Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Siječanj 2016.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 22. siječnja 2016.

Operacije na tržištu

Godišnje preispitivanje prihvatljivih neuređenih tržišta i izdavatelja koji su klasificirani kao agencije u kategoriji korektivnih faktora II

Upravno je vijeće 18. prosinca 2015. preispitalo popis prihvatljivih neuređenih tržišta za imovinu koja je prihvatljiva kao kolateral u operacijama monetarne politike Eurosustava. Potom je odlučilo uvrstiti tržišta Alternext Lisbon i Alternext Paris u prihvatljiva neuređena tržišta. Ažuriran popis prihvatljivih neuređenih tržišta dostupan je na mrežnim stranicama ESB-a. Nadalje, Upravno je vijeće preispitalo popis izdavatelja koji su klasificirani kao agencije u kategoriji korektivnih faktora II. Potom je u taj popis odlučilo uvrstiti Bpifrance Financement SA i Agence Française de Développement, a s njega izbrisati Société de financement de l’économie française (SFEF). Ažurirani popis izdavatelja koji su klasificirani kao agencije u kategoriji korektivnih faktora II može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Dodatno objašnjenje kriterija za prihvaćanje agencija za kreditni rejting

Upravno vijeće odlučilo je 30. prosinca 2015. razjasniti kriterije za prihvaćanje vanjskih institucija za kreditnu procjenu (agencije za kreditni rejting) u okvir za kreditnu procjenu Eurosustava (ECAF). Odlučilo je objaviti minimalne zahtjeve kojima se moraju pokriti imovina kojoj se dodjeljuje rejting, izdavatelji kojima se dodjeljuje rejting i obujam kojem se dodjeljuje rejting, po različitim kategorijama imovine koja je prihvatljiva kao kolateral u operacijama monetarne politike i po državama europodručja. Detaljni zahtjevi mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a i uvrstit će se u sljedeće izmjene Smjernice ESB/2014/60 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava.

Doprinos ESB-a u sklopu javnog savjetovanja Europske komisije o pokrivenim obveznicama u Europskoj uniji

Upravno vijeće odobrilo je 18. siječnja 2016. odgovor ESB-a u sklopu javnog savjetovanja Europske komisije o pokrivenim obveznicama u Europskoj uniji, posebno o tome kako ostvariti integriranije europsko tržište pokrivenih obveznica. Odgovor će se uskoro objaviti na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o otpustu dugova osiguranih hipotekom putem prijenosa prava vlasništva na nekretninama u Rumunjskoj

Upravno vijeće donijelo je na vlastitu inicijativu 18. prosinca 2015. Mišljenje CON/2015/56.

Mišljenje ESB-a o određenim izmjenama institucionalnog okvira Banke Slovenije

Upravno je vijeće 18. prosinca 2015. na zahtjev predsjednika parlamenta Republike Slovenije donijelo Mišljenje CON/2015/57.

Mišljenje ESB-a o bilanci plaćanja i prekograničnom izvješćivanju o uslugama u Austriji

Upravno je vijeće 23. prosinca 2015. na zahtjev središnje banke Oesterreichische Nationalbank donijelo Mišljenje CON/2015/58.

Mišljenje ESB-a o porezu za određene financijske institucije u Poljskoj

Upravno je vijeće 12. siječnja 2016. na zahtjev poljskog parlamenta donijelo Mišljenje CON/2016/1.

Mišljenje ESB-a o nadzoru djelatnosti osoba koje rukuju gotovinom i izricanju administrativnih mjera i kazni u Litvi 

Upravno je vijeće 20. siječnja 2016. na zahtjev litavskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/2.

Mišljenje ESB-a o sustavu osiguranja depozita u Grčkoj

Upravno je vijeće 21. siječnja 2016. na zahtjev Ministarstva financija Helenske Republike donijelo Mišljenje CON/2016/3.

Statistika

Odluka ESB-a o neispunjavanju statističkih izvještajnih zahtjeva

Upravno vijeće donijelo je 18. prosinca 2015. Odluku ESB/2015/50 o izmjeni Odluke ESB/2010/10 o neispunjavanju statističkih izvještajnih zahtjeva kako bi se Odluka ECB/2010/10 uskladila s izmjenama Uredbe ESB/2013/33 i Uredbe ESB/2013/34 i s izvještajnim zahtjevima iz Uredbe ESB/2013/38, Uredbe ESB/2103/40 i Uredbe ESB/2013/39. Odluka ESB/2015/50 objavit će se u Službenom listu Europske unije i na mrežnoj stranici ESB-a.

Upravljanje ESB-om

Odluka ESB-a o okviru za zajedničku nabavu Eurosustava

Upravno vijeće donijelo je 23. prosinca 2015. Odluku ESB/2015/51 o izmjeni Odluke ESB/2008/17 o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava. Odlukom je proširen krug mogućih sudionika u postupcima nabave koje provodi Ured Eurosustava za usklađivanje nabave (EPCO) tako da u njima mogu sudjelovati i subjekti koji nisu središnje banke ESSB-a. Na poziv Upravnog vijeća, u postupcima EPCO-a moći će sudjelovati (i) nacionalna tijela država članica, (ii) institucije i tijela Europske unije te (iii) međunarodne organizacije prema uvjetima sličnim onima koji se primjenjuju na središnje banke i radi ispunjenja zajedničkih potreba središnjih banaka. Osim toga, izmijenjenim pravnim aktom uvodi se pojam financijske omotnice kojim se pojednostavljuju proračunski postupci. Odluka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Nadzorni prioriteti SSM-a u 2016.

Upravno vijeće odobrilo je 22. prosinca 2015. objavu nadzornih prioriteta SSM-a u 2016. kojim će se ESB rukovoditi u nadzoru banaka u sljedećih dvanaest mjeseci.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije