Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. július

Külső tájékoztatás

Az aranyra vonatkozó negyedik központi banki megállapodás érvényességének vége

Az EKB 2019. július 26-án bejelentette, hogy az aranyra vonatkozó, központi bankok közötti megállapodás aláíróinak megállapítása szerint a megállapodás hatályának 2019. szeptember 26-i lejárta után nem lesz szükség az arannyal kapcsolatos hivatalos megállapodásra. A döntés nem sérti az egyes nemzeti központi bankok aranytartalék-kezeléshez kapcsolódó kompetenciáit. További részleteket az EKB honlapján olvasható sajtóközlemény tartalmaz.

Piaci műveletek

A rövid lejáratú eurokamatláb létrehozásának munkafolyamata és jogi kerete

A Kormányzótanács 2019. július 10-én jóváhagyta a rövid lejáratú eurokamatláb (€STR) létrehozásához tartozó munkafolyamatot, amelynek értelmében az €STR-t minden TARGET2 munkanapon közép-európai idő (CET) szerint 8.00 órakor publikáljuk, majd – a rendes közzététel után észlelt, két bázispontnál nagyobb hiba esetén – 9.00 órakor újrapublikálhatjuk. A testület szintén jóváhagyta az €STR-ről szóló EKB/2019/19 iránymutatást, amely kijelöli az EKB és a nemzeti központi bankok feladat- és hatáskörét, amely alapján az €STR meghatározásához és egyéb munkafolyamatokhoz hozzájárulnak, lefekteti az €STR ellenőrzési keretét, továbbá rendelkezik egy belső felvigyázó bizottság felállításáról, amelynek feladata, hogy az €STR meghatározási folyamatát mindenféle szempontból felülvizsgálja, megkérdőjelezze, és beszámoljon róla. További részletek az EKB honlapján a témáról közzétett sajtóközleményben és az EKB/2019/19 iránymutatásban olvashatók.

Jogi aktusok a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról

A Kormányzótanács 2019. július 22-én elfogadta a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról (TLTRO–III) szóló EKB/2019/21 határozatot, valamint a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatáról szóló (EU) 2016/810 (EKB/2016/10) határozat módosításáról szóló EKB/2019/22 határozatot. Az EKB honlapján hamarosan megjelenik mindkét jogi aktus, amely lefekteti a TLTRO–III-műveletek sajátos ismérveit tükröző szabályokat, megfelelően a Kormányzótanács 2019 márciusában hozott és júniusban tovább pontosított határozatának.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az értékpapír-elszámolási rendszerek közötti új kapcsolatok elfogadhatósága az eurorendszer hitelműveleteiben való alkalmazásra

A Kormányzótanács 2019. július 4-én jóváhagyott és az eurorendszer hitelműveleteihez elfogadhatónak nyilvánított egy új közvetlen kapcsolatot (a Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE-től a BOGS-ig) és három közvetített kapcsolatot (a CBF-CREATION-től a Clearstream Banking S.A.-n (CBL) és a CBF-CASCADE-on keresztül a BOGS-ig, a CBL-től a CBF-CASCADE közvetítésével a BOGS-ig, valamint a LuxCSD-től a CBF-CASCADE-on keresztül a BOGS-ig). Az elfogadható kapcsolatok aktualizált jegyzéke megtalálható az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az Európai Központi Bank és a Hrvatska narodna banka közötti szoros együttműködés kialakítása céljából elfogadandó nemzeti jogszabályról

A Kormányzótanács 2019. július 8-án elfogadta a CON/2019/25 véleményt, amelyet a horvát pénzügyminiszter nevében eljáró Hrvatska narodna banka felkérésére bocsátott ki.

EKB vélemény a Banka Slovenije rendkívüli intézkedéseivel érintett, a Szlovén Köztársaság többségi részesedésével működő bankokban az alárendelt kötvények nem minősített tulajdonosainak és a kisebbségi részvényeseknek történő pénzkifizetésről

A Kormányzótanács 2019. július 9-én elfogadta a CON/2019/26 véleményt, amelyet a szlovén nemzetgyűlés elnökének felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a svájcifrank-hitelek átváltásáról Szlovéniában

2019. július 18-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2019/27 véleményt, amelyet a Szlovén Köztársaság nemzetgyűlésének felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB képviselőinek kinevezése a Felügyeleti Testületbe

A Kormányzótanács 2019. július 10-én versenypályázat eredménye alapján Edouard Fernandez-Bollót, Kerstin af Jochnickot és Elizabeth McCault nevezte ki az EKB részéről az EKB bankfelügyelete Felügyeleti Testületének képviselőivé. A nem megújítható öt éves hivatali időre szóló kinevezésekről ezután értesítették a Felügyeleti Testületet, az Európai Parlamentet és az EU Tanácsát. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az Európai Központi Bank személyzeti alkalmazási feltételeinek módosítása

A Kormányzótanács 2019. július 23-án elfogadta az EKB/2019/NP20 határozatot, amely az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeit és a rövidtávú alkalmazási feltételeket módosítja a kiválasztás és a kinevezés tekintetében. A módosító határozat az EKB alkalmazási rendszerét és az EKB-s pozíciókra való kinevezést szabályozó alapelveket és ismérveket pontosító rendelkezéseket vezet be, amelyek többek között a vezetői kinevezések esetére visszaigazolási időszakot írnak elő. Az alkalmazási feltételek az EKB honlapján megtekinthetők.

A Piaci Infrastruktúra Testület megbízott elnöke

A Kormányzótanács 2019. július 23-án Ulrich Bindseilt, a piaci műveletek szakterületének főigazgatóját nevezte ki a Piaci Infrastruktúra Testület (MIB) ügyvezető elnökévé 2019. augusztus 1-jei kezdéssel addig az időpontig, amíg hivatalosan el nem foglalja a Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Főigazgatóság főigazgatói és a MIB elnöki székét.

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának véleménye az EKB elnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

A Kormányzótanács 2019. július 24-én az Európai Tanács elnökének felkérésére elfogadta a CON/2019/28 véleményt.

Az EKB Etikai Bizottságának tagsága

A Kormányzótanács 2019. július 24-én Virginia Cantert, jelenleg egy civil szervezet etikai főtanácsadóját kinevezte az EKB Etikai Bizottságának tagjává hároméves (egyszer megújítható) hivatali időre. Virginia Canter Jean-Claude Trichet helyét veszi át, akinek 2019. július 31-én lejár a második hivatali ciklusa. A bizottság ezt követően kijelöli az elnökét.

Statisztika

Az EKB határozata a nem euroövezeti tagállamoknak a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló (EU) 2016/867 rendelet szerinti adatszolgáltató tagállamként való elismerésére vonatkozó, az eurorendszer által követendő eljárásról

A Kormányzótanács 2019. július 18-án elfogadta az EKB/2019/20 határozatot a nem euroövezeti tagállamoknak a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló (EU) 2016/867 rendelet szerinti adatszolgáltató tagállamként való elismerésére vonatkozó eljárásról. Az EKB honlapján hamarosan megjelenő határozat előírja az EKB-nak azokat az eljárásokat, amelyeket követnie kell olyan esetekben, amikor valamely euroövezeten kívüli tagállam szándéknyilatkozatot tesz az EKB/2016/13 rendelet szerinti adatszolgáltató tagállammá válásáról, valamint amikor a szóban forgó szándéknyilatkozatot értékeli, és amikor az euroövezeten kívüli tagállamot elismeri adatszolgáltató tagállamként. A határozatban a rendszer keretében összegyűjtött hiteladatok megtekintési és felhasználási feltételei mellett azok az eljárások is meg vannak határozva, amelyek az említett elismerés felfüggesztése vagy megszüntetése esetén követendők.

Bankfelügyelet

Az EKB belső modellekről szóló útmutatója

A Kormányzótanács 2019. július 4-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testületnek arra irányuló javaslata ellen, hogy az EKB bankfelügyeleti honlapján közzétegyék az EKB belső modellekről szóló útmutatójának konkrétan az egyes kockázatfajtákkal foglalkozó fejezeteit, együtt a visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozattal, amely a 2018 márciusában a témáról indított nyilvános konzultációt követi. Az útmutatót a belső modellek célzott felülvizsgálata (TRIM) projekttel összefüggésben dolgoztuk ki abból a célból, hogy megvilágítsuk, hogyan értelmezi az EKB a belső modellekre vonatkozó szabályozói követelményeket, és hogyan kívánja ezeket összehangolt módon érvényesíteni, amikor felméri, hogy az egyes intézmények megfelelnek-e a szóban forgó követelményeknek. A kockázattípusokra vonatkozó fejezetek és a nyilvános konzultációra benyújtott visszajelzések összegzése egy sajtóközlemény kíséretében az EKB bankfelügyeleti honlapján olvashatók.

Aktualizált gyakori kérdések a brexitről

A Kormányzótanács 2019. július 4-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy az EKB bankfelügyeleti honlapján közzétegyék a brexitről szóló gyakori kérdések aktualizált változatát. Ebben többek között a 2018. augusztusi utolsó frissítés óta történt fejleményeket vesszük figyelembe, különös tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkében rögzített időszak 2019. október 31-ig való meghosszabbítására; további információkat adunk az egységes felügyeleti mechanizmus alatt működő bankoknak az Egyesült Királyságban mint harmadik országban a jövőben létesítendő fióktelepeinek engedélyezési eljárásáról; közöljük, hogy 2022. június 30. lesz az a határidő, amikorra a belső modellek brexittel kapcsolatos összes átmeneti megállapodásának el kell készülnie. Az aktualizált GYIK megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Megfelelés a nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) gazdasági dekonjunktúrának megfelelő becsléséről szóló EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2019. július 16-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) az EKB azon szándékáról, hogy az általa felügyelt jelentős hitelintézetek tekintetében az EBH által jelenleg kijelölt, 2021. január 1-ji végső határidőig meg fog felelni a 2019. március 6-án kiadott EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2019/03), amelyek a nemteljesítéskori veszteségráta gazdasági dekonjunktúrának megfelelő becsléséről szólnak.

Megfelelés a nemteljesítő és átstrukturált kitettségek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2019. július 17-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében 2019. december 31-től szándékában áll megfelelni az EBH nemteljesítő és átstrukturált kitettségek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó iránymutatásainak (EBA/GL/2018/10).

A Nordea Bank Abp átfogó értékelésének eredményei

A Kormányzótanács 2019. július 17-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy közzétegye a Nordea Bank Abp (Nordea) 2018-ban lefolytatott és 2019-ben véglegesített átfogó értékelésének eredményeit. Az értékelésre azután került sor, hogy a Nordea úgy döntött, hogy székhelyét és anyavállalatát átköltözteti Svédországból Finnországba, aminek következtében az európai bankfelügyelet illetékessége alá került. A bank átfogó értékelésének eredményeiről beszámoló részletes sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok