Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

duben 2018

Tržní infrastruktura a platební styk

Zahájení veřejné konzultace k návrhu očekávání dohledu v oblasti kybernetické odolnosti

Rada guvernérů schválila 6. dubna 2018 zahájení veřejné konzultace k návrhu očekávání dohledu v oblasti kybernetické odolnosti pro infrastruktury finančních trhů. V rámci dohledové strategie Eurosystému v oblasti kybernetické odolnosti infrastruktur finančních trhů slouží tato očekávání k převedení globálních pokynů ke kybernetické odolnosti pro infrastruktury finančních trhů do praxe; pokyny v červnu 2016 vydaly Výbor pro platební styk Banky pro mezinárodní platby a tržní infrastrukturu a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry. Více informací je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke zřízení rámce pro sekuritizaci na Kypru

Rada guvernérů přijala 4. dubna 2018 stanovisko CON/2018/16 na žádost kyperského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka a zákona o Státním kontrolním úřadu

Rada guvernérů přijala 6. dubna 2018 stanovisko CON/2018/17 jménem mluvčího chorvatského parlamentu Hrvatski Sabor.

Stanovisko ECB k právnímu rámci pro kryté dluhopisy v České republice

Rada guvernérů přijala 9. dubna 2018 stanovisko CON/2018/18 na žádost ministerstva financí České republiky.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty

Rada guvernérů přijala 11. dubna 2018 stanovisko CON/2018/19 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o zřízení Evropského měnového fondu

Rada guvernérů přijala 11. dubna 2018 stanovisko CON/2018/20 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 16. dubna 2018 stanovisko CON/2018/21 na žádost Národního shromáždění Slovinské republiky.

Statistika

Komunikační soubor pro integrovaný rámec podávání zpráv

Rada guvernérů rozhodla 29. března 2018 posílit komunikaci o integrovaném rámci ESCB pro statistické vykazování bankami, a to schválením zveřejnění aktualizace slovníku integrovaného podávání zpráv bankami a integrovaného rámce pro podávání zpráv na internetových stránkách ECB. Aktualizovaná internetová stránka představuje rozsáhlejší přehled integrovaného rámce pro podávání zpráv. Cílem dlouhodobého přístupu ESCB je zvýšit efektivitu podávání zpráv a snížit zátěž pro banky a současně poskytovat uživatelům vysoce kvalitní údaje.

Správa a řízení

Rozhodnutí ECB o celkovém objemu ročních poplatků za dohled za rok 2018

Rada guvernérů přijala 19. dubna 2018 rozhodnutí ECB/2018/12 o celkovém objemu ročních poplatků za dohled za rok 2018. Rozhodnutí bude společně s tiskovou zprávou zveřejněno 30. dubna 2018 na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Dodržení doporučení EBA pro pokrytí subjektů v ozdravném plánu skupiny

Rada guvernérů nevznesla 26. března 2018 námitky proti návrhu Rady dohledu na vyrozumění Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) o skutečnosti, že ECB v souvislosti s významnými institucemi pod jejím přímým dohledem dodržuje od 26. března 2018 „doporučení EBA k pokrytí subjektů v ozdravném plánu skupiny“ (EBA/Rec/2017/02).

Dodržení obecných zásad EBA pro ekonomicky spjaté skupiny klientů

Rada guvernérů nevznesla 12. dubna 2018 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se ECB hodlá řídit obecnými zásadami EBA pro ekonomicky spjaté skupiny klientů podle čl. 4 odst. 1 bodu 39 nařízení (EU) č. 575/2013.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média