Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

travanj 2018.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Početak javnog savjetovanja o nacrtu nadzornih očekivanja povezanih s kiberotpornošću

Upravno vijeće odobrilo je 6. travnja 2018. početak javnog savjetovanja o nacrtu nadzornih očekivanja povezanih s kiberotpornošću infrastrukura financijskih tržišta. U sklopu nadzorne strategije Eurosustava povezane s kiberotpornošću infrastruktura financijskih tržišta, svrha očekivanja jest primjena globalnih uputa o kiberotpornosti namijenjenih infrastrukturama financijskih tržišta koje su u lipnju 2016. objavili Odbor za plaćanja i tržišne infrastrukture Banke za međunarodne namire i Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire. Više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o uspostavi sekuritizacijskog okvira u Cipru

Upravno vijeće donijelo je 4. travnja 2018. Mišljenje CON/2018/16 na zahtjev ciparskog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i dopuni Zakona o državnom uredu za reviziju

Upravno vijeće donijelo je 6. travnja 2018. Mišljenje CON/2018/17 na zahtjev predsjednika Hrvatskog sabora.

Mišljenje ESB-a o pravnom okviru za pokrivene obveznice u Republici Češkoj

Upravno vijeće donijelo je 9. travnja 2018. Mišljenje CON/2018/18 na zahtjev češkog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata

Upravno vijeće donijelo je 11. travnja 2018. Mišljenje CON/2018/19 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe o osnivanju Europskog monetarnog fonda

Upravno vijeće donijelo je 11. travnja 2018. Mišljenje CON/2018/20 na zahtjev Vijeća Europske unije.

Mišljenje ESB-a o konverziji kredita u švicarskim francima u Sloveniji

Upravno vijeće donijelo je 16. travnja 2018. Mišljenje CON/2018/21 na zahtjev parlamenta Republike Slovenije.

Statistika

Komunikacijski paket koji se odnosi na okvir za integrirano izvještavanje

Upravno vijeće odlučilo je 29. ožujka 2018. intenzivirati komunikaciju o okviru ESSB-a za integrirano statističko izvještavanje banaka tako što je odobrilo posuvremenjivanje mrežnih stranica ESB-a u vezi s Rječnikom za integrirano izvještavanje banaka i Okvirom za integrirano izvještavanje. Posuvremenjena mrežna stranica sada sadržava detaljniji pregled okvira za integrirano izvještavanje. Osnovni je cilj dugoročnog pristupa ESSB-a povećanje učinkovitosti izvještavanja: smanjenje tereta za banke uz daljnje pružanje visokokvalitetnih podataka korisnicima.

Upravljanje

Odluka ESB-a o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2018.

Upravno vijeće donijelo je 19. travnja 2018. Odluku ESB/2018/12 o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2018. Odluka će se, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, objaviti na mrežnim stranicama ESB-a 30. travnja 2018.

Nadzor banaka

Postupanje u skladu s EBA-inom Preporukom o obuhvaćenosti subjekata planom oporavka grupe

Upravno vijeće nije 26. ožujka 2018. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako ESB, u vezi sa značajnim institucijama koje izravno nadzire, postupa u skladu s EBA-inom Preporukom o obuhvaćenosti subjekata planom oporavka grupe (EBA/Rec/2017/02) od 26. ožujka 2018.

Postupanje u skladu s EBA-inim smjernicama o povezanim osobama

Upravno vijeće 12. travnja 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u kako će djelovanje ESB-a, u vezi sa značajnim institucijama koje izravno nadzire, biti usklađeno s EBA-inim Smjernicama o povezanim osobama u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije