Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2018 m. balandžio mėn.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Viešų konsultacijų dėl kibernetinio atsparumo priežiūros lūkesčių projekto paskelbimas

2018 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą pradėti viešas konsultacijas dėl finansų rinkos infrastruktūrų kibernetinio atsparumo priežiūros lūkesčių projekto. Šie lūkesčiai išdėstyti vadovaujantis Eurosistemos finansų rinkos infrastruktūrų kibernetinio atsparumo priežiūros strategija, siekiant praktiškai taikyti Tarptautinių atsiskaitymų banko Mokėjimų ir rinkos infrastruktūrų komiteto ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos 2016 m. birželio mėn. paskelbtas pasaulines finansų rinkos infrastruktūrų kibernetinio atsparumo gaires. Daugiau informacijos paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos sukūrimo Kipre

2018 m. balandžio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/16 Kipro finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo ir Valstybės audito tarnybos įstatymo dalinių pakeitimų

2018 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/17 Hrvatski Sabor (Kroatijos parlamento) pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl padengtų obligacijų teisinio reglamentavimo Čekijoje

2018 m. balandžio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/18 Čekijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir dėl susijusių teisės aktų

2018 m. balandžio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/19 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl Reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo

2018 m. balandžio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/20 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo Slovėnijoje

2018 m. balandžio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/21 Slovėnijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos prašymu.

Statistika

Informacijos apie integruotą atskaitomybės struktūrą paketas

2018 m. kovo 29 d. Valdančioji taryba nusprendė papildyti informaciją apie ECBS integruotą bankų statistinių duomenų teikimo struktūrą – suteikė leidimą ECB interneto svetainėje atnaujinti informaciją apie Bankų integruotos atskaitomybės žinyną (angl. Banks’ Integrated Reporting Dictionary) ir Integruotą atskaitomybės struktūrą (angl. Integrated Reporting Framework). Atnaujintoje interneto svetainėje pateikiama išsamesnė integruotos atskaitomybės struktūros apžvalga. Pagal ECBS ilgalaikę strategiją pirmiausia siekiama padidinti atskaitomybės efektyvumą ir sumažinti bankams tenkančią naštą, tačiau kartu užtikrinti, kad naudotojams ir toliau būtų teikiami aukštos kokybės duomenys.

ECB valdymas

ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m.

2018 m. balandžio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2018/12 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2018 m. Sprendimas ir atitinkamas pranešimas spaudai bus paskelbti ECB interneto svetainėje 2018 m. balandžio 30 d.

Bankų priežiūra

EBI rekomendacijų dėl subjektų įtraukimo į grupės gaivinimo planą laikymasis

Iki 2018 m. kovo 26 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI), kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB nuo 2018 m. kovo 26 d. laikosi EBI rekomendacijų dėl subjektų įtraukimo į grupės gaivinimo planą (EBA/Rec/2017/02).

EBI gairių dėl susijusių klientų laikymasis

Iki 2018 m. balandžio 12 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB ketina laikytis EBI gairių dėl susijusių klientų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 39 punktą.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai