Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

ožujak 2019.

Monetarna politika

Usklađenost središnjih banaka sa zabranama monetarnog financiranja i povlaštenog pristupa

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se ESB-u dodjeljuje zadaća praćenja pridržavaju li se središnje banke EU-a zabrana iz članaka 123. i 124. UFEU-a te povezanih uredbi, Upravno je vijeće 20. ožujka 2019. odobrilo izvješće o usklađenosti za godinu 2018. Dodatne informacije o tome mogu se pronaći u posebnom odjeljku Godišnjeg izvješća ESB-a za 2018., koje će 1. travnja 2019. biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a.

Obavještavanje javnosti

Promjena pokrate za eursku kratkoročnu kamatnu stopu u €STR i najava datuma prve objave

ESB je 12. ožujka 2019. objavio odluku Upravnog vijeća da promijeni pokratu za eursku kratkoročnu kamatnu stopu »ESTER« u »€STR« s trenutačnim učinkom i najavio početak tehničkih priprema za upotrebu eurske kratkoročne kamatne stope. ESB je 14. ožujka 2019. najavio da će prvi put objaviti €STR 2. listopada 2019. na temelju trgovinske aktivnosti na dan 1. listopada 2019. Najavio je i da će objaviti izračun jednokratne razlike između €STR-a i EONIA-e u skladu s metodologijom koju je preporučila radna skupina za nerizične eurske stope. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Godišnje izvješće ESB-a za 2018.

Upravno vijeće donijelo je 15. ožujka 2019. Godišnje izvješće ESB-a za 2018., koje će biti predstavljeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta i objavljeno 1. travnja 2019. na mrežnim stranicama ESB-a na 22 službena jezika Europske unije.

Tržišne operacije

Odobrenje vanjskog pružatelja alata za dodjelu rejtinga u sklopu ECAF-a

Upravno vijeće odobrilo je 28. veljače 2019. poduzeće CRIF Ratings S.r.l. kao vanjskog pružatelja alata za dodjelu rejtinga u sklopu okvira za kreditnu procjenu Eurosustava (ECAF) na temelju procjene sukladnosti alata s kriterijima za prihvaćanje u ECAF. Posuvremenjen popis vanjskih pružatelja alata za dodjelu rejtinga dostupan je na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Izvješće o procjeni učinka migracije na SEPA-u

Upravno vijeće primilo je 22. veljače 2019. na znanje izvješće o procjeni učinka migracije na kreditne transfere i izravna terećenja u jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) i odobrilo njegovo objavljivanje na mrežnim stranicama ESB-a.

Posuvremenjena dokumentacija o korespondentnom centralnobankarskom modelu (CCBM)

Upravno vijeće odobrilo je 15. ožujka 2019. posuvremenjenje procedura korespondentnog centralnobankarskog modela (CCBM) za druge ugovorne strane Eurosustava (»brošura o CCBM-u«) i objavu brošure na mrežnim stranicama ESB-a, zajedno s tehničkim prilogom pod nazivom »Informacije o CCBM-u za druge ugovorne strane – sažetak pravnih instrumenata koji se upotrebljavaju u europodručju«, koji je također posuvremenjen. Ovogodišnje posuvremenjenje sastojalo se tek od manjih činjeničnih izmjena. Oba posuvremenjena dokumenta mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Povlačenje preporuke ESB-a za izmjenu članka 22. Statuta

Upravno vijeće odlučilo je 20. ožujka 2019. povući Preporuku ESB-a za Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o sudskim nalozima za predaju u posjed stambenih nekretnina koje služe za trajno stanovanje u Irskoj

Upravno vijeće donijelo je 18. veljače 2019. na zahtjev irskog ministarstva za pravosuđe, ravnopravnost i reformu zakonodavstva Mišljenje CON/2019/8.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu zakona za zaštitu glavnog mjesta stanovanja u Grčkoj

Upravno vijeće donijelo je 27. veljače 2019. Mišljenje CON/2019/9 na zahtjev grčkog ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o osnivanju makrobonitetnog odbora u Španjolskoj

Upravno vijeće donijelo je 28. veljače 2019. Mišljenje CON/2019/10 na zahtjev središnje banke Banco de España, podnesen u ime španjolske državne tajnice za gospodarstvo i podršku poduzetništvu.

Upravljanje

Mišljenje Upravnog vijeća o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke

Upravno vijeće donijelo je 6. ožujka 2019. Mišljenje CON/2019/11 o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke.

Predsjednik Odbora za organizacijski razvoj

Upravno vijeće imenovalo je 6. ožujka 2019. glavnog koordinatora ESB-a za zajedničke poslove Michaela Diemera predsjednikom Odbora za organizacijski razvoj. To je imenovanje stupilo na snagu 15. ožujka 2019.

Nadzor banaka

ESB-ove sankcije zbog povrede ograničenja velikih izloženosti

Upravno vijeće 15. veljače 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o izricanju administrativne kazne banci Sberbank Europe AG zbog povrede ograničenja velikih izloženosti u 2015. Podrobnije informacije mogu se pronaći u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Odluka ESB-a o značajnosti nadzirane kreditne institucije

Upravno vijeće 1. ožujka 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da promijeni status značajnosti banke AS PNB Banka na zahtjev latvijskog nacionalnog nadzornog tijela. Povezano priopćenje za javnost objavljeno je potom na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima u 2018.

Upravno vijeće donijelo je 8. ožujka 2019. Godišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima u 2018., sastavljeno u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1024/2013 (»uredba o SSM-u«) te je odobrilo njegovu objavu i dostavu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj komisiji, Euroskupini i nacionalnim parlamentima država članica sudionica. Izvješće je objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka 21. ožujka 2019., nakon što ga je predsjednik Nadzornog odbora tog dana predstavio Europskom parlamentu.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije