Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

srpanj 2019.

Obavještavanje javnosti

Istek četvrtog Sporazuma središnjih banaka o zlatu

ESB je najavio 26. srpnja 2019. da su potpisnici Sporazuma središnjih banaka o zlatu zaključili da nakon njegova isteka 26. rujna 2019. formalni sporazum o zlatu neće više biti potreban. Ovom odlukom ne dovode se u pitanje ovlasti pojedinačnih nacionalnih središnjih banaka za upravljanje vlastitim zlatnim pričuvama. Podrobnije informacije dostupne su u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišne operacije

Poslovni proces i pravni okvir za izradu eurske kratkoročne kamatne stope

Upravno vijeće odobrilo je 10. srpnja 2019. poslovni proces za izradu eurske kratkoročne kamatne stope (€STR), što se posebno odnosi na objavu stope €STR svakog radnog dana sustava TARGET2 u 8.00 SEV, nakon čega je moguća ponovna objava u 9.00 SEV ako se nakon redovne objave utvrde pogreške veće od dva bazna boda. Upravno vijeće donijelo je i Smjernicu ESB/2019/19 o eurskoj kratkoročnoj kamatnoj stopi (€STR) kojom se utvrđuju zadaće i dužnosti ESB-a i nacionalnih središnjih banaka s obzirom na njihov doprinos procesu određivanja eurske kratkoročne kamatne stope i drugim poslovnim postupcima, određuje se kontrolni okvir za €STR i osigurava uspostava odbora za unutarnji nadzor zaduženog za preispitivanje i provjeru svih aspekata procesa određivanja eurske kratkoročne kamatne stope te izvješćivanja o njemu. Podrobnije informacije dostupne su u povezanom priopćenju za javnost, zajedno sa Smjernicom ESB/2019/19, na mrežnim stranicama ESB-a.

Pravni akti o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja

Upravno vijeće donijelo je 22. srpnja 2019. Odluku ESB/2019/21 o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-III) i Odluku ESB/2019/22 o izmjeni Odluke (EU) 2016/810 (ESB/2016/10) o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja. Oba akta, kojima se utvrđuju pravila povezana s posebnim značajkama operacija u sklopu serije TLTRO-III o kojima je Upravno vijeće odlučilo u ožujku 2019. i podrobnije ih razradilo u lipnju 2019., bit će uskoro objavljena na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Prihvatljivost novih veza između sustava namire vrijednosnih papira za uporabu u kreditnim operacijama Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 4. srpnja 2019. jednu novu izravnu vezu (između sustava Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE i BOGS) i tri neizravne veze (između sustava CBF-CREATION i BOGS, preko sustava Clearstream Banking S.A. (CBL) i preko sustava CBF-CASCADE; između sustava CBL i BOGS, preko sustava CBF-CASCADE; te između sustava LuxCSD i BOGS, preko sustava CBF-CASCADE) kao prihvatljive za uporabu u kreditnim operacijama Eurosustava. Posuvremenjen popis svih prihvatljivih veza može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o nacionalnom zakonodavstvu koje se treba donijeti radi uspostavljanja bliske suradnje između Europske središnje banke i Hrvatske narodne banke

Upravno vijeće donijelo je 8. srpnja 2019. Mišljenje CON/2019/25 na zahtjev koji je Hrvatska narodna banka uputila u ime hrvatskog ministra financija.

Mišljenje ESB-a o isplati sredstava nekvalificiranim imateljima podređenih obveznica i manjinskim dioničarima koji su imali dionice u bankama u kojima je Republika Slovenija imala većinski udio koje su bile predmet izvanrednih mjera Banke Slovenije

Na zahtjev predsjednika slovenskog parlamenta Upravno vijeće donijelo je 9. srpnja 2019. Mišljenje CON/2019/26.

Mišljenje ESB-a o konverziji kredita u švicarskim francima u Sloveniji

Upravno vijeće donijelo je 18. srpnja 2019. Mišljenje CON/2019/27 na zahtjev parlamenta Republike Slovenije.

Upravljanje

Imenovanje predstavnika ESB-a u Nadzorni odbor

Na temelju rezultata natječajnog postupka, Upravno vijeće imenovalo je 10. srpnja 2019. Edouarda Fernandez-Bolloa, Kerstin af Jochnick i Elizabeth McCaul predstavnicima ESB-a u Nadzornom odboru nadzora banaka ESB-a na mandat od pet godina koji se ne može obnoviti, o čemu su naknadno obaviješteni Nadzorni odbor, Europski parlament, Europska komisija i Vijeće Europske unije. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izmjena Uvjeta zapošljavanja za osoblje Europske središnje banke

Upravno je vijeće 23. srpnja 2019. donijelo Odluku ESB/2019/NP20 o izmjeni Uvjeta zapošljavanja za osoblje Europske središnje banke i Uvjeta zapošljavanja za kratkoročno zaposlenje u pogledu odabira i imenovanja.Odlukom o izmjeni uvode se određena pojašnjenja temeljnih načela i kriterija kojima se uređuje pristup zapošljavanju u ESB-u i imenovanje na položaje u ESB-u te, među ostalim, razdoblje potvrđivanja za interna imenovanja na rukovodeće položaje. Uvjeti zapošljavanja mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Vršitelj dužnosti predsjednika Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće imenovalo je 23. srpnja 2019. direktora glavne uprave Operacije na tržištu Ulricha Bindseila vršiteljem dužnosti predsjednika Odbora za tržišnu infrastrukturu (Market Infrastructure Board, MIB) za razdoblje od 1. kolovoza 2019. do njegova formalnog stupanja na dužnost direktora glavne uprave Tržišna infrastruktura i platni promet i predsjednika MIB-a.

Mišljenje Upravnog vijeća Europske središnje banke o preporuci Vijeća o imenovanju predsjednice Europske središnje banke

Upravno vijeće donijelo je 24. srpnja 2019. na zahtjev predsjednika Europskog vijeća Mišljenje CON/2019/28.

Članovi Odbora za etiku ESB-a

Upravno vijeće imenovalo je 24. srpnja 2019. Virginiju Canter, trenutačno glavnu savjetnicu za etiku u nevladinoj organizaciji, za člana Odbora za etiku ESB-a na mandat od tri godine koji se može jedanput obnoviti. Gđa Canter zamijenit će Jean-Claudea Tricheta, čiji drugi mandat završava 31. srpnja 2019. Odbor će naknadno izabrati svojeg predsjednika.

Statistika

Odluka ESB-a o postupku koji Eurosustav mora primijeniti radi priznavanja država članica čija valuta nije euro kao država članica izvjestiteljica u skladu s Uredbom (EU) 2016/867 o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku

Upravno vijeće donijelo je 18. srpnja 2019. Odluku ESB/2019/20 o postupku priznavanja država članica izvan europodručja kao država članica izvjestiteljica prema Uredbi 2016/867 o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku. U odluci koja će u dogledno vrijeme biti objavljena na mrežnim stranicama ESB-a utvrđuju se postupci koje ESB mora primijeniti s obzirom na iskaz interesa država članica izvan europodručja da postanu države članice izvjestiteljice u skladu s Uredbom ESB/2016/13, ESB-ova procjena tih iskaza interesa te njegovo priznavanje države članice izvan europodručja kao države članice izvjestiteljice. U Odluci se određuju i postupci koje treba primijeniti u slučaju privremene obustave ili prekida takvog priznavanja te uvjeti za pristup podatcima i za uporabu podataka o kreditima prikupljenima u skladu s tim režimom.

Nadzor banaka

Vodič ESB-a za interne modele

Upravno vijeće 4. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka objave dijelovi Vodiča ESB-a o internim modelima koji se odnose na pojedinačne vrste rizika, zajedno s izjavom o povratnim informacijama nakon povezanog javnog savjetovanja pokrenutog u ožujku 2018. Vodič ESB-a za interne modele izrađen je u sklopu projekta ciljane provjere internih modela radi osiguravanja transparentnosti o tomu kako ESB shvaća regulatorne zahtjeve za interne modele te kako ih namjerava dosljedno primjenjivati pri procjeni ispunjavaju li institucije te zahtjeve. Dijelovi o internim modelima koji se odnose na pojedinačne rizike, zajedno s izjavom o povratnim informacijama i priopćenjem za javnost, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Posuvremenjena česta pitanja o Brexitu

Upravno vijeće 4. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka objavi posuvremenjena verzija čestih pitanja o dokumentu o Brexitu. U toj su posuvremenjenoj verziji, među ostalim, izneseni događaji od posljednjeg posuvremenjenja u kolovozu 2018., a posebno produljenje razdoblja iz članka 50. Ugovora o Europskoj uniji do 31. listopada 2019.; pružaju se dodatne informacije o postupku odobravanja s obzirom na buduće podružnice u trećoj zemlji banaka koje posluju u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma u Ujedinjenoj Kraljevini; te se ističe da će rok do kada moraju biti uvedeni svi prijelazni aranžmani za interne modele povezani s Brexitom biti 30. lipnja 2022. Posuvremenjena česta pitanja mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Usklađenost s EBA-inim Smjernicama za procjenu gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) primjerenog ekonomskoj recesiji

Upravno vijeće 16. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) o ESB-ovoj namjeri da postupanje u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire uskladi s EBA-inim Smjernicama od 6. ožujka 2019. za procjenu gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza primjerenog ekonomskoj recesiji (EBA/GL/2019/03) do krajnjeg roka za njihovu primjenu, koji je EBA trenutačno odredila kao 1. siječnja 2021.

Usklađenost s EBA-inim Smjernicama o objavljivanju neprihodujućih i restrukturiranih izloženosti

Upravno vijeće 17. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u o ESB-ovoj namjeri da postupanje u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire uskladi s EBA-inim Smjernicama o objavljivanju neprihodujućih i restrukturiranih izloženosti (EBA/GL/2018/10) do 31. prosinca 2019.

Rezultati sveobuhvatne procjene banke Nordea Bank Abp

Upravno vijeće 17. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o objavljivanju rezultata sveobuhvatne procjene za banku Nordea Bank Abp (Nordea) koja je provedena 2018. i dovršena 2019. Sveobuhvatna procjena započela je nakon odluke banke Nordea da svoj glavni ured i matično društvo iz Švedske preseli u Finsku, zbog čega je uključena u europski nadzor banaka. Povezano priopćenje za javnost s pojedinostima o rezultatima sveobuhvatne procjene banke Nordea može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije