Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

květen 2016

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 20. května 2016

Tržní operace

Rozhodnutí související s prováděním druhé série cílených dlouhodobějších refinančních operací

Radou guvernérů přijala 28. dubna 2016 rozhodnutí ECB/2016/10 o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO) a rozhodnutí ECB/2016/11, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/34 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací. Rozhodnutí ECB/2016/10 stanovuje právní rámec pro druhou sérii TLTRO, kterou se Rada guvernérů rozhodla zahájit 10. března 2016. Rozhodnutím ECB/2016/11 se mění rozhodnutí ECB/2014/34 s cílem umožnit finančním institucím splatit v červnu 2016 částky vypůjčené v rámci první série TLTRO a vypůjčovat si prostředky v rámci druhé série. Obě rozhodnutí jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Publikace Financial Stability Review May 2016

Rada guvernérů schválila 18. května 2016 vydání publikace „Financial Stability Review – May 2016“, která se zabývá hlavními zdroji rizika a zranitelnosti, pokud jde o stabilitu finančního systému eurozóny a rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat šoky. Na internetových stránkách ECB bude zveřejněna 24. května 2016.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Výroční zpráva TARGET za rok 2015

Rada guvernérů vzala 11. května 2016 na vědomí výroční zprávu TARGET za rok 2015, která byla následně zveřejněna na internetových stránkách ECB. Výroční zpráva TARGET obsahuje informace o provozu systému TARGET2, jeho operačním výkonu a hlavních změnách, k nimž došlo v roce 2015. Zpráva za rok 2015 obsahuje podrobné kvantitativní ukazatele a zvyšuje tak míru transparentnosti, pokud jde o finanční výkonnost systému.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data

Rada guvernérů přijala 29. dubna 2016 stanovisko CON/2016/27 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k řešení krize a likvidaci bank ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 3. května 2016 stanovisko CON/2016/28 na žádost slovinského ministerstva financí.

Statistika

Nařízení o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a úvěrovém riziku

Rada guvernérů přijala 18. května 2016 rozhodnutí ECB/2016/13 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku a rozhodnutí ECB/2016/14, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/6 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank. Rada guvernérů také schválila návrh, aby dokument zohledňující odezvu na dřívější návrh nařízení byl zveřejněn na internetových stránkách ECB.

Spolupráce na mezinárodní a evropské úrovni

15. roční přehled o mezinárodní úloze eura

Rada guvernérů schválila 12. května 2016 15. roční přehled o mezinárodní úloze eura a zveřejnění přehledu na internetových stránkách ECB. Letošní zpráva je prozatímní a v porovnání s předchozími zprávami představuje podrobnější přehled vývoje používání eura nerezidenty eurozóny. Současně obsahuje aktualizované statistické údaje o hlavních ukazatelích mezinárodního postavení eura, které by mohly veřejnost zajímat. Vzhledem ke skutečnosti, že změny v této oblasti neprobíhají nutně rychle, budou od letošního roku úplné zprávy sestavovány vždy jednou za dva roky, zatímco v mezidobí budou zveřejňovány kratší prozatímní zprávy.

Bankovky

Konec výroby a vydávání bankovky 500 €

Rada guvernérů rozhodla 4. května 2016 trvale ukončit výrobu bankovky 500 € a vyřadit ji ze série Europa. Dále rozhodla, že vydávání bankovky 500 € bude zastaveno zhruba na konci roku 2018, kdy by měly být zavedeny bankovky 100 € a 200 € ze série Europa. Ostatní nominální hodnoty od 5 € do 200 € zůstanou zachovány. Rada guvernérů také potvrdila, že bankovka 500 € zůstane zákonným platidlem a bude tedy možné ji používat jako platební prostředek a uchovatel hodnoty. Na internetových stránkách ECB byla ve stejný den zveřejněna s tím související tisková zpráva.

Akreditační postupy pro výrobce ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura

Rada guvernérů přijala 6. května 2016 rozhodnutí ECB/2016/12, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura. Upravující právní akt posiluje podmínky, za nichž jsou ukládány vhodné a přiměřené sankce, včetně finančních, výrobcům eurobankovek nebo jejich součástí v případě neplnění. Cílem je pokrýt všechny scénáře, které by vyžadovaly uložení finančních sankcí podle článku 20 rozhodnutí ECB/2013/54. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí ECB ohledně komplexního hodnocení 2016

Rada guvernérů neměla 3. května 2016 námitky k úplnému návrhu rozhodnutí předloženého Radou dohledu ohledně provedení šetření čtyř úvěrových institucí, které budou podléhat komplexnímu hodnocení v roce 2016. Jmenovitě se jedná o tyto instituce: Abanka d.d. (Slovinsko), Akciju sabiedrība „Rietumu Banka“ (Lotyšsko), Banca Mediolanum S.p.A. (Itálie) a Citibank Europe plc (Irsko). Na internetových stránkách ECB byla zveřejněna s tím související tisková zpráva.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média