim stranicama ESB-a.

Javno savjetovanje o nacrtu Uredbe ESB-a o izmjeni Uredbe ESB/2013/43 o statistici platnog prometa

Upravno vijeće odobrilo je 24. veljače 2020. pokretanje javnog savjetovanja o nacrtu Uredbe o izmjeni Uredbe ESB/2013/43 o statistici platnog prometa. Predloženim izmjenama zadovoljavaju se važni novi korisnički zahtjevi za politiku plaćanja i nadzor platnih instrumenata, sustava i shema te analizu prekogranične trgovine i ekonomsko prognoziranje. Osim toga, dio izmjena proizlazi iz kretanja na tržištima plaćanja malih vrijednosti i u zakonodavstvu EU-a u posljednje vrijeme. U bliskoj suradnji s korisnicima, bankarskim sektorom i, u vezi sa statističkim podatcima o prijevarama, s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo, Odbor za statistiku Eurosustava/ESSB-a proveo je analizu troškova i koristi za predložene izmjene. Dokumenti povezani s tim javnim savjetovanjem, koje traje do 9. travnja 2020., mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Novčanice

Stavljanje izvan snage Smjernice ESB/2012/16 o razmjeni podataka za gotovinske usluge

Upravno vijeće donijelo je 5. ožujka 2020. Smjernicu ESB/2020/12 o stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2012/16 o razmjeni podataka za gotovinske usluge, sučelju koje je Eurosustav uspostavio radi povećanja učinkovitosti i daljnjeg usklađivanja transakcija povezanih s gotovinskim uslugama između nacionalnih središnjih banaka država članica europodručja i njihovih klijenata. S obzirom na činjenicu da ta funkcija, premda nikad nije upotrijebljena, stvara znatne troškove, Upravno vijeće odlučilo ju je ukinuti. Smjernica se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima u 2019.

Upravno vijeće donijelo je 4. ožujka 2020. Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima u 2019., sastavljeno u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1024/2013 (dalje u tekstu: »uredba o SSM-u«) te je odobrilo njegovu objavu i dostavu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj komisiji, Euroskupini i nacionalnim parlamentima država članica sudionica. Izvješće bi trebalo biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka 19. ožujka 2020., nakon što ga predsjednik Nadzornog odbora tog dana predstavi Europskom parlamentu.

Nadzorne mjere povezane s koronavirusom

Upravno vijeće nije 12. ožujka 2020. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da objavi priopćenje za javnost u kojem su opisane nadzorne mjere za privremeno ublažavanje zahtjeva povezanih s kapitalom i operativnu pomoć zbog izbijanja zaraze koronavirusom kako bi banke koje ESB izravno nadzire mogle nastaviti ispunjavati svoju ulogu u financiranju realnog gospodarstva. Priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije