Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (minbarra d-deċiżjonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-imgħax)

April 2018

Infrastruttura tas-suq u pagamenti

Tnedija ta' konsultazzjoni pubblika dwar l-abbozz ta' aspettattivi dwar is-sorveljanza tar-reżistenza ċibernetika

Fis-6 ta' April 2018 il-Kunsill Governattiv approva t-tnedija ta' konsultazzjoni pubblika dwar l-abbozz ta' aspettattivi dwar is-sorveljanza tar-reżistenza ċibernetika għall-infrastrutturi tas-suq finanzjarju. Bħala parti mill-istrateġija tal-Eurosistema għas-sorveljanza tar-reżistenza ċibernetika tal-infrastrutturi tas-suq finanzjarju, l-aspettattivi jservu biex titħaddem il-gwida globali dwar ir-reżistenza ċibernetika fir-rigward tal-infrastrutturi tas-suq finanzjarju ppubblikata f'Ġunju 2016 mill-Kumitat tal-Ħlasijiet u l-Infrastrutturi tas-Suq tal-Bank għas-Saldi Internazzjonali u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli. Iżjed tagħrif hu disponibbli fil-websajt tal-BĊE.

Opinjonijiet dwar leġiżlazzjoni

Opinjoni tal-BĊE dwar il-ħolqien ta' qafas tat-titolizzazzjoni f'Ċipru

Fl-4 ta' April 2018 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2018/16 wara talba mill-Ministeru tal-Finanzi ta’ Ċipru.

Opinjoni tal-BĊE dwar emendi għal-Liġi dwar Hrvatska Narodna Banka u l-Liġi dwar l-Uffiċċju tal-Verifika tal-Istat

Fis-6 ta' April 2018 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2018/17 f'isem l-Ispiker ta' Hrvatski Sabor (il-Parlament Kroat).

Opinjoni tal-BĊE dwar il-qafas legali għal bonds garantiti fir-Repubblika Ċeka

Fid-9 ta’ April 2018 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2018/18 wara talba tal-Ministeru tal-Finanzi tar-Repubblika Ċeka.

Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 dwar it-twaqqif ta' Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati

Fil-11 ta' April 2018 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2018/19 wara talba tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropew.

Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal regolament dwar it-twaqqif ta’ Fond Monetarju Ewropew

Fil-11 ta' April 2018 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2018/20 wara talba mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Opinjoni tal-BĊE dwar il-qlib ta' self bil-franc Svizzeru fis-Slovenja

Fis-16 ta’ April 2018 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2018/21 wara talba mill-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika tas-Slovenja.

Statistika

Pakkett ta' komunikazzjoni għal qafas ta' rappurtar integrat

Fid-29 ta' Marzu 2018 il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jsaħħaħ il-komunikazzjoni dwar il-qafas integrat tas-SEBĊ għar-rappurtar statistiku tal-banek billi approva l-pubblikazzjoni fil-websajt tal-BĊE ta' aġġornament dwar id-Dizzjunarju tar-Rappurtar Integrat tal-Banek u l-Qafas ta' Rappurtar Integrat. B'mod partikolari, il-paġna web aġġornata tippreżenta ħarsa ġenerali aktar estensiva tal-Qafas ta' Rappurtar Integrat. L-approċċ fit-tul tas-SEBĊ hu maħsub primarjament biex iżid l-effiċjenza tar-rappurtar u jnaqqas il-piż għall-banek, waqt li jkompli jipprovdi lill-utenti b'dejta ta' kwalità għolja.

Governanza korporattiva

Deċiżjoni tal-BĊE fuq l-ammont totali ta' tariffi superviżorji annwali għall-2018

Fid-19 ta’ April 2018 il-Kunsill Governattiv adotta d-Deċiżjoni BĊE/2018/12 fuq l-ammont totali ta’ tariffi superviżorji annwali għall-2018. Id-Deċiżjoni, flimkien ma’ stqarrija għall-istampa relatata, se tiġi pubblikata fil-websajt tal-BĊE fit-30 ta’ April 2018.

Superviżjoni bankarja

Konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-ABE dwar il-kopertura ta' entitajiet fi pjan ta' rkupru ta' gruppi

Fis-26 ta’ Marzu 2018 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għall-proposta tal-Bord Superviżorju li jinnotifika lill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) li l-BĊE, fir-rigward tal-istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu, jikkonforma mar-"Rakkomandazzjoni dwar il-kopertura ta' entitajiet fi pjan ta' rkupru ta' gruppi" tal-ABE (ABE/Rec/2017/02) mis-26 ta' Marzu 2018.

Konformità mal-linji gwida tal-ABE dwar klijenti konnessi

Fit-12 ta' April 2018 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għall-proposta tal-Bord Superviżorju li jinnotifika lill-ABE li, fir-rigward ta' istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu, il-BĊE se jikkonforma mal-Linji Gwida tal-ABE dwar klijenti konnessi skont il-punt (39) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja