European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

listopad 2016.

Tržišne operacije

Kriteriji prihvatljivosti kolaterala i mjere za kontrolu rizika za neosigurane bankovne obveznice

Upravno je vijeće 4. listopada 2016. odlučilo izmijeniti kriterije prihvatljivosti kolaterala i mjere za kontrolu rizika koje se primjenjuju na nadređene neosigurane dužničke instrumente koje izdaju kreditne institucije, investicijska društva ili s njima blisko povezani subjekti. Ti instrumenti, poznati i kao neosigurane bankovne obveznice, bit će i dalje prihvatljivi kao kolateral, ali će se na njih primjenjivati dodatne mjere za kontrolu rizika. Najviši dopušteni udio neosiguranih bankovnih obveznica smanjit će se s 5 % na 2,5 % od 1. siječnja 2017. Upravno vijeće preispitat će svoju odluku tijekom 2017. u svjetlu napretka u dogovaranju zajedničkog pristupa hijerarhiji vjerovnika u slučajevima nesolventnosti i sanacije banaka u cijeloj Europskoj uniji. Detaljno priopćenje za javnost o tim izmjenama može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost

Izvješće o financijskim strukturama

Upravno je vijeće 14. listopada 2016. odobrilo objavljivanje Izvješća ESB-a o financijskim strukturama u 2016. U izvješću se govori o glavnim strukturnim obilježjima šireg financijskog sektora europodručja i kretanjima u tom sektoru u razdoblju od 2008. do 2015. Njime nije obuhvaćen samo bankarski sektor nego i drugi financijski posrednici, posebno osiguravajuća društva i mirovinski fondovi te financijski posrednici koji nisu ni banke ni osiguravajuća društva i mirovinski fondovi, a koji se često nazivaju »bankarstvom u sjeni«. Izvješće će uskoro biti dostupno na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i plaćanja

Promjene povezane s naplatom računa za korištenje uslugama sustava TARGET2-Securities

Upravno vijeće odobrilo je 23. rujna 2016. uvođenje granične vrijednosti i najmanjeg iznosa računa za korištenje uslugama sustava TARGET2-Securities (T2S). Oboje iznose 150 EUR. Te izmjene, koje su potpuno u skladu s politikom određivanja cijena usluga sustava T2S, koja je utvrđena Smjernicom ESB/2012/13, primjenjivat će se na mjesečne račune za središnje banke i središnje depozitorije vrijednosnih papira za korištenje uslugama sustava T2S. Uvođenje granične vrijednosti neće utjecati na automatizirano stvaranje i slanje mjesečnih računa, koji se temelje na podatcima o stvarnom korištenju uslugama sustava T2S.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o izmjenama Zakona o nematerijaliziranim vrijednosnim papirima u Sloveniji

Upravno je vijeće 26. rujna 2016. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/46.

Mišljenje ESB-a o izmjenama Zakona o Latvijas Banka o smanjenju broja članova Savjeta Latvijas Banka

Upravno je vijeće 28. rujna 2016. na zahtjev središnje banke Latvijas Banka donijelo Mišljenje CON/2016/47.

Mišljenje ESB-a o upravljanju nekretninama ili temeljnim kapitalom stečenim od strane kreditne institucije nakon postupka podmirenja duga u Cipru

Upravno je vijeće 11. listopada 2016. na zahtjev ciparskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/48.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ

Upravno je vijeće 12. listopada 2016. na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta donijelo Mišljenje CON/2016/49.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu zakona radi naknade određenih razlika naplaćenih za ugovore vezane uz stranu valutu u Poljskoj

Upravno je vijeće 13. listopada 2016. na zahtjev poljskog parlamenta donijelo Mišljenje CON/2016/50.

Statistika

Povećana transparentnost povezana s uredbama ESB-a o europskoj statistici

Upravno vijeće odobrilo je 4. listopada 2016. načela za povećanje transparentnosti prilikom izrade uredbi ESB-a o europskoj statistici i usklađivanje s praksom Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije povezanom s transparentnošću. Procjena učinka, koju će provesti ESB i koja uključuje analizu koristi i troškova, dopunit će se javnim savjetovanjima o budućim nacrtima uredbi ESB-a o europskim statistikama. Objavit će se i informacije o analizi koristi i troškova kao i rezultati svih budućih analiza za europodručje.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banca d’Italia

Upravno je vijeće 23. rujna 2016. donijelo Preporuku ESB/2016/28 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banca d’Italia. Preporuka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a i objavit će se u Službenom listu Europske unije.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije