Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. március

Monetáris politika

A monetáris finanszírozás és kiváltságos hozzáférés tilalmának központi banki tiszteletben tartása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az Európai Központi Bank (EKB) feladata annak ellenőrzése, hogy az uniós központi bankok tiszteletben tartják-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseket. Az EKB Kormányzótanácsa ennek megfelelően 2019. március 20-án jóváhagyta az erről szóló, 2018. évre vonatkozó jogkövetési jelentést. A témáról további tájékoztatás az EKB 2018-as Éves jelentésének külön fejezetében található. A jelentés 2019. április 1-jén jelenik meg az EKB honlapján.

Külső kommunikáció

A rövid lejáratú eurokamatláb betűszavának módosítása €STR-re, és a bevezetése napjának bejelentése

Az EKB 2019. március 12-én kihirdette a Kormányzótanács arról szóló határozatát, hogy a rövid lejáratú eurokamatláb mozaikszava azonnali hatállyal „ESTER” helyett „€STR” lesz, és meghatározta, hogy megkezdődhetnek a rövid lejáratú eurokamatláb használatának technikai előkészületei. Az EKB 2019. március 14-én bejelentette, hogy első ízben 2019. október 2-án fogja közzétenni az €STR értékét, amely a 2019. október 1-ji kereskedési tevékenységet tükrözi. Emellett közölte, hogy tájékoztatást nyújt az €STR és az EONIA közötti egyszeri különbözet számításáról, a kockázatmentes eurokamatlábakkal foglalkozó munkacsoport által ajánlott módszertannak megfelelően. A vonatkozó sajtóközlemények az EKB honlapján olvashatók.

Az EKB 2018. évi Éves jelentése

A Kormányzótanács 2019. március 15-én elfogadta az EKB 2018. évi Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága elé terjesztünk, majd 2019. április 1-jén az EU 22 hivatalos nyelvén közzéteszünk az EKB honlapján.

Piaci műveletek

Hitelminősítő eszköz külső szolgáltatójának elfogadása az ECAF rendszerben

A Kormányzótanács 2019. február 28-án elfogadta a CRIF Ratings S.r.l. arra irányuló kérelmét, hogy minősítő eszköz külső szolgáltatója legyen az eurorendszer hitelminősítő rendszerében (ECAF), mivel a Kormányzótanács értékelése szerint az eszköz teljesíti az ECAF elfogadhatósági feltételeit. A hitelminősítő eszközök külső szolgáltatóinak aktualizált jegyzéke az EKB honlapján megtekinthető.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

SEPA-átállás beszámoló a hatásvizsgálatról

A Kormányzótanács 2019. február 22-én tudomásul vette az egységes euro-pénzforgalmi övezeti (SEPA) átutalásokra és beszedésekre való áttérés hatásvizsgálatáról szóló jelentést, és jóváhagyta a közzétételét az EKB honlapján.

A központi bankok levelezőbanki modelljére vonatkozó, aktualizált dokumentáció

A Kormányzótanács 2019. március 15-én jóváhagyta a központi banki levelezőbanki (CCBM) modell eurorendszer partnerköréhez kapcsolódó eljárásainak aktualizált változatát (CCBM-brosúra) és annak a technikai melléklettel együtt való közzétételét az EKB honlapján. A „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area” (CCBM-ről szóló tájékoztató a partnerkör részére – az euroövezetben alkalmazott jogi instrumentumok összefoglalója) című melléklet ennek megfelelően szintén aktualizálásra került. Az éves aktualizálás során csak kisebb módosításokat végeztünk. Mind a két módosított anyag megtekinthető az EKB honlapján.

Az alapokmány 22. cikkének módosítására vonatkozó EKB-ajánlás visszavonása

A Kormányzótanács 2019. március 20-án visszavonta a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. cikkének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra vonatkozó EKB-ajánlást. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az elsődleges lakóhelyül szolgáló magánlakások birtokba adását elrendelő írországi bírósági határozatokról

A Kormányzótanács 2019. február 18-án elfogadta a CON/2019/8 véleményt, amelyet az ír igazságügy-, valamint a jogegyenlőségért és a jogalkotási reformért felelős minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az elsődleges lakhelyek védelméről szóló görögországi jogszabálytervezetről

A Kormányzótanács 2019. február 27-én elfogadta a CON/2019/9 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye egy spanyolországi makroprudenciális testület létrehozásáról

A Kormányzótanács 2019. február 28-án elfogadta a CON/2019/10 véleményt, amelyet a gazdasági ügyekért és a vállalkozások támogatásáért felelős államtitkár nevében eljáró Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

A Kormányzótanács véleménye az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

A Kormányzótanács 2019. március 6-án elfogadta a CON/2019/11 véleményt az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról.

A Szervezetfejlesztési Bizottság elnöke

A Kormányzótanács 2019. március 6-án Michael Diemert, az EKB szolgáltatási főtisztviselőjét 2019. március 15-i hatállyal kinevezte a Szervezetfejlesztési Bizottság elnökévé.

Bankfelügyelet

Az EKB szankciója a nagykockázat-vállalási határértékek túllépéséért

A Kormányzótanács 2019. február 15-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy közigazgatási szankciót vessen ki a Sberbank Europe AG-re, amiért 2015-ben túllépte a nagy kockázati kitettségre megadott határértékeket. További részleteket a kapcsolódó sajtóközlemény tartalmaz, amely megjelent az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Az EKB határozata egy felügyelt hitelintézet jelentőségéről

A Kormányzótanács 2019. március 1-jén nem emelt kifogást az AS PNB Banka jelentőségi minősítésének módosítására irányuló felügyeleti testületi javaslat ellen, amely a lett országos felügyelet kérésére született. A vonatkozó sajtóközleményt ezután közzétették az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről, 2018.

A Kormányzótanács 2019. március 8-án elfogadta az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló, az 1024/2013/EU (SSM-rendelet) 20. cikkének megfelelően elkészített, 2018. évi Éves jelentést, engedélyezte publikálását és továbbítását az Európai Parlament, a Tanács, az eurocsoport, az Európai Bizottság és a mechanizmusban részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei részére. A jelentés 2019. március 21-én, csütörtökön megjelent az EKB bankfelügyeleti honlapján, azután, hogy a Felügyeleti Testület elnöke ugyanezen a napon bemutatta az Európai Parlamentnek.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok