Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2016. május

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2016. május 20., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

Határozatok a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatának végrehajtásáról

2016. április 28-án a Kormányzótanács elfogadta a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek (TLTRO) második sorozatáról szóló EKB/2016/10 határozatot, valamint a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló EKB/2014/34 határozat módosításáról szóló EKB/2016/11 határozatot. Az EKB/2016/10 határozat a TLTRO-k második sorozatának – amelynek elindításáról a Kormányzótanács 2016. március 10-én döntött – jogi kereteit fekteti le. Az EKB/2016/11 határozat az EKB/2014/34 határozatot módosítja, aminek célja lehetővé tenni a pénzügyi intézmények számára, hogy 2016 júniusában visszafizessék a TLTRO-k első sorozata keretében felvett hiteleiket, és újabb hiteleket vehessenek fel a második sorozat keretében. Mindkét határozat szövege az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási jelentés), 2016. május

A Kormányzótanács 2016. május 18-án engedélyezte a pénzügyi stabilitásról szóló 2016. májusi jelentés közzétételét. Ebben a szakértők áttekintik az eurorendszer pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat, továbbá átfogóan elemzik az euroövezet pénzügyi rendszerének sokkelnyelő képességét. A kiadvány a tervek szerint 2016. május 24-én jelenik meg az EKB weboldalán.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

A TARGET-ről szóló 2015-ös éves jelentés

2016. május 11-én a Kormányzótanács foglalkozott a TARGET-ről szóló 2015-ös éves jelentéssel, amely ezt követően az EKB weboldalán meg is jelent. A jelentés a TARGET2-forgalomról, a rendszer működési teljesítményéről és a 2015-ös főbb folyamatokról számol be. Az idei jelentés magas szintű kvantitatív mutatókat közöl, növelve a rendszer pénzügyi teljesítményének átláthatóságát.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

A pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló irányelv iránti javaslatról szóló EKB-vélemény

2016. április 29-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/27 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

A szlovén bankok szanálásáról és felszámolásáról szóló EKB-vélemény

2016. május 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/28 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

EKB-rendelet a granuláris hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről

2016. május 18-án a Kormányzótanács elfogadta a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló EKB/2016/13 rendeletet, valamint a részletes hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere által történő gyűjtéséhez szükséges előkészítő intézkedések megszervezéséről szóló EKB/2014/6 határozat módosításáról szóló EKB/2016/14 határozatot. A testület jóváhagyta továbbá annak a dokumentumnak az EKB weboldalán való közzétételét, amely a rendelet egy korábbi változatára érkezett reakciók alapján készült.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

Az euro nemzetközi szerepének 15. éves áttekintése

2016. május 12-én a Kormányzótanács jóváhagyta az euro nemzetközi szerepének 15. éves áttekintését, és engedélyezte a dokumentum publikálását az EKB honlapján. A jelen kiadvány időközi jelentés, amely a korábbi jelentésekhez képest tömörebb áttekintést ad arról, hogy az euroövezeten kívüli rezidensek miként használják az eurót. Emellett a lakosság érdeklődésére számot tartó, aktualizált statisztikai mutatók is találhatók benne az euro nemzetközi státuszáról. Mivel ezen a területen lassúbb folyamatokkal lehet számolni, az idei évtől teljes jelentés csak kétévente készül, a köztes években pedig rövidebb, időközi jelentések látnak majd napvilágot.

Bankjegyek

Az 500 €-s bankjegy gyártásának és kibocsátásának beszüntetése

2016. május 4-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy véglegesen beszünteti az 500 eurós bankjegy gyártását, és hogy kiiktatja ezt a címletet az Európé-bankjegysorozatból. A testület arról is határozott, hogy az 500 eurós kibocsátása 2018 vége felé áll le, ami egybeesik az Európé-sorozat 100 és a 200 eurós bankjegyének tervezett bevezetésével. A többi bankjegycímlet – az 5 euróstól a 200 eurósig – megmarad. Végül a testület megerősítette, hogy az 500 eurós megőrzi törvényes fizetőeszköz státuszát, és így fizető- és értékőrző eszköz szerepét. Minderről ugyanezen a napon sajtóközlemény jelent meg az EKB weboldalán.

Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárása

2016. május 6-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2016/12 határozatot az euro biztonságos kezelést igénylő elemeit, valamint az euro alkotóelemeit előállítók biztonsági akkreditációs eljárásairól szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról. A módosító jogszabály megerősíti azokat a feltételeket, amelyek mellett a szabályok be nem tartása esetén megfelelő és arányos büntetés – beleértve a pénzbírságot – szabható ki az eurobankjegyek, illetve ezek elemeinek gyártóira. A döntéshozók le kívánták fedni mindazokat a forgatókönyveket, amelyek az EKB/2013/54 határozat 20. cikkében foglalt pénzügyi szankciókat vonhatják maguk után. A határozat szövege az EKB weboldalán olvasható.

Bankfelügyelet

Az EKB határozata a 2016-os átfogó értékelésről

2016. május 3-án a Kormányzótanács nem emelt kifogást a felügyeleti testület azon teljes körű határozati javaslata ellen, amely 2016 során a következő négy hitelintézetben indítványozza átfogó értékelés lefolytatását: Abanka d.d. (Szlovénia), Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Lettország), Banca Mediolanum S.p.A. (Olaszország) és Citibank Europe plc (Írország). A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán jelent meg.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok