SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

April 2018

Markedsinfrastruktur og betalinger

Offentlig høring om udkastet til forventningerne til overvågningen af cyberrobusthed

Den 6. april 2018 vedtog Styrelsesrådet, at der iværksættes en offentlig høring om udkastet til forventningerne til overvågningen af cyberrobusthed for finansielle markedsinfrastrukturer. Forventningerne, der er et led i Eurosystemets overvågningsstrategi med hensyn til finansielle markedsinfrastrukturers cyberrobusthed, tjener til at gøre den globale vejledning om cyberrobusthed for markedsinfrastrukturer, som Den Internationale Betalingsbanks Committee on Payments and Market Infrastructures og International Organization of Securities Commissions offentliggjorde i juni 2016, praktisk anvendelig. Nærmere oplysninger findes på ECB’s websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om etablering af rammer for securitisering i Cypern

Den 4. april 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/16 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

ECB's udtalelse om ændringer til Lov om Hrvatska Narodna Banka og til Lov om Statsrevisionen

Den 6. april 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/17 på anmodning af formanden for Hrvatski Sabor (det kroatiske parlament)..

ECB's udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer i Tjekkiet

Den 9. april 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/18 på anmodning af den tjekkiske finansminister.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og dertil knyttede retsakter

Den 11. april 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/19 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om et forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

Den 11. april 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/20 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om konverteringen af lån udstedt i schweizerfranc i Slovenien

Den 16. april 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/21 på anmodning af Republikken Sloveniens Nationalforsamling.

Statistik

Kommunikationspakke til den integrerede rapporteringsramme

Den 29. marts 2018 besluttede Styrelsesrådet at øge kommunikationen om ESCB's ramme for bankernes integrerede statistiske indberetning ved at godkende offentliggørelsen af en opdateret version af bankernes integrerede rapporteringsordbog (Banks' Integrated Reporting Dictionary) og den integrerede rapporteringsramme (Integrated Reporting Framework) på ECB's websted. Den opdaterede webside giver især et mere detaljeret overblik over den integrerede rapporteringsramme. På langt sigt er hensigten med ESCB's tiltag primært at øge effektiviteten af indberetningerne og at mindske byrden for bankerne, samtidig med at brugerne stadig får adgang til data af høj kvalitet.

Corporate governance

ECB’s afgørelse om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018

Den 19. april 2018 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2018/12 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018. Afgørelsen bliver offentliggjort 30. april 2018 på ECB’s websted sammen med en pressemeddelelse herom.

Banktilsyn

Efterlevelse af EBA's henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen

Den 26. marts 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), at ECB – i relation til de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever EBA's "Henstilling om omfattelse af enheder i koncerngenopretningsplanen” (EBA/Rec/2017/02) fra og med 26. marts 2018.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for indbyrdes forbundne kunder

Den 12. april 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at det er ECB's hensigt, for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn, at efterleve EBA's retningslinjer for indbyrdes forbundne kunder i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 39, i forordning (EU) nr. 575/2013.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt