Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Martie 2020

13 martie 2020

Comunicare externă

Măsuri operaționale preventive legate de coronavirus

La data de 4 martie 2020, Banca Centrală Europeană (BCE) a publicat un comunicat de presă prezentând în detaliu o serie de măsuri operaționale preventive destinate atenuării posibilelor riscuri asociate răspândirii coronavirusului (COVID-19). Mai exact, aceste măsuri vizează protejarea sănătății și securității membrilor personalului și a vizitatorilor, precum și asigurarea continuității operațiunilor băncii centrale, reducând astfel la minimum impactul perturbator pe care orice limitare a acestor operațiuni l-ar putea avea asupra economiei. În concordanță cu măsurile adoptate în cadrul unor organizații internaționale similare și la nivelul întregului sector financiar, aceste măsuri impun restricții privind deplasările, vizitele la sediile BCE și conferințele și evenimentele organizate de BCE până la data de 20 aprilie 2020, când situația va fi reevaluată. Informații mai detaliate pot fi consultate în comunicatul de presă. Aceste informații vor fi actualizate, dacă va fi necesar. În plus, în scopul limitării numărului de ședințe cu o participare semnificativă și a riscurilor asociate deplasărilor, reuniunea Dialogului din Sectorul Bancar (Banking Industry Dialogue) și ședința Consiliului general, programate să aibă loc la 1 aprilie 2020 și, respectiv, 2 aprilie 2020, au fost anulate.

Politică monetară și operațiuni de piață

Măsuri de politică monetară adoptate la 12 martie 2020

La data de 12 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis cu privire la adoptarea unui pachet cuprinzător de măsuri de politică monetară, cu scopul de a sprijini condițiile de lichiditate și finanțare pentru gospodăriile populației, firme și bănci și de a contribui la creditarea fără sincope a economiei reale. Acest pachet presupune efectuarea temporară de operațiuni de refinanțare pe termen mai lung (ORTL) suplimentare, aplicarea unor condiții mai favorabile, în perioada iunie 2020-iunie 2021, pentru toate operațiunile OTRTL III în curs în perioada respectivă, precum și adăugarea unui pachet temporar de achiziții nete suplimentare de active, în valoare de 120 de miliarde EUR, până la sfârșitul anului 2020. Informații mai detaliate privind aceste decizii sunt prezentate în trei comunicate de presă pe această temă, disponibile pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Actualizări ale documentației privind modelul băncilor centrale corespondente

La data de 5 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat o actualizare a procedurilor privind modelul băncilor centrale corespondente (correspondent central banking model – CCBM) pentru contrapartidele din Eurosistem („broșura privind CCBM”), precum și publicarea acesteia pe website-ul BCE, alături de o anexă tehnică actualizată, intitulată „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area” (Informații privind CCBM pentru contrapartide – sinteza instrumentelor juridice utilizate în zona euro). Această actualizare anuală a presupus numai modificări factuale minore. Ambele documente sunt disponibile pe website-ul BCE.

Guvernanță corporativă

Un nou membru al Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 28 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Livio Tornetta, director general adjunct al Departamentului piețe și sisteme de plăți din cadrul Banca d’Italia, în funcția de membru al Comitetului pentru infrastructura pieței, cu efect imediat, până la 31 mai 2022.

Statistică

Modificarea orientării BCE privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit

La data de 21 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2020/11 de modificare a Orientării (UE) 2017/2335 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit („AnaCredit”). Scopul orientării de modificare este stabilirea unui cadru pentru participarea băncilor centrale naționale la acordurile de partajare a unor subseturi de date AnaCredit, în vederea stabilirii sau optimizării interacțiunilor cu agenții raportori, având ca obiectiv schimbul de date armonizate și comparabile. Orientarea va fi publicată pe website-ul BCE.

Consultarea publică referitoare la proiectul de regulament al BCE de modificare a Regulamentului BCE/2013/43 privind statisticile referitoare la plăți

La data de 24 februarie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei consultări publice referitoare la un proiect de regulament de modificare a Regulamentului BCE/2013/43 privind statisticile referitoare la plăți. Modificările propuse vizează, pe de o parte, îndeplinirea unor noi cerințe de utilizare importante privind politica în materie de plăți și monitorizarea instrumentelor, sistemelor și mecanismelor de plăți, precum și analiza schimburilor comerciale transfrontaliere și a prognozărilor economice și, pe de altă parte, integrarea modificărilor datorate evoluțiilor recente de pe piețele plăților de mică valoare și din legislația UE. Modificările propuse au fost supuse unei proceduri de evaluare a beneficiilor și costurilor, efectuată de Comitetul de statistică al Eurosistemului/SEBC, în strânsă cooperare cu utilizatorii, sectorul bancar și, în ceea ce privește colectarea de date statistice privind fraudele, cu Autoritatea bancară europeană. Materialele referitoare la această consultare publică, care se desfășoară până la 9 aprilie 2020, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Bancnote

Abrogarea Orientării BCE/2012/16 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar

La data de 5 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2020/12 de abrogare a Orientării BCE/2012/16 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar, o interfață elaborată de Eurosistem pentru a maximiza eficiența operațiunilor asociate serviciilor de numerar între băncile centrale naționale din zona euro și clienții acestora, precum și pentru a asigura o mai mare armonizare a acestora. Având în vedere faptul că această funcție nu a fost utilizată, dar a rămas totuși costisitoare, Consiliul guvernatorilor a decis să o sisteze. Orientarea este disponibilă pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Raportul anual 2019 al BCE privind activitățile de supraveghere

La data de 4 martie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2019 al BCE privind activitățile de supraveghere, întocmit în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 („Regulamentul privind MUS”), și a autorizat publicarea și transmiterea acestuia către Parlamentul European, Consiliu, Comisia Europeană, Eurogrup și parlamentele naționale ale statelor membre participante. Publicarea raportului pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE este planificată pentru data de 19 martie 2020, ulterior prezentării sale, în aceeași zi, de către președintele Consiliului de supraveghere în fața Parlamentului European.

Măsuri de supraveghere legate de coronavirus

La data de 12 martie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica un comunicat de presă în care sunt evidențiate măsurile de supraveghere adoptate pentru a oferi asistență operațională și de capital temporară ca răspuns la pandemia de coronavirus, astfel încât băncile supravegheate direct de BCE să își poată îndeplini în continuare rolul în finanțarea economiei reale. Comunicatul de presă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media