Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2020. március

2020. március 13.

Külső tájékoztatás

A koronavírushoz kapcsolódó operatív óvintézkedések

Az Európai Központi Bank (EKB) 2020. március 4-én részletes sajtóközleményt tett közzé azokról a működését érintő, elővigyázatossági intézkedésekről, amelyeket a COVID-19 koronavírus terjedéséhez köthető potenciális kockázatok enyhítésére tett. Az intézkedések célja különösen a munkavállalók és a látogatók egészségének és biztonságának a védelme, valamint a központi banki tevékenység folytonosságának biztosítása. Utóbbival a lehető legkisebbre kívánjuk visszaszorítani azt a zavaró hatást, amelyet a bank tevékenységének akadályoztatása kifejthet a gazdaságra. A hasonló nemzetközi szervezetekben és a pénzügyi ágazatban tett lépésekkel összhangban korlátozzuk az utazást, az EKB székházába tett látogatásokat, az EKB által szervezett konferenciákat és rendezvényeket. A korlátozások 2020. április 20-ig maradnak érvényben, amikor újra felmérjük a helyzetet. Bővebb tájékoztatás a sajtóközleményben található. Az információkat szükség szerint frissítjük. A fentiek mellett, a Banking Industry Dialogue és az Általános Tanács április 1-jére, illetve 2-ára tervezett ülései elmaradnak abból a megfontolásból, hogy korlátozzuk a nagy létszámú értekezletek számát és az utazási kockázatokat.

Pénzpolitika és piaci műveletek

A 2020. március 12-én hozott monetáris politikai intézkedések

A Kormányzótanács 2020. március 12-én átfogó pénzpolitikai intézkedéscsomagról döntött, hogy támogassa a háztartások, a vállalkozások és a bankok likviditási és finanszírozási helyzetét, valamint hogy segítse fenntartani a reálgazdaság zökkenőmentes hitelellátását. A csomag részeként egyrészt ideiglenesen további hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket (LTRO) hajtunk végre, másrészt kedvezőbb feltételeket alkalmazunk a 2020 júniusától 2021 júniusáig tartó periódusban az időszakban fennálló minden TLTRO–III művelet tekintetében, harmadrészt 120 milliárd € értékben további ideiglenes, nettó eszközvásárlási keretösszeget biztosítunk 2020 végéig. A döntésekről további részleteket az EKB honlapján olvasható három kapcsolódó sajtóközlemény tartalmaz.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A központi bankok levelezőbanki modelljére vonatkozó, aktualizált dokumentáció

A Kormányzótanács 2020. március 5-én jóváhagyta a központi banki levelezőbanki (CCBM) modell eurorendszer partnerköréhez kapcsolódó eljárásainak aktualizált változatát (CCBM-brosúra) és annak a frissített technikai melléklettel együtt való közzétételét az EKB honlapján. A melléklet címe: „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area” (CCBM-ről szóló tájékoztató a partnerkör részére – az euroövezetben alkalmazott jogi eszközök összefoglalója). Az éves aktualizálás során csak kisebb ténybeli módosításokat végeztünk. Mindkét dokumentum megtekinthető az EKB honlapján.

Szervezetirányítás

A Piaci Infrastruktúra Testület új tagja

A Kormányzótanács 2020. február 28-án Livio Tornettát, a Banca d’Italia piacokért és fizetési rendszerekért felelős főigazgató-helyettesét kinevezte a Piaci Infrastruktúra Testület tagjává. A kinevezés azonnali hatályú, és 2022. május 31-ig szól.

Statisztika

A részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokról szóló iránymutatást módosító iránymutatás

A Kormányzótanács 2020. február 21-én elfogadta az EKB/2020/11 iránymutatást a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok (AnaCredit) gyűjtésére vonatkozó eljárásokról szóló (EU) 2017/2335 iránymutatás módosításáról. A módosító iránymutatás célja, hogy keretet teremtsen a nemzeti központi bankok számára az AnaCredit-adatok alcsoportjainak megosztására szolgáló rendszerekben való részvételre, és ezzel eddig nem létező vagy jobb visszajelzést nyújtson az adatszolgáltatóknak a harmonizált és összehasonlítható adatok cseréjéhez. Az iránymutatást közzétesszük az EKB honlapján.

Nyilvános konzultáció a pénzforgalmi statisztikákról szóló EKB/2013/43 rendelet módosításáról szóló EKB-rendelettervezetről

A Kormányzótanács 2020. február 24-én jóváhagyta, hogy nyilvános konzultáció kezdődjön a pénzforgalmi statisztikákról szóló EKB/2013/43 rendelet módosításáról szóló EKB-rendelet tervezetéről. A javasolt módosítások célja, hogy a jogszabály megfeleljen a pénzforgalmi politikára, a fizetési eszközök és rendszerek felvigyázására, valamint a határon átnyúló kereskedelem elemzésére és a gazdasági előrejelzésekre vonatkozó új, fontos felhasználói követelményeknek, továbbá hogy belekerüljenek azok a változások, amelyek a kis összegű fizetések piacán és az uniós jogalkotásban a közelmúltban lezajlott folyamatokból erednek. A javasolt módosításokat az eurorendszer/KBER Statisztikai Bizottsága előny–költség eljárás alá vetette, amelyet a felhasználókkal, a banki ágazattal, illetve a csalási statisztikák gyűjtése kapcsán az Európai Bankhatósággal szoros együttműködésben végzett. A 2020. április 9-ig tartó nyilvános konzultációval kapcsolatos anyagok megtekinthetők az EKB honlapján.

Bankjegyek

A készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszerről szóló EKB/2012/16 iránymutatás hatályon kívül helyezése

A Kormányzótanács 2020. március 5-én elfogadta az EKB/2020/12 iránymutatást a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszerről szóló EKB/2012/16 iránymutatás hatályon kívül helyezéséről. Az eurorendszer által létrehozott felület célja az euroövezet nemzeti központi bankjai és az ügyfeleik közötti készpénzkezelési szolgáltatási műveletek további összehangolása és hatékonyságuk maximalizálása. A Kormányzótanács úgy döntött, hogy megszünteti a funkciót, mivel nem használták, ugyanakkor a fenntartása költséges volt. Az iránymutatás megtalálható az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről, 2019.

A Kormányzótanács 2020. március 4-én elfogadta az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló, az 1024/2013/EU rendelet (az „SSM-rendelet”) 20. cikkének megfelelően elkészített, 2019. évi Éves jelentést, engedélyezte publikálását és továbbítását az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Bizottság, az eurocsoport és a mechanizmusban részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei részére. A jelentés a tervek szerint 2020. március 19-én jelenik meg az EKB bankfelügyeleti honlapján, azután hogy az Európai Parlamentnek ugyanezen a napon bemutatja a Felügyeleti Testület elnöke.

A koronavírussal kapcsolatos felügyeleti intézkedések

A Kormányzótanács 2020. március 12-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy sajtóközleményben mutassa be azokat a felügyeleti intézkedéseket, amelyeket a koronavírus-járvány kitörése nyomán hozott az EKB közvetlen felügyelete alá tartozó bankok szavatoló tőkéjének ideiglenes csökkentésére és az operatív tehermentesítésre, hogy az érintett bankok folyamatosan be tudják tölteni a reálgazdaság finanszírozásában játszott szerepüket. A sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok