European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

April 2018

Tržna infrastruktura in plačila

Začetek javnega posvetovanja o osnutku pričakovanj preglednikov glede kibernetske odpornosti

Svet ECB je 6. aprila 2018 odobril začetek javnega posvetovanja o osnutku pričakovanj preglednikov glede kibernetske odpornosti infrastruktur finančnih trgov. S temi pričakovanji naj bi v okviru Eurosistemove pregledniške strategije glede kibernetske odpornosti infrastruktur finančnih trgov operacionalizirali svetovne usmeritve o kibernetski odpornosti infrastruktur finančnih trgov, ki sta jih junija 2016 objavila Odbor za plačila in tržne infrastrukture Banke za mednarodne poravnave in Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev. Več informacij je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o vzpostavitvi okvira za listinjenje na Cipru

Svet ECB je 4. aprila 2018 Mnenje CON/2018/16 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka in zakona o državnem revizijskem uradu

Svet ECB je 6. aprila 2018 Mnenje CON/2018/17 sprejel na zahtevo predsednika hrvaškega parlamenta.

Mnenje ECB o pravnem okviru za krite obveznice na Češkem

Svet ECB je 9. aprila 2018 Mnenje CON/2018/18 sprejel na zahtevo češkega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in s tem povezanih pravnih aktov

Svet ECB je 11. aprila 2018 Mnenje CON/2018/19 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada

Svet ECB je 11. aprila 2018 Mnenje CON/2018/20 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o konverziji kreditov v švicarskih frankih v Sloveniji

Svet ECB je 16. aprila 2018 Mnenje CON/2018/21 sprejel na zahtevo Državnega zbora Republike Slovenije.

Statistika

Komunikacijski sveženj za integrirani okvir poročanja

Svet ECB je 29. marca 2018 sklenil okrepiti obveščanje o integriranem okviru ESCB za statistično poročanje bank, zato je odobril objavo posodobljenega bančnega integriranega slovarja poročanja in integriranega okvira poročanja na spletnem mestu ECB. Na posodobljeni spletni strani je predstavljen zlasti obširnejši pregled integriranega okvira poročanja. Namen dolgoročnega pristopa ESCB je v prvi vrsti povečati učinkovitost poročanja in zmanjšati obremenitev za banke, pri čemer naj bi uporabniki še naprej prejemali kakovostne podatke.

Upravljanje in vodenje

Sklep ECB o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2018

Svet ECB je 19. aprila 2018 sprejel Sklep ECB/2018/12 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2018. Sklep bo skupaj s sporočilom za javnost 30. aprila 2018 objavljen na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Skladnost s Priporočilom EBA o zajetju subjektov v načrtu sanacije skupine

Svet ECB 26. marca 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se Evropski bančni organ (EBA) obvesti o tem, da je ECB pri pomembnih institucijah, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, s 26. marcem 2018 usklajena s »Priporočilom o zajetju subjektov v načrtu sanacije skupine« (EBA/Rec/2017/02).

Skladnost s smernicami EBA o povezanih strankah

Svet ECB 12. aprila 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se EBA obvesti o tem, da se namerava ECB pri pomembnih institucijah, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, uskladiti s smernicami EBA o povezanih strankah iz 39. točke člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije