Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

svibanj 2016.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 20. svibnja 2016.

Tržišne operacije

Odluke povezane s provedbom druge serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja

Upravno je vijeće 28. travnja 2016. donijelo Odluku ESB/2016/10 o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja i Odluku ESB/2016/11 o izmjeni Odluke ESB/2014/34 o mjerama koje se odnose na ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja. Odlukom ESB/2016/10 uspostavlja se pravna osnova za drugu seriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja, koju je Upravno vijeće odlučilo pokrenuti 10. ožujka 2016. Odlukom ESB/2016/11 izmjenjuje se Odluka ESB/2014/34 kako bi se financijskim institucijama omogućilo da iznose posuđene u sklopu prve serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja otplate u lipnju 2016. te da posude novac u sklopu druge serije. Obje se odluke mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Financijska stabilnost i nadzor

Pregled financijske stabilnosti, svibanj 2016.

Upravno je vijeće 18. svibnja 2016. odobrilo objavu novog Pregleda financijske stabilnosti (Financial Stability Review – May 2016), u kojem se razmatraju glavni izvori rizika za stabilnost financijskog sustava europodručja i njegove ranjive točke te iznosi cjelovita analiza sposobnosti financijskog sustava europodručja da apsorbira šokove. Pregled bi trebao biti objavljen na mrežnim stranicama ESB-a 24. svibnja 2016.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2015.

Upravno je vijeće 11. svibnja 2016. primilo na znanje godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2015., koje je potom objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a. U godišnjem izvješću o sustavu TARGET navedeni su podatci o aktivnostima platnog prometa u sustavu TARGET2, njegovoj operativnoj uspješnosti i glavnim kretanjima u 2015. godini. Ovogodišnje izvješće sadrži agregirane kvantitativne pokazatelje, čime se povećava razina transparentnosti financijske uspješnosti sustava.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u pogledu određenih datuma i prijedlog direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u pogledu određenih datuma

Upravno je vijeće 29. travnja 2016. na zahtjev Vijeća Europske unije donijelo Mišljenje CON/2016/27.

Mišljenje ESB-a o sanaciji i likvidaciji banaka u Sloveniji

Upravno je vijeće 3. svibnja 2016. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/28.

Statistika

Uredba o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku

Upravno je vijeće 18. svibnja 2016. donijelo Uredbu ESB/2016/13 o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i Odluku ESB/2016/14 o izmjeni Odluke ESB/2014/6 o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka. Upravno je vijeće odobrilo i da se na mrežnim stranicama ESB‑a objavi dokument s primljenim povratnim informacijama o prethodnom nacrtu Uredbe.

Međunarodna i europska suradnja

15. godišnji pregled međunarodne uloge eura

Upravno je vijeće 12. svibnja 2016. odobrilo 15. godišnji pregled međunarodne uloge eura, kao i njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB-a. Ovogodišnje je izvješće privremeno izvješće koje pruža jezgrovitiji pregled kretanja povezanih s uporabom eura od strane rezidenata izvan europodručja u odnosu na prijašnja izvješća te sadrži ažurirane statističke podatke o najvažnijim pokazateljima međunarodnog statusa eura koji su od javnog interesa. Budući da kretanja u tom području često nisu brza, od ove će se godine cjelovita izvješća sastavljati samo svake dvije godine, dok će se u međuvremenu objavljivati kraća privremena izvješća.

Novčanice

Prestanak proizvodnje i izdavanja novčanice od 500 €

Upravno je vijeće 4. svibnja 2016. odlučilo trajno obustaviti proizvodnju novčanice od 500 € i izostaviti je iz serije Europa. Odlučilo je i da će se izdavanje novčanice od 500 € obustaviti krajem 2018., kada se planira uvođenje novčanica od 100 € i 200 € iz serije Europa. Ostali apoeni, od 5 € do 200 €, i dalje će se proizvoditi. Upravno je vijeće, naposljetku, potvrdilo da će novčanica od 500 € i dalje biti zakonsko sredstvo plaćanja te će se stoga moći upotrebljavati za plaćanje i pohranu vrijednosti. Povezano priopćenje za javnost istog je dana objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a.

Postupci akreditacije za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura

Upravno je vijeće 6. svibnja 2016. donijelo Odluku ESB/2016/12 o izmjeni Odluke ESB/2013/54 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura. Tim pravnim aktom o izmjeni proširuju se uvjeti pod kojima se u slučaju nepridržavanja odredaba proizvođačima euronovčanica ili njihovih dijelova izriču prikladne i razmjerne kazne, među kojima su i novčane kazne, kako bi se obuhvatile sve situacije u kojima bi izricanje financijskih sankcija moglo biti potrebno, u skladu s člankom 20. Odluke ESB/2013/54. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Odluka ESB-a o sveobuhvatnoj procjeni za 2016.

Upravno vijeće 3. svibnja 2016. nije imalo prigovora na dovršeni nacrt odluke kojim je Nadzorni odbor predložio provođenje istrage o četirima kreditnim institucijama koje će se podvrgnuti sveobuhvatnoj procjeni u 2016., a riječ je o bankama Abanka d.d. (Slovenija), Akciju sabiedrība „Rietumu Banka” (Latvija), Banca Mediolanum S.p.A. (Italija) i Citibank Europe plc (Irska). Povezano priopćenje za javnost objavljeno je na mrežnim stranicama ESB-a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije