Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2016. május

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2016. május 20., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

Határozatok a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatának végrehajtásáról

2016. április 28-án a Kormányzótanács elfogadta a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek (TLTRO) második sorozatáról szóló EKB/2016/10 határozatot, valamint a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló EKB/2014/34 határozat módosításáról szóló EKB/2016/11 határozatot. Az EKB/2016/10 határozat a TLTRO-k második sorozatának – amelynek elindításáról a Kormányzótanács 2016. március 10-én döntött – jogi kereteit fekteti le. Az EKB/2016/11 határozat az EKB/2014/34 határozatot módosítja, aminek célja lehetővé tenni a pénzügyi intézmények számára, hogy 2016 júniusában visszafizessék a TLTRO-k első sorozata keretében felvett hiteleiket, és újabb hiteleket vehessenek fel a második sorozat keretében. Mindkét határozat szövege az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási jelentés), 2016. május

A Kormányzótanács 2016. május 18-án engedélyezte a pénzügyi stabilitásról szóló 2016. májusi jelentés közzétételét. Ebben a szakértők áttekintik az eurorendszer pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat, továbbá átfogóan elemzik az euroövezet pénzügyi rendszerének sokkelnyelő képességét. A kiadvány a tervek szerint 2016. május 24-én jelenik meg az EKB weboldalán.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

A TARGET-ről szóló 2015-ös éves jelentés

2016. május 11-én a Kormányzótanács foglalkozott a TARGET-ről szóló 2015-ös éves jelentéssel, amely ezt követően az EKB weboldalán meg is jelent. A jelentés a TARGET2-forgalomról, a rendszer működési teljesítményéről és a 2015-ös főbb folyamatokról számol be. Az idei jelentés magas szintű kvantitatív mutatókat közöl, növelve a rendszer pénzügyi teljesítményének átláthatóságát.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

A pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló irányelv iránti javaslatról szóló EKB-vélemény

2016. április 29-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/27 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

A szlovén bankok szanálásáról és felszámolásáról szóló EKB-vélemény

2016. május 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/28 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

EKB-rendelet a granuláris hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről

2016. május 18-án a Kormányzótanács elfogadta a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló EKB/2016/13 rendeletet, valamint a részletes hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere által történő gyűjtéséhez szükséges előkészítő intézkedések megszervezéséről szóló EKB/2014/6 határozat módosításáról szóló EKB/2016/14 határozatot. A testület jóváhagyta továbbá annak a dokumentumnak az EKB weboldalán való közzétételét, amely a rendelet egy korábbi változatára érkezett reakciók alapján készült.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

Az euro nemzetközi szerepének 15. éves áttekintése

2016. május 12-én a Kormányzótanács jóváhagyta az euro nemzetközi szerepének 15. éves áttekintését, és engedélyezte a dokumentum publikálását az EKB honlapján. A jelen kiadvány időközi jelentés, amely a korábbi jelentésekhez képest tömörebb áttekintést ad arról, hogy az euroövezeten kívüli rezidensek miként használják az eurót. Emellett a lakosság érdeklődésére számot tartó, aktualizált statisztikai mutatók is találhatók benne az euro nemzetközi státuszáról. Mivel ezen a területen lassúbb folyamatokkal lehet számolni, az idei évtől teljes jelentés csak kétévente készül, a köztes években pedig rövidebb, időközi jelentések látnak majd napvilágot.

Bankjegyek

Az 500 €-s bankjegy gyártásának és kibocsátásának beszüntetése

2016. május 4-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy véglegesen beszünteti az 500 eurós bankjegy gyártását, és hogy kiiktatja ezt a címletet az Európé-bankjegysorozatból. A testület arról is határozott, hogy az 500 eurós kibocsátása 2018 vége felé áll le, ami egybeesik az Európé-sorozat 100 és a 200 eurós bankjegyének tervezett bevezetésével. A többi bankjegycímlet – az 5 euróstól a 200 eurósig – megmarad. Végül a testület megerősítette, hogy az 500 eurós megőrzi törvényes fizetőeszköz státuszát, és így fizető- és értékőrző eszköz szerepét. Minderről ugyanezen a napon sajtóközlemény jelent meg az EKB weboldalán.

Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárása

2016. május 6-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2016/12 határozatot az euro biztonságos kezelést igénylő elemeit, valamint az euro alkotóelemeit előállítók biztonsági akkreditációs eljárásairól szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról. A módosító jogszabály megerősíti azokat a feltételeket, amelyek mellett a szabályok be nem tartása esetén megfelelő és arányos büntetés – beleértve a pénzbírságot – szabható ki az eurobankjegyek, illetve ezek elemeinek gyártóira. A döntéshozók le kívánták fedni mindazokat a forgatókönyveket, amelyek az EKB/2013/54 határozat 20. cikkében foglalt pénzügyi szankciókat vonhatják maguk után. A határozat szövege az EKB weboldalán olvasható.

Bankfelügyelet

Az EKB határozata a 2016-os átfogó értékelésről

2016. május 3-án a Kormányzótanács nem emelt kifogást a felügyeleti testület azon teljes körű határozati javaslata ellen, amely 2016 során a következő négy hitelintézetben indítványozza átfogó értékelés lefolytatását: Abanka d.d. (Szlovénia), Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Lettország), Banca Mediolanum S.p.A. (Olaszország) és Citibank Europe plc (Írország). A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán jelent meg.