Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2016

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 20. maja 2016 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Sklepi v zvezi z izvajanjem druge serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 28. aprila 2016 sprejel Sklep ECB/2016/10 o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja in Sklep ECB/2016/11 o spremembi Sklepa ECB/2014/34 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja. Sklep ECB/2016/10 vzpostavlja pravni okvir za drugo serijo teh operacij, ki jo je Svet ECB odobril 10. marca 2016. Sklep ECB/2016/11 pa spreminja Sklep ECB/2014/34 tako, da finančne institucije lahko v juniju 2016 odplačajo sredstva, ki so si jih izposodile v prvi seriji, in si izposodijo nova v drugi seriji. Oba sklepa sta na voljo na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in bančni nadzor

Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2016

Svet ECB je 18. maja 2016 odobril objavo majske številke pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability Review – May 2016). Publikacija ocenjuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira šoke. Pregled bo na spletni strani ECB objavljen 24. maja 2016.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Letno poročilo TARGET 2015

Svet ECB se je 11. maja 2016 seznanil z letnim poročilom sistema TARGET za leto 2015, ki je bilo zatem objavljeno na spletni strani ECB. Poročilo vsebuje informacije o prometu v sistemu TARGET ter predstavlja njegovo uspešnost delovanja in glavna gibanja v letu 2015. V letošnjem poročilu so vključeni splošni kvantitativni kazalniki, s katerimi se povečuje transparentnost glede finančne uspešnosti sistema.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah glede nekaterih datumov ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov

Svet ECB je 29. aprila 2016 Mnenje CON/2016/27 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o reševanju in prisilnem prenehanju bank

Svet ECB je 3. maja 2016 Mnenje CON/2016/28 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Statistika

Osnutek uredbe ECB o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju

Svet ECB je 18. maja 2016 sprejel Uredbo ECB/2016/13 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in Sklep ECB/2016/14 o spremembi Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank. Svet ECB je odobril tudi objavo dokumenta o odzivih na osnutek uredbe na spletni strani ECB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Petnajsti letni pregled mednarodne vloge eura

Svet ECB je 12. maja 2016 potrdil 15. letni pregled mednarodne vloge eura in odobril njegovo objavo na spletni strani ECB. Gre za vmesno poročilo, ki v bolj zgoščeni obliki kot prejšnja poročila obravnava gibanja pri uporabi eura s strani nerezidentov euroobmočja ter vsebuje najnovejše statistične podatke o glavnih kazalnikih mednarodnega položaja eura, ki so zanimivi za širšo javnost. Ker se gibanja na tem področju ne spreminjajo hitro, bo od letošnjega leta dalje celotno poročilo pripravljeno samo vsaki dve leti, med njimi pa bo objavljeno krajše vmesno poročilo.

Bankovci

Konec izdelave in izdajanja bankovca za 500 €

Svet ECB je 4. maja 2016 sklenil trajno ukiniti izdelavo bankovca za 500 € in ga izločiti iz serije bankovcev Evropa. Sklenil je tudi, da se bodo bankovci za 500 € prenehali izdajati proti koncu leta 2018, ko bosta po načrtih uvedena bankovca za 100 € in 200 € iz serije Evropa. Sklep ne vpliva na druge apoene, tj. od 5 € do 200 €. Svet ECB je hkrati potrdil, da bo bankovec za 500 € ostal zakonito plačilno sredstvo in se zato lahko še naprej uporablja kot plačilno sredstvo in kot hranilec vrednosti. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Postopki akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura

Svet ECB je 6. maja 2016 sprejel Sklep ECB/2016/12 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura. Pravni akt o spremembi razširja pogoje, pod katerimi se proizvajalcem bankovcev eura in njihovih sestavin v primeru neizpolnjevanja obveznosti naložijo ustrezne in sorazmerne kazni, vključno z denarnimi, tako da pogoji zdaj zajemajo vse scenarije, pod katerimi je v skladu s členom 20 Sklepa ECB/2013/54 treba naložiti denarno kazen. Sklep je na voljo na spletni strani ECB.

Bančni nadzor

Sklep ECB v zvezi s celovito oceno v letu 2016

Svet ECB 3. maja 2016 ni ugovarjal dokončnemu osnutku odločitve , ki ga je predlagal Nadzorni odbor, da se izvede analiza glede štirih kreditnih institucij, ki bodo zajete v celoviti oceni 2016, namreč Abanka d.d. (Slovenija), Akciju sabiedrība »Rietumu Banka« (Latvija), Banca Mediolanum S.p.A. (Italija) in Citibank Europe plc (Irska). S tem povezano sporočilo za javnost je bilo objavljeno na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije