Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Martie 2019

Politică monetară

Respectarea de către băncile centrale a interdicțiilor privind finanțarea monetară și accesul privilegiat

La data de 20 martie 2019, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicțiilor menționate la articolele 123 și 124 din TFUE și în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul de conformitate pentru anul 2018. Informații suplimentare pe această temă pot fi găsite într-o secțiune specială a Raportului anual 2018 al BCE, care va fi publicat pe website-ul BCE la data de 1 aprilie 2019.

Comunicare externă

Modificarea acronimului ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro în €STR și anunțarea datei lansării

La data de 12 martie 2019, BCE a anunțat decizia Consiliului guvernatorilor de modificare a acronimului ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro din „ESTER” în „€STR” cu efect imediat, specificând faptul că preparativele de ordin tehnic pentru utilizarea acestei rate pot demara. La 14 martie 2019, BCE a anunțat că va publica €STR pentru prima dată la 2 octombrie 2019, reflectând activitatea de tranzacționare din data de 1 octombrie 2019. De asemenea, BCE a declarat că va pune la dispoziție calculul unui spread punctual între €STR și EONIA, în conformitate cu metodologia recomandată de Grupul de lucru privind ratele dobânzilor fără risc la operațiunile în euro. Comunicatele de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Raportul anual 2018 al BCE

La data de 15 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2018 al BCE, care va fi prezentat Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European și va fi pus la dispoziția publicului pe website-ul BCE în 22 de limbi oficiale ale UE la data de 1 aprilie 2019.

Operațiuni de piață

Acceptarea unui furnizor terț de instrumente de rating în concordanță cu ECAF

La data de 28 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a acceptat solicitarea CRIF Ratings S.r.l. de a deveni furnizor terț de instrumente de rating în concordanță cu Cadrul Eurosistemului de evaluare a creditelor (Eurosystem credit assessment framework – ECAF), pe baza evaluării conformității instrumentului de rating cu criteriile de acceptare prevăzute în ECAF. Lista actualizată a furnizorilor terți de instrumente de rating este disponibilă pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Migrarea la SEPA – raportul de evaluare a impactului

La data de 22 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul de evaluare a impactului referitor la migrarea la transferurile de credit și debitările directe SEPA (Single Euro Payments Area – zona unică de plăți în euro) și a aprobat publicarea acestuia pe website-ul BCE.

Actualizări ale documentației privind modelul băncilor centrale corespondente

La data de 15 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat o actualizare a procedurilor privind modelul băncilor centrale corespondente (correspondent central banking model – CCBM) pentru contrapartidele din Eurosistem („broșura privind CCBM”), precum și publicarea acesteia pe website-ul BCE, alături de o anexă tehnică intitulată „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area” (Informații privind CCBM pentru contrapartide – sinteza instrumentelor juridice utilizate în zona euro), care a fost, de asemenea, actualizată în mod corespunzător. Această actualizare anuală a implicat numai modificări factuale minore. Ambele documente actualizate sunt disponibile pe website-ul BCE.

Retragerea Recomandării BCE de modificare a articolului 22 din Statut

La data de 20 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis să retragă Recomandarea BCE privind o decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la hotărârile judecătorești privind executarea ipotecară a reședințelor private principale în Irlanda

La data de 18 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/8, la solicitarea Ministerului Justiției, Egalității și Reformei Legislative din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la un proiect de lege pentru protecția locuințelor principale în Grecia

La data de 27 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/9, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la înființarea unui consiliu macroprudențial în Spania

La data de 28 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/10, la solicitarea Banco de España, în numele secretarului de stat pentru afaceri economice și sprijin pentru întreprinderi.

Guvernanța corporativă

Avizul Consiliului guvernatorilor cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

La data de 6 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/11 cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene.

Președinția Comitetului de dezvoltare organizațională

La data de 6 martie 2019, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Michael Diemer, manager principal pentru coordonarea serviciilor (Chief Services Officer) în cadrul BCE, în funcția de președinte al Comitetului pentru dezvoltare organizațională începând cu data de 15 martie 2019.

Supraveghere bancară

Sancțiunea impusă de BCE pentru încălcarea limitelor aplicabile expunerilor mari

La data de 15 februarie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a impune Sberbank Europe AG o sancțiune administrativă pentru încălcarea limitelor aplicabile expunerilor mari în anul 2015. Informații mai detaliate pot fi consultate în cadrul unui comunicat de presă pe această temă, publicat pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Decizia BCE privind caracterul semnificativ al unei instituții de credit supravegheate

La data de 1 martie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de modificare a caracterului semnificativ al AS PNB Banka, în urma unei solicitări adresate de autoritatea națională de supraveghere din Letonia. Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat ulterior pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Raportul anual 2018 al BCE privind activitățile de supraveghere

La data de 8 martie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2018 al BCE privind activitățile de supraveghere, întocmit în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 („Regulamentul privind MUS”), și a autorizat publicarea și transmiterea acestuia către Parlamentul European, Consiliu, Comisia Europeană, Eurogrup și parlamentele naționale ale statelor membre participante. Raportul a fost publicat joi, 21 martie 2019, pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE, ulterior prezentării sale, în aceeași zi, de către președintele Consiliului de supraveghere în fața Parlamentului European.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media