Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2018. április

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Megkezdődik a pénzügyi piaci infrastruktúra kiberrezilienciájára vonatkozó felvigyázási elvárások tervezetéről szóló nyilvános konzultáció

A Kormányzótanács 2018. április 6-án jóváhagyta egy olyan nyilvános konzultáció elindítását, amelynek tárgya a pénzügyi piaci infrastruktúra kibertámadásokkal szembeni rugalmasságáról szóló felvigyázási elvárások tervezete. Az eurorendszernek erre vonatkozó felvigyázási stratégiája részeként az elvárásokkal léptetjük életbe a Nemzetközi Fizetések Bankjának Fizetési és Piaci Infrastruktúrák Bizottsága és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete által 2016 júniusában a pénzügyi piaci infrastruktúra kiberrezilienciájáról kiadott globális útmutatást. Erről bővebb információk az EKB honlapján találhatók.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény értékpapírosítási keretrendszer létrehozásáról Cipruson

A Kormányzótanács 2018. április 4-én elfogadta a CON/2018/16 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a Hrvatska Narodna Bankáról szóló törvény és az Állami Számvevőszékről szóló törvény módosításairól

A Kormányzótanács 2018. április 6-án elfogadta a CON/2018/17 véleményt, amelyet a Hrvatski Sabor (a horvát parlament) elnökének nevében bocsátott ki.

Az EKB véleménye a fedezett kötvényekre vonatkozó jogi keretrendszerről Csehországban

A Kormányzótanács 2018. április 9-én elfogadta a CON/2018/18 véleményt, amelyet a csehországi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

EKB-vélemény az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról és kapcsolódó jogi aktusokról

A Kormányzótanács 2018. április 11-én elfogadta a CON/2018/19 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére adott ki.

EKB-vélemény az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló rendelet iránti javaslatról

2018. április 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/20 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a svájcifrank-hitelek átváltásáról Szlovéniában

2018. április 16-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/21 véleményt, amelyet a Szlovén Köztársaság országgyűlésének felkérésére adott ki.

Statisztika

Az integrált adatszolgáltatási keretrendszerhez tartozó kommunikációs csomag

A Kormányzótanács 2018. március 29-én úgy határozott, hogy az EKB honlapján megjelenő kiadvány jóváhagyásával továbbfejleszti a KBER bankstatisztikai integrált adatszolgáltatásról szóló tájékoztatását. A kiadvány a Banks’ Integrated Reporting Dictionary (banki integrált adatszolgáltatási szótár) és az Integrated Reporting Framework (integrált adatszolgáltatási keretrendszer) aktualizált változata. A frissített weboldalon az integrált adatszolgáltatási keretrendszer kibővített áttekintése olvasható. A KBER hosszú távú megközelítése elsősorban arra irányul, hogy úgy javítsa az adatszolgáltatási hatékonyságot és csökkentse a banki terheket, hogy eközben a felhasználók továbbra is jó minőségű adatokhoz jussanak.

Szervezetirányítás

EKB-határozat a 2018. évi teljes éves felügyeleti díjösszegről

A Kormányzótanács 2018. április 19-én elfogadta a 2018. évi teljes éves felügyeleti díjösszegről szóló EKB/2018/12 határozatot. A határozatot és a kapcsolódó sajtóközleményt 2018. április 30-án tesszük közzé az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

A csoportos helyreállítási tervben szereplő szervezetek köréről szóló EBH-ajánlásnak való megfelelés

A Kormányzótanács 2018. március 26-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében 2018. március 26-tól eleget tesz a csoportos helyreállítási tervben szereplő szervezetek köréről szóló EBH-ajánlásnak (EBA/Rec/2017/02).

Az egymással kapcsolatban álló ügyfelekre vonatkozó EBH-iránymutatásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2018. április 12-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében meg kíván felelni az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 39. pontja értelmében az egymással kapcsolatban álló ügyfelekről szóló EBH-iránymutatásoknak.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok