Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2016

EMBARGO

EMBARGO până la data de 20 mai 2016, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Operațiuni de piață

Decizii referitoare la implementarea celei de-a doua serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung

La data de 28 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2016/10 privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL) și Decizia BCE/2016/11 de modificare a Deciziei BCE/2014/34 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung. Decizia BCE/2016/10 stabilește cadrul juridic pentru cea de-a doua serie de OTRTL, pe care Consiliul guvernatorilor a decis să o lanseze la data de 10 martie 2016. Decizia BCE/2016/11 modifică Decizia BCE/2014/34 cu scopul de a permite instituțiilor financiare să ramburseze în luna iunie 2016 sumele împrumutate în cadrul primei serii de OTRTL și să obțină împrumuturi în cadrul celei de-a doua serii. Ambele decizii sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supravegherea și stabilitatea financiară

Raportul Financial Stability Review – May 2016

La data de 18 mai 2016, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului Financial Stability ReviewMay 2016, care examinează principalele surse de risc și de vulnerabilitate la adresa stabilității sistemului financiar din zona euro și prezintă o analiză cuprinzătoare a capacității acestuia de a absorbi șocurile. Raportul urmează să fie publicat pe website-ul BCE la data de 24 mai 2016.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Raportul anual 2015 privind TARGET

La data de 11 mai 2016, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul anual 2015 privind TARGET, care a fost publicat ulterior pe website-ul BCE. Raportul oferă informații privind traficul, performanța operațională și principalele evoluții ale TARGET2 în anul 2015. Raportul de anul acesta prezintă indicatori cantitativi de nivel înalt, sporind astfel gradul de transparență în ceea ce privește performanța financiară a sistemului.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date și o propunere de directivă de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date

La data de 29 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/27, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la rezoluția și lichidarea băncilor în Slovenia

La data de 3 mai 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/28, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Statistică

Regulamentul BCE privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit

La data de 18 mai 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2016/13 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit și Decizia BCE/2016/14 de modificare a Deciziei BCE/2014/6 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale. Consiliul guvernatorilor a aprobat, de asemenea, publicarea pe website-ul BCE a unui document care să reflecte feedbackul primit cu privire la un proiect de regulament anterior.

Cooperarea la nivel internațional și european

Cel de-al 15-lea studiu anual privind rolul internațional al euro

La data de 12 mai 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat cel de-al 15-lea studiu anual privind rolul internațional al euro și a autorizat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Raportul de anul acesta este un raport intermediar, care, comparativ cu rapoartele anterioare, oferă o prezentare mai concisă a evoluțiilor înregistrate în utilizarea euro de către nerezidenți ai zonei euro, furnizând totodată informații statistice actualizate de interes pentru publicul larg cu privire la indicatorii principali ai statutului internațional al euro. Reflectând faptul că evoluțiile din acest domeniu nu sunt neapărat rapide, începând cu anul acesta vor fi elaborate rapoarte complete numai la fiecare doi ani, între timp urmând să fie publicate rapoarte intermediare mai scurte.

Bancnote

Încetarea producerii și emiterii bancnotei de 500 EUR

La data de 4 mai 2016, Consiliul guvernatorilor a decis să sisteze definitiv producerea bancnotei de 500 EUR și să o excludă din seria „Europa”. De asemenea, a decis că emiterea bancnotei de 500 EUR va fi stopată către finele anului 2018, când este planificată introducerea bancnotelor de 100 EUR și 200 EUR din seria „Europa”. Celelalte cupiuri – de la 5 EUR la 200 EUR – sunt menținute. Consiliul guvernatorilor a confirmat că bancnota de 500 EUR va rămâne un mijloc legal de plată și, prin urmare, va putea fi utilizată în continuare pentru efectuarea de plăți și ca mijloc de tezaurizare. Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat la aceeași dată pe website-ul BCE.

Procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro

La data de 6 mai 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2016/12 de modificare a Deciziei BCE/2013/54 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro. Actul juridic de modificare consolidează condițiile în care se impun, în caz de neconformitate, sancțiuni adecvate și proporționale, inclusiv sancțiuni financiare, fabricanților care produc bancnote euro sau componente ale acestora, în vederea includerii tuturor scenariilor care ar putea necesita impunerea de sancțiuni financiare în conformitate cu articolul 20 din Decizia BCE/2013/54. Decizia este disponibilă pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Decizia BCE privind evaluarea cuprinzătoare din anul 2016

La data de 3 mai 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la un proiect complet de decizie propus de Consiliul de supraveghere în vederea efectuării unei investigații referitoare la patru instituții de credit care vor face obiectul evaluării cuprinzătoare din anul 2016, respectiv Abanka d.d. (Slovenia), Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Letonia), Banca Mediolanum S.p.A. (Italia) și Citibank Europe plc (Irlanda). Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat pe website-ul BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media