Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2020. március

2020. március 13.

Külső tájékoztatás

A koronavírushoz kapcsolódó operatív óvintézkedések

Az Európai Központi Bank (EKB) 2020. március 4-én részletes sajtóközleményt tett közzé azokról a működését érintő, elővigyázatossági intézkedésekről, amelyeket a COVID-19 koronavírus terjedéséhez köthető potenciális kockázatok enyhítésére tett. Az intézkedések célja különösen a munkavállalók és a látogatók egészségének és biztonságának a védelme, valamint a központi banki tevékenység folytonosságának biztosítása. Utóbbival a lehető legkisebbre kívánjuk visszaszorítani azt a zavaró hatást, amelyet a bank tevékenységének akadályoztatása kifejthet a gazdaságra. A hasonló nemzetközi szervezetekben és a pénzügyi ágazatban tett lépésekkel összhangban korlátozzuk az utazást, az EKB székházába tett látogatásokat, az EKB által szervezett konferenciákat és rendezvényeket. A korlátozások 2020. április 20-ig maradnak érvényben, amikor újra felmérjük a helyzetet. Bővebb tájékoztatás a sajtóközleményben található. Az információkat szükség szerint frissítjük. A fentiek mellett, a Banking Industry Dialogue és az Általános Tanács április 1-jére, illetve 2-ára tervezett ülései elmaradnak abból a megfontolásból, hogy korlátozzuk a nagy létszámú értekezletek számát és az utazási kockázatokat.

Pénzpolitika és piaci műveletek

A 2020. március 12-én hozott monetáris politikai intézkedések

A Kormányzótanács 2020. március 12-én átfogó pénzpolitikai intézkedéscsomagról döntött, hogy támogassa a háztartások, a vállalkozások és a bankok likviditási és finanszírozási helyzetét, valamint hogy segítse fenntartani a reálgazdaság zökkenőmentes hitelellátását. A csomag részeként egyrészt ideiglenesen további hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket (LTRO) hajtunk végre, másrészt kedvezőbb feltételeket alkalmazunk a 2020 júniusától 2021 júniusáig tartó periódusban az időszakban fennálló minden TLTRO–III művelet tekintetében, harmadrészt 120 milliárd € értékben további ideiglenes, nettó eszközvásárlási keretösszeget biztosítunk 2020 végéig. A döntésekről további részleteket az EKB honlapján olvasható három kapcsolódó sajtóközlemény tartalmaz.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A központi bankok levelezőbanki modelljére vonatkozó, aktualizált dokumentáció

A Kormányzótanács 2020. március 5-én jóváhagyta a központi banki levelezőbanki (CCBM) modell eurorendszer partnerköréhez kapcsolódó eljárásainak aktualizált változatát (CCBM-brosúra) és annak a frissített technikai melléklettel együtt való közzétételét az EKB honlapján. A melléklet címe: „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area” (CCBM-ről szóló tájékoztató a partnerkör részére – az euroövezetben alkalmazott jogi eszközök összefoglalója). Az éves aktualizálás során csak kisebb ténybeli módosításokat végeztünk. Mindkét dokumentum megtekinthető az EKB honlapján.

Szervezetirányítás

A Piaci Infrastruktúra Testület új tagja

A Kormányzótanács 2020. február 28-án Livio Tornettát, a Banca d’Italia piacokért és fizetési rendszerekért felelős főigazgató-helyettesét kinevezte a Piaci Infrastruktúra Testület tagjává. A kinevezés azonnali hatályú, és 2022. május 31-ig szól.

Statisztika

A részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokról szóló iránymutatást módosító iránymutatás

A Kormányzótanács 2020. február 21-én elfogadta az EKB/2020/11 iránymutatást a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok (AnaCredit) gyűjtésére vonatkozó eljárásokról szóló (EU) 2017/2335 iránymutatás módosításáról. A módosító iránymutatás célja, hogy keretet teremtsen a nemzeti központi bankok számára az AnaCredit-adatok alcsoportjainak megosztására szolgáló rendszerekben való részvételre, és ezzel eddig nem létező vagy jobb visszajelzést nyújtson az adatszolgáltatóknak a harmonizált és összehasonlítható adatok cseréjéhez. Az iránymutatást közzétesszük az EKB honlapján.

Nyilvános konzultáció a pénzforgalmi statisztikákról szóló EKB/2013/43 rendelet módosításáról szóló EKB-rendelettervezetről

A Kormányzótanács 2020. február 24-én jóváhagyta, hogy nyilvános konzultáció kezdődjön a pénzforgalmi statisztikákról szóló EKB/2013/43 rendelet módosításáról szóló EKB-rendelet tervezetéről. A javasolt módosítások célja, hogy a jogszabály megfeleljen a pénzforgalmi politikára, a fizetési eszközök és rendszerek felvigyázására, valamint a határon átnyúló kereskedelem elemzésére és a gazdasági előrejelzésekre vonatkozó új, fontos felhasználói követelményeknek, továbbá hogy belekerüljenek azok a változások, amelyek a kis összegű fizetések piacán és az uniós jogalkotásban a közelmúltban lezajlott folyamatokból erednek. A javasolt módosításokat az eurorendszer/KBER Statisztikai Bizottsága előny–költség eljárás alá vetette, amelyet a felhasználókkal, a banki ágazattal, illetve a csalási statisztikák gyűjtése kapcsán az Európai Bankhatósággal szoros együttműködésben végzett. A 2020. április 9-ig tartó nyilvános konzultációval kapcsolatos anyagok megtekinthetők az EKB honlapján.

Bankjegyek

A készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszerről szóló EKB/2012/16 iránymutatás hatályon kívül helyezése

A Kormányzótanács 2020. március 5-én elfogadta az EKB/2020/12 iránymutatást a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszerről szóló EKB/2012/16 iránymutatás hatályon kívül helyezéséről. Az eurorendszer által létrehozott felület célja az euroövezet nemzeti központi bankjai és az ügyfeleik közötti készpénzkezelési szolgáltatási műveletek további összehangolása és hatékonyságuk maximalizálása. A Kormányzótanács úgy döntött, hogy megszünteti a funkciót, mivel nem használták, ugyanakkor a fenntartása költséges volt. Az iránymutatás megtalálható az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről, 2019.

A Kormányzótanács 2020. március 4-én elfogadta az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló, az 1024/2013/EU rendelet (az „SSM-rendelet”) 20. cikkének megfelelően elkészített, 2019. évi Éves jelentést, engedélyezte publikálását és továbbítását az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Bizottság, az eurocsoport és a mechanizmusban részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei részére. A jelentés a tervek szerint 2020. március 19-én jelenik meg az EKB bankfelügyeleti honlapján, azután hogy az Európai Parlamentnek ugyanezen a napon bemutatja a Felügyeleti Testület elnöke.

A koronavírussal kapcsolatos felügyeleti intézkedések

A Kormányzótanács 2020. március 12-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy sajtóközleményben mutassa be azokat a felügyeleti intézkedéseket, amelyeket a koronavírus-járvány kitörése nyomán hozott az EKB közvetlen felügyelete alá tartozó bankok szavatoló tőkéjének ideiglenes csökkentésére és az operatív tehermentesítésre, hogy az érintett bankok folyamatosan be tudják tölteni a reálgazdaság finanszírozásában játszott szerepüket. A sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.