European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2016 m. spalio mėn.

Rinkos operacijos

Įkaito tinkamumo kriterijai ir rizikos kontrolės priemonės neužtikrintosioms bankų obligacijoms

2016 m. spalio 4 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl kredito įstaigų, investicinių įmonių arba su jomis glaudžiai susijusių subjektų išleistoms didesnio prioriteto neužtikrintosioms skolos priemonėms taikomų įkaito tinkamumo kriterijų ir rizikos kontrolės priemonių pakeitimų. Šios priemonės, dar vadinamos neužtikrintosiomis bankų obligacijomis (angl. unsecured bank bonds, UBBs), kol kas dar bus laikomos tinkamu įkaitu, bet joms bus taikomos papildomos rizikos kontrolės priemonės. Visų pirma, nuo 2017 m. sausio 1 d. neužtikrintųjų bankų obligacijų bus leidžiama naudoti mažiau – 5 % riba bus sumažinta iki 2,5 %. 2017 m. Valdančioji taryba šį savo sprendimą svarstys iš naujo, atsižvelgdama į per tą laiką padarytą pažangą visoje ES vienodinant kreditorių hierarchijos traktavimą bankų nemokumo ir pertvarkymo atveju. ECB interneto svetainėje paskelbtas spaudos pranešimas, kuriame išsamiai paaiškinti šie pakeitimai.

Finansinis stabilumas

Finansinių struktūrų ataskaita

2016 m. spalio 14 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų paskelbta ECB 2016 m. finansinių struktūrų ataskaita (ECB report on financial structures 2016). Ataskaitoje apžvelgiamos plataus euro zonos finansų sektoriaus pagrindinės struktūros savybės ir raida 2008–2015 m. Ataskaitoje aptariamas ne tik bankų sektorius, bet ir kiti finansų tarpininkai, visų pirma draudimo bendrovės ir pensijų fondai, taip pat kiti finansų tarpininkai (ne bankai ir ne draudimo bendrovės), dažnai vadinami šešėlinės bankininkystės sektoriumi. Ataskaita netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Sąskaitų už T2S paslaugas teikimo pasikeitimai

2016 m. rugsėjo 23 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų nustatyta žemiausia riba ir mažiausia suma – 150 eurų – kuriai susidarius būtų pradedamos rengti sąskaitos už naudojimąsi TARGET2-Securities (T2S) paslaugomis. Šis pakeitimas visiškai atitinka Gairėse ECB/2012/13 apibrėžtą T2S kainodaros politiką ir bus pradėtas taikyti išrašant mėnesines sąskaitas faktūras centriniams bankams ir centriniams vertybinių popierių depozitoriumams už naudojimąsi T2S paslaugomis. Minimalios ribos nustatymas neturės poveikio automatinių mėnesinių sąskaitų faktūrų, kurias rengia T2S pagal sąskaitų už realų pasinaudojimą T2S paslaugomis duomenis, išrašymui ir pateikimui.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių akto dalinių pakeitimų Slovėnijoje

2016 m. rugsėjo 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/46 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl įstatymo dėl Latvijas Banka dalinių pakeitimų, kuriais numatyta sumažinti Latvijas Banka tarybos narių skaičių

2016 m. rugsėjo 28 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2016/47 Latvijas Banka prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigos po skolos grąžinimo proceso įsigyto nekilnojamojo turto arba įstatinio kapitalo valdymo sąlygų Kipre

2016 m. spalio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/48 Kipro finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB

2016 m. spalio 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/49 Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl įstatymo, kuriuo siekiama palengvinti tam tikrų valiutų kainų skirtumų, taikomų su užsienio valiuta susietoms paskoloms, kompensavimą, projekto Lenkijoje

2016 m. spalio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/50 Lenkijos parlamento prašymu.

Statistika

Didesnis ECB reglamentų dėl Europos statistikos skaidrumas

2016 m. spalio 4 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB reglamentų dėl Europos statistikos rengimo skaidrumą didinančius principus, kuriuos rengiant atsižvelgta į Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos praktiką skaidrumo klausimu. ECB vykdo poveikio vertinimą – jau atlikta sąnaudų ir naudos analizė, o vėliau bus surengtos ir viešos konsultacijos dėl būsimų ECB reglamentų dėl Europos statistikos projektų. Taip pat bus paskelbta informacijos apie sąnaudų ir naudos analizę ir kiekvienos tokios būsimos analizės euro zonos rezultatus.

ECB valdymas

ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banca d’Italia išorės auditoriaus

2016 m. rugsėjo 23 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2016/28, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banca d’Italia išorės auditoriaus. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Ją taip pat galima rasti ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai