Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Huhtikuu 2018

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Julkinen kuuleminen luonnoksesta kyberresilienssiä koskeviksi valvontaodotuksiksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.4.2018 julkisen kuulemismenettelyn käynnistämisen luonnoksesta rahoitusmarkkinainfrastruktuurien kyberresilienssiä koskeviksi valvontaodotuksiksi. Odotuksiin kirjataan käytännön tasolla rahoitusmarkkinainfrastruktuurien kyberresilienssiä koskeva maailmanlaajuinen ohjeistus, jonka Kansainvälisen järjestelypankin maksu- ja markkinainfrastruktuurikomitea (CPMI) ja kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojien järjestö (IOSCO) julkaisivat kesäkuussa 2016. Odotukset muodostavat osan rahoitusmarkkinainfrastruktuurien kyberresilienssiä koskevaa eurojärjestelmän valvontastrategiaa. Lisätietoa on saatavilla EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto arvopaperistamista koskevan lainsäädännön laatimisesta Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 4.4.2018 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/16.

EKP:n lausunto Hrvatska Narodna Bankaa koskevan lain sekä valtiontarkastusvirastoa koskevan lain muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 6.4.2018 Kroatian parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2018/17.

EKP:n lausunto katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevasta säännöstöstä Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 9.4.2018 Tšekin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/18.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkivalvontaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 11.4.2018 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2018/19.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta

EKP:n neuvosto antoi 11.4.2018 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2018/20.

EKP:n lausunto CHF-lainojen muuntamisesta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 16.4.2018 Slovenian parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2018/21.

Tilastot

Yhtenäistä raportointijärjestelmää koskeva tiedotuspaketti

EKP:n neuvosto hyväksyi 29.3.2018 aiempaa kattavampien tietojen julkaisemisen EKPJ:ssä käytettävästä pankkien yhtenäisestä tilastoraportointijärjestelmästä. EKP:n verkkosivuilla julkaistaan päivitetyt tiedot pankkien yhtenäisestä raportointihakemistosta (Banks’ Integrated Reporting Dictionary), ja etenkin yhtenäistä raportointijärjestelmää kuvataan aiempaa laajemmin. Näin EKPJ pyrkii pitkällä aikavälillä ennen kaikkea tehostamaan raportointia, vähentämään pankkien raportointitaakkaa ja tarjoamaan tilastojen käyttäjille vastedeskin laadukkaita tietoja.

Hallinto ja valvonta

EKP:n päätös vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2018

EKP:n neuvosto antoi 19.4.2018 päätöksen EKP/2018/12 vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2018. Päätös ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 30.4.2018.

Pankkivalvonta

Yritysten sisällyttämistä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaan koskevan EPV:n suosituksen noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 26.3.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP alkaa 26.3.2018 noudattaa merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n suositusta yritysten sisällyttämisestä konsolidointiryhmän elvytyssuunnitelmaan (EBA/Rec/2017/02).

Asiakaskokonaisuuksia koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 12.4.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP aikoo noudattaa merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 39 kohdan 1 alakohdan mukaisista asiakaskokonaisuuksista.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle