Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Aprilie 2018

Infrastructura pieței și plăți

Lansarea consultării publice referitoare la proiectul de așteptări privind monitorizarea rezilienței cibernetice

La data de 6 aprilie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei consultări publice referitoare la un proiect de așteptări privind monitorizarea rezilienței cibernetice pentru infrastructurile piețelor financiare. Ca parte a strategiei Eurosistemului de monitorizare a rezilienței cibernetice a infrastructurilor piețelor financiare, așteptările servesc la operaționalizarea orientărilor globale privind reziliența cibernetică pentru infrastructurile piețelor financiare, publicate de Comitetul pentru plăți și infrastructuri de piață al Băncii Reglementelor Internaționale și Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare în luna iunie 2016. Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la crearea unui cadru de securitizare în Cipru

La data de 4 aprilie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/16, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la modificarea Legii privind Hrvatska Narodna Banka și a Legii privind Oficiul de stat pentru audit

La data de 6 aprilie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/17, în numele președintelui Hrvatski Sabor (Parlamentul croat).

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate în Republica Cehă

La data de 9 aprilie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/18, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Cehă.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană)

La data de 11 aprilie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/19, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament privind înființarea Fondului Monetar European

La data de 11 aprilie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/20, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni în Slovenia

La data de 16 aprilie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/21, la solicitarea Adunării Naționale a Republicii Slovenia.

Statistică

Pachetul de comunicare privind cadrul de raportare integrată

La data de 29 martie 2018, Consiliul guvernatorilor a decis să optimizeze comunicarea privind cadrul SEBC de raportare statistică integrată pentru bănci prin aprobarea publicării pe website-ul BCE a unei actualizări privind dicționarul de raportare integrată pentru bănci (Banks’ Integrated Reporting Dictionary) și cadrul de raportare integrată (Integrated Reporting Framework). În special, pagina web actualizată oferă o prezentare generală mai extinsă a cadrului de raportare integrată. Abordarea pe termen lung a SEBC vizează cu precădere sporirea eficienței raportării și reducerea sarcinii impuse băncilor, continuând totodată să furnizeze utilizatorilor date de înaltă calitate.

Guvernanță corporativă

Decizia BCE privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018

La data de 19 aprilie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2018/12 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018. Decizia și un comunicat de presă pe această temă vor fi publicate pe website-ul BCE la 30 aprilie 2018.

Supraveghere bancară

Conformitatea cu Recomandarea ABE privind acoperirea entităților într-un plan de redresare a grupului

La data de 26 martie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative care fac obiectul supravegherii directe a BCE, aceasta din urmă respectă, începând cu aceeași dată, Recomandarea ABE privind acoperirea entităților într-un plan de redresare a grupului (EBA/Rec/2017/02).

Conformitatea cu Ghidul ABE privind clienții aflați în legătură

La data de 12 aprilie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE intenționează să se conformeze Ghidului ABE privind clienții aflați în legătură conform articolului 4 alineatul (1) punctul (39) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media