European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Maj 2016

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 20. maj 2016 kl. 15.00 CET

Markedsoperationer

Beslutninger med relation til gennemførelsen af den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer

Den 28. april 2016 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2016/10 om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO) og afgørelse ECB/2016/11 om ændring af afgørelse ECB/2014/34 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer. Afgørelse ECB/2016/10 opstiller den retlige ramme for den anden række TLTRO, som Styrelsesrådet besluttede at lancere 10. marts 2016. Afgørelse ECB/2016/11 ændrer afgørelse ECB/2014/34, således at det bliver muligt for finansielle institutioner at tilbagebetale lånte beløb under den første række TLTRO i juni 2016, og at låne under den anden række. Begge afgørelser er offentliggjort på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

Financial Stability Review, maj 2016

Den 18. maj 2016 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af "Financial Stability Review – May 2016", der gennemgår de største kilder til risiko og sårbarhed, for så vidt angår finansiel stabilitet i euroområdets finansielle system, og foretager en grundig analyse af kapaciteten i det finansielle system i euroområdet til at absorbere stød. Publikationen vil være at finde på ECB's websted 24. maj 2016.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Targets årsberetning for 2015

Den 11. maj 2016 tog Styrelsesrådet "TARGET Annual Report 2015" til efterretning. Årsberetningen blev efterfølgende offentliggjort på ECB's websted. Targets årsberetning indeholder information om betalingstrafikken i TARGET2 samt driften og den vigtigste udvikling i 2015. Denne årsberetning indeholder kvantitative indikatorer på højt niveau, som øger gennemsigtigheden af systemets finansielle resultater.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister og om et forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister

Den 29. april 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/27 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om afvikling og likvidation af banker i Slovenien

Den 3. maj 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/28 på anmodning af det slovenske finansministerium.

Statistik

Forordning om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici

Den 18. maj 2016 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2016/13 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici og afgørelse ECB/2016/14 om ændring af afgørelse ECB/2014/6 om Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB's) tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter. Styrelsesrådet vedtog samtidig at offentliggøre et dokument med feedback, som var modtaget i forbindelse med et tidligere udkast til forordningen.

Internationalt og europæisk samarbejde

Den 15. rapport om "The international role of the euro"

Den 12. maj 2016 vedtog Styrelsesrådet den 15. årlige gennemgang af euroens internationale rolle og godkendte, at den blev offentliggjort på ECB's websted. Dette års rapport er en interimsrapport, som giver et nærmere overblik over, hvordan residenter uden for euroområdets anvendelse af euroen har udviklet sig i forhold til tidligere rapporter. Rapporten indeholder også opdateret statistisk information om de vigtigste indikatorer for euroens internationale status, som er af interesse for offentligheden. Da udviklingen på dette område ikke nødvendigvis sker særlig hurtigt, vil der fra og med i år kun blive udarbejdet fuldstændige rapporter hvert andet år og kortere interimsrapporter ind imellem.

Eurosedler

ECB ophører med at producere og udstede 500-eurosedlen

Den 4. maj 2016 besluttede ECB permanent at ophøre med at producere 500-eurosedlen samt ikke at have en 500-euroseddel i Europa-serien. Styrelsesrådet besluttede også, at udstedelsen af 500-eurosedlen ophører ved udgangen af 2018, hvor det er planen at indføre 100- og 200-eurosedlen i Europa-serien. De øvrige seddelværdier – fra 5 euro til 200 euro – forbliver de samme. Endelig besluttede Styrelsesrådet, at 500-eurosedlen forbliver lovligt betalingsmiddel, og at den derfor fortsat kan anvendes som betalingsmiddel og til værdiopbevaring. Der blev samme dag offentliggjort en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale

Den 6. maj 2016 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2016/12 om ændring af afgørelse ECB/2013/54 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale. Ændringsretsakten styrker betingelserne for at pålægge producenter af eurosedler og komponenter til eurosedler passende og forholdsmæssige sanktioner, herunder også finansielle sanktioner, i tilfælde af manglende opfyldelse af deres forpligtelser, således at alle scenarier, der kan kræve finansielle sanktioner i henhold til artikel 20 i afgørelse ECB/2013/54, er omfattet. Afgørelsen findes på ECB's websted.

Banktilsyn

ECB's afgørelse om den omfattende vurdering i 2016

Den 3. maj 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et fuldstændigt udkast til afgørelse, som Tilsynsrådet havde stillet forslag om, med henblik på at gennemføre en undersøgelse af fire kreditinstitutter, som bliver omfattet af en omfattende vurdering i 2016, nemlig Abanka d.d. (Slovenien), Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" (Letland), Banca Mediolanum S.p.A. (Italien) og Citibank Europe plc (Irland). Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt