Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2016 m. gegužės mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2016 m. gegužės 20 d., 15.00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Sprendimai, susiję su antra tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serija

2016 m. balandžio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2016/10 dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO) ir Sprendimą ECB/2016/11, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/34 dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis. Sprendimu ECB/2016/10 sukuriamas teisinis pagrindas antrai TITRO serijai. Šias operacijas Valdančioji taryba nusprendė pradėti vykdyti nuo 2016 m. kovo 10 d. Sprendimu ECB/2016/11 iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/34, kad finansų įstaigos galėtų 2016 m. birželio mėn. grąžinti sumas, pasiskolintas įgyvendinant pirmą TITRO seriją, ir vėl skolintis pagal antrą šių operacijų seriją. Abu sprendimai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Finansinio stabilumo apžvalga – 2016 m. gegužės mėn.

2016 m. gegužės 18 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2016 m. gegužės mėn.“ (angl. Financial Stability Review - May 2016). Jame apžvelgiamos rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui bei pagrindinės jo pažeidžiamumo priežastys ir išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba atlaikyti sukrėtimus. Ataskaita bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2016 m. gegužės 24 d.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Sistemos TARGET 2015 metų ataskaita

2016 m. gegužės 11 d. Valdančioji taryba susipažino su sistemos TARGET 2015 metų ataskaita; vėliau ji buvo paskelbta ECB interneto svetainėje. Sistemos TARGET metų ataskaitoje skelbiama informacija apie sistemos TARGET2 srautus, veiklos rezultatus ir svarbiausius 2015 m. įvykusius pokyčius. Šioje ataskaitoje pateikiama daug aukšto lygio kokybinių rodiklių, todėl sistemos finansiniai veiklos rezultatai yra skaidresni.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

2016 m. balandžio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/27 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl bankų pertvarkymo ir likvidavimo

2016 m. gegužės 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/28 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

Statistika

Reglamentas dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo

2016 m. gegužės 18 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2016/13 dėl neapibendrintų duomenų rinkimo ir Sprendimą ECB/2016/14, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo. Be to, Valdančioji taryba leido paskelbti ECB interneto svetainėje dokumentą, apibendrinantį dėl ankstesnio Reglamento projekto gautus komentarus.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas Europoje

15-oji metinė tarptautinio euro vaidmens apžvalga

2016 m. gegužės 12 d. Valdančioji taryba patvirtino 15-ąją metinę tarptautinio euro vaidmens apžvalgą ir leido ją paskelbti ECB interneto svetainėje. Šiųmetinė ataskaita – tai tarpinė ataskaita, kurioje truputį glausčiau apžvelgiama, kaip, palyginti su ankstesnėse ataskaitose skelbta informacija, kito ne euro zonos rezidentų euro vartojimo įpročiai. Joje taip pat skelbiama atnaujinta statistinė informacija apie pagrindinius euro tarptautinio vaidmens rodiklius, kurie įdomūs visuomenei. Atsižvelgiant į tai, kad pokyčiai šioje srityje nebūtinai yra spartūs, nuo šių metų išsamios ataskaitos bus rengiamos kas dvejus metus, o tarp šių ataskaitų bus skelbiamos trumpesnės tarpinės ataskaitos.

Banknotai

Nutraukiama 500 eurų banknotų gamyba ir jų leidimas į apyvartą

2016 m. gegužės 4 d. Valdančioji taryba nusprendė visam laikui nutraukti 500 eurų banknotų gamybą. Ji taip pat nusprendė, kad 500 eurų banknotai nebebus leidžiami maždaug nuo 2018 m. pabaigos – tuo metu į apyvartą planuojama išleisti 100 ir 200 eurų serija „Europa“ banknotus. Nominalai nuo 5 iki 200 eurų bus toliau gaminami. Valdančioji taryba patvirtino, kad 500 eurų banknotai tebebus teisėta mokėjimo priemonė, todėl jais ir toliau bus galima naudotis kaip atsiskaitymo ir kaupimo priemone. Susijęs pranešimas spaudai tą pačią dieną buvo paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Akreditacijos procedūros, taikomos saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams

2016 m. gegužės 6 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2016/12, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams. Siekiant apimti visus galimus atvejus, kai, vadovaujantis Sprendimo ECB/2013/54 20 straipsniu, reikėtų skirti finansines sankcijas, šiuo iš dalies keičiančiu teisės aktu patikslinama tvarka, pagal kurią eurų banknotų ar jų elementų gamintojams už reikalavimų nesilaikymą taikomos atitinkamos ir proporcingos sankcijos, įskaitant pinigines nuobaudas. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

ECB sprendimas dėl išsamaus vertinimo 2016 m.

2016 m. gegužės 3 d. Valdančioji taryba neprieštaravo Priežiūros valdybos siūlomam sprendimo galutiniam projektui. Jame nurodyta, kad ketinama atlikti tyrimą, susijusį su keturiomis kredito įstaigomis (konkrečiau, Abanka d.d. (Slovėnija), Akciju sabiedrība „Rietumu Banka“ (Latvija), Banca Mediolanum S.p.A. (Italija) ir Citibank Europe plc (Airija)), kurios 2016 m. bus išsamiai vertinamos. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai