Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2019 m. kovo mėn.

Pinigų politika

Piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis draudimai, kurių turi laikytis centriniai bankai

2019 m. kovo 20 d., vadovaudamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), pagal kurią ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų SESV 123 ir 124 straipsniuose bei susijusiuose reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2018 metų atitikties ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai pateikta atskirame ECB 2018 metų ataskaitos skirsnyje; ataskaita bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2019 m. balandžio 1 d.

Informacija visuomenei

Euro trumpalaikio skolinimosi normos akronimo pakeitimas į „€STR“ ir datos, nuo kada ši norma bus skelbiama, paskelbimas

2019 m. kovo 12 d. ECB paskelbė Valdančiosios tarybos sprendimą euro trumpalaikio skolinimosi normos akronimą „ESTER“ pakeisti akronimu „€STR“. Sprendimas įsigaliojo iš karto. Nurodyta, kad galima pradėti techninius pasirengimo taikyti euro trumpalaikio skolinimosi normą darbus. 2019 m. kovo 14 d. ECB pranešė, kad pirmą kartą €STR bus paskelbta 2019 m. spalio 2 d. Ji bus pagrįsta 2019 m. spalio 1 d. įvykdytų sandorių duomenimis. ECB taip pat nurodė, kad pagal darbo grupės dėl euro nerizikingų palūkanų normų rekomenduotą metodiką jis kartu pateiks apskaičiuotą €STR ir EONIA skirtumą. Pranešimai spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB 2018 metų ataskaita

2019 m. kovo 15 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2018 metų ataskaitą. 2019 m. balandžio 1 d. ji bus pristatyta Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui ir paskelbta ECB interneto svetainėje 22 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Rinkos operacijos

Trečiosios šalies reitingavimo priemonių teikėjos pripažinimas pagal Eurosistemos kredito vertinimo sistemą

2019 m. vasario 28 d. Valdančioji taryba, remdamasi reitingavimo priemonės atitikties Eurosistemos kredito vertinimo sistemos (EKVS) priimtinumo reikalavimams vertinimu, patenkino CRIF Ratings S.r.l. prašymą tapti EKVS trečiąja šalimi reitingavimo priemonės teikėja. Atnaujintas trečiųjų šalių reitingavimo priemonių teikėjų sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Perėjimas prie SEPA: poveikio vertinimo ataskaita

2019 m. vasario 22 d. Valdančioji taryba susipažino su perėjimo prie bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų poveikio vertinimo ataskaita ir pritarė jos paskelbimui ECB interneto svetainėje.

Korespondentinės centrinės bankininkystės modelio dokumentų atnaujinimas

2019 m. kovo 15 d. Valdančioji taryba pritarė korespondentinės centrinės bankininkystės modelio procedūrų Eurosistemos sandorio šalims atnaujinimui („CCBM brochure“) ir šio leidinio paskelbimui ECB interneto svetainėje kartu su atitinkamai atnaujintu jo techniniu priedu „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area“. Šiame kasmetiniame atnaujinime atlikti tik nedideli faktiniai pakeitimai. Abu atnaujinti dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacijos iš dalies pakeisti Statuto 22 straipsnį atšaukimas

2019 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba nusprendė atšaukti Europos Centrinio Banko rekomendaciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl teismo nutarčių, kuriomis išieškojimas nukreipiamas į pagrindinę privačią gyvenamąją vietą Airijoje

2019 m. vasario 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/8 Airijos teisingumo, lygybės ir įstatymų reformos ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pagrindinės gyvenamosios vietos apsaugos įstatymo projekto Graikijoje

2019 m. vasario 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/9 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl makroprudencinės valdybos įsteigimo Ispanijoje

2019 m. vasario 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/10 Banco de España prašymu, kuris buvo pateiktas Ispanijos ekonomikos ir paramos verslui reikalų valstybės sekretorės vardu.

ECB valdymas

Valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

2019 m. kovo 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/11 dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo.

Organizacinės plėtros komiteto pirmininkas

2019 m. kovo 6 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB bendrųjų reikalų valdytoją Michaelį Diemerį Organizacinės plėtros komiteto pirmininku. Sprendimas įsigaliojo 2019 m. kovo 15 d.

Bankų priežiūra

ECB sankcija už didelių pozicijų ribų nepaisymą

2019 m. vasario 15 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui skirti Sberbank Europe AG administracinę sankciją už didelių pozicijų ribų nepaisymą 2015 m. Daugiau informacijos apie tai pateikta pranešime spaudai, kuris paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB sprendimas dėl prižiūrimos kredito įstaigos svarbos

2019 m. kovo 1 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pakeisti AS PNB Banka svarbos statusą Latvijos nacionalinės priežiūros institucijos prašymu. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB priežiūros veiklos 2018 metų ataskaita

2019 m. kovo 8 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB priežiūros veiklos 2018 metų ataskaitą, parengtą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 (BPM reglamento) 20 straipsnį, ir suteikė leidimą ją skelbti ir teikti Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Komisijai, Euro grupei ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Ataskaita paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje 2019 m. kovo 21 d., ketvirtadienį, Priežiūros valdybos pirmininkui ją tądien pristačius Europos Parlamente.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai