Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Octombrie 2016

Operațiuni de piață

Criterii de eligibilitate a garanțiilor și măsuri de control al riscurilor pentru obligațiuni bancare negarantate

La data de 4 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a decis să aducă o serie de modificări criteriilor de eligibilitate a garanțiilor și măsurilor de control al riscurilor aplicabile instrumentelor de îndatorare negarantate de tip senior emise de instituții de credit sau firme de investiții sau de entități strâns legate de acestea. Instrumentele respective, cunoscute și sub denumirea de „obligațiuni bancare negarantate (unsecured bank bonds – UBB)”, vor rămâne deocamdată eligibile pentru constituirea de garanții, sub rezerva adoptării unor măsuri suplimentare de control al riscurilor. În special, limita de utilizare pentru UBB va fi redusă de la 5% la 2,5% începând cu data de 1 ianuarie 2017. Consiliul guvernatorilor își va revizui decizia pe parcursul anului 2017 pentru a lua în considerare progresele înregistrate, în perioada respectivă, în direcția unei abordări comune a UE față de ierarhizarea creditorilor în cazurile de insolvență sau rezoluție bancară. Un comunicat de presă detaliat în care sunt explicate aceste modificări este disponibil pe website-ul BCE.

Stabilitate financiară

Raportul privind structurile financiare

La data de 14 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea ediției din 2016 a raportului BCE privind structurile financiare (Report on financial structures). Raportul analizează principalele caracteristici și evoluții structurale în sectorul financiar din zona euro în ansamblu în perioada 2008-2015. Acesta se referă nu numai la sectorul bancar, ci și la alți intermediari financiari, îndeosebi societăți de asigurări și fonduri de pensii, precum și intermediari financiari alții decât cei din sectorul bancar și al asigurărilor (cunoscuți adesea sub denumirea de „sistemul bancar paralel”). Raportul va fi disponibil în curând pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Modificări aduse facturării serviciilor T2S

La data de 23 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat introducerea unui prag de facturare și a unei sume facturate minime, ambele stabilite la 150 EUR, pentru serviciile furnizate în cadrul TARGET2-Securities (T2S). Aceste modificări, care respectă în totalitate politica de comisionare pentru T2S definită în Orientarea BCE/2012/13, se vor aplica facturării lunare a serviciilor T2S utilizate de băncile centrale și depozitarii centrali de titluri de valoare. Producerea și transmiterea de facturi automate lunare, generate de T2S și bazate pe date privind facturarea care reflectă consumul efectiv de servicii T2S, nu vor fi afectate de introducerea pragului.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la Legea privind titlurile de valoare în formă dematerializată din Slovenia

La data de 26 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/46, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la modificările Legii privind Latvijas Banka de reducere a numărului membrilor Consiliului Latvijas Banka

La data de 28 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/47, la solicitarea Latvijas Banka.

Avizul BCE cu privire la tratarea bunurilor imobile sau a capitalului social dobândit de o instituție de credit după un proces de reglementare a datoriilor în Cipru

La data de 11 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/48, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE

La data de 12 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/49, la solicitarea Consiliului și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la un proiect de lege privind facilitarea rambursării marjelor percepute la împrumuturi legate de o monedă străină în Polonia

La data de 13 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/50, la solicitarea Parlamentului polonez.

Statistică

Transparență sporită a regulamentelor BCE privind statisticile europene

La data de 4 octombrie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat o serie de principii care sporesc transparența procesului de elaborare a regulamentelor BCE privind statisticile europene și care iau în considerare practicile referitoare la transparență ale Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene. Evaluarea de impact a BCE, care include deja o procedură a beneficiilor și costurilor (merits and costs procedure – MCP), va fi completată de consultări publice referitoare la proiectele viitoare de regulamente ale BCE privind statisticile europene. Informații privind MCP și rezultatele pentru zona euro ale fiecărei MCP viitoare vor fi, de asemenea, publicate.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banca d’Italia

La data de 23 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2016/28 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banca d’Italia. Recomandarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media