Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2016. október

Piaci műveletek

A fedezetlen banki kötvények mint biztosítékok elfogadhatósági kritériumai és a velük kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések

2016. október 4-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy módosítja a hitelintézetek vagy befektetési vállalkozások vagy a velük közeli kapcsolatban álló intézmények által kibocsátott, fedezetlen elsőbbségi adósságinstrumentumok mint biztosítékok elfogadhatósági kritériumait, valamint az ilyen kötvényekre irányuló kockázatkezelési intézkedéseket. Ezek a fedezetlen banki kötvény néven is ismert instrumentumok egyelőre továbbra is elfogadható fedezetnek minősülnek, noha további kockázatkezelési intézkedéseket kell alkalmazni rájuk. Konkrétabban, 2017. január 1-jétől fedezetként való alkalmazhatóságuk felső határa 5%-ról 2,5%-ra csökken. A Kormányzótanács 2017 során felülvizsgálja döntését, hogy figyelembe vehesse a legfrissebb fejleményeket annak a közös, uniós szintű megközelítésnek a kidolgozásával kapcsolatban, amely a banki fizetésképtelenség és szanálás esetén követendő hitelezői hierarchiát érinti. A változásokról részletes sajtóközlemény olvasható az EKB weboldalán.

Pénzügyi stabilitás

Jelentés a pénzügyi struktúrákról

A Kormányzótanács 2016. október 14-én jóváhagyta a pénzügyi struktúrákról szóló 2016-os EKB-jelentés közzétételét. A jelentés áttekinti a szélesebb értelemben vett európai pénzügyi szektor főbb strukturális jellemzőit és azok alakulását a 2008 és 2015 közötti időszakban. A bankszektoron kívül egyéb pénzügyi közvetítőkkel – különös tekintettel a biztosítótársaságokra és a nyugdíjpénztárakra –, valamint a nem banki és nem biztosítói tevékenységet folytató pénzügyi közvetítőkkel („árnyékbankrendszer”) foglalkozik. A dokumentum hamarosan megtekinthető lesz az EKB weboldalán.

Piaci infrastruktúra és fizetések

A T2S-szolgáltatások számlázási rendjének módosulása

2016. szeptember 23-án a Kormányzótanács úgy határozott, hogy számlázási küszöböt és minimális számlázási összeget vezet be a TARGET2-Securities (T2S) szolgáltatásaira vonatkozóan. Mindkét esetben 150 €-s összeget határozott meg. A változások – amelyek teljes összhangban állnak a T2S EKB/2012/13 iránymutatásban rögzített árazási politikájával – a központi bankoknak és a központi értéktáraknak a T2S-szolgáltatások igénybe vételéért kiállított havi számlákat érintik. A havi automatizált számlák kiállítását és kiküldését – amelyet maga a T2S generál, és amely a rendszer szolgáltatásainak tényleges igénybe vételét tükröző számlázási adatokon alapul – nem érinti a küszöb bevezetése.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a dematerializált értékpapírokról szóló törvény módosításáról Szlovéniában

A Kormányzótanács 2016. szeptember 26-án elfogadta a CON/2016/46 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Latvijas Bankáról szóló törvénynek a Latvijas Banka Tanácsa tagjai számának csökkentése érdekében történő módosításáról

A Kormányzótanács 2016. szeptember 28-án elfogadta a CON/2016/47 véleményt, amelyet a Latvijas Banka felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelintézetek által adósságrendezési eljárást követően megszerzett ingatlanok vagy részvénytőke kezeléséről Cipruson

A Kormányzótanács 2016. október 11-én elfogadta a CON/2016/48 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv és a 2009/101/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2016. október 12-én elfogadta a CON/2016/49 véleményt, amelyet a Tanács és az Európai Parlament felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye bizonyos devizához kötött hitelekhez kapcsolódó különbözetek visszatérítésének megkönnyítésére irányuló törvénytervezetről Lengyelországban

A Kormányzótanács 2016. október 13-án elfogadta a CON/2016/50 véleményt, amelyet a lengyel parlament felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

Nagyobb átláthatóság az európai statisztikáról szóló EKB-rendeletekben

2016. október 4-én a Kormányzótanács jóváhagyta azokat az alapelveket, amelyek célja növelni az átláthatóságot az európai statisztikáról szóló EKB-rendeletek kidolgozása során. A döntéshez az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság átláthatósági gyakorlatát is figyelembe vették. Az EKB hatásvizsgálata – amely már tartalmaz költség-haszon eljárást – nyilvános konzultációval is kiegészül az európai statisztikáról szóló jövőbeli EKB-rendelettervezetekről. A költség-haszon eljárással kapcsolatos információk és a jövőbeli eljárások euroövezeti eredményei szintén közzétételre kerülnek.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banca d’Italia külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2016. szeptember 23-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2016/28 ajánlást a Banca d’Italia külső könyvvizsgálóiról. A rendelet szövege hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az EKB weboldalán pedig már olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok