Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (żieda mad-deċiżjonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-imgħax)

Jannar 2016

EMBARGO

M’GĦANDHIEX TIXXANDAR QABEL 15:00 CET tat-22 ta’ Jannar 2016

Operazzjonijiet tas-suq

Rieżami annwali ta’ swieq mhux regolati aċċettabbli u ta’ emittenti klassifikati bħala aġenziji fil-kategorija II ta’ haircuts

Fit-18 ta’ Diċembru 2015 il-Kunsill Governattiv eżamina mill-ġdid il-lista ta’ swieq mhux regolati aċċettabbli għal assi eliġibbli bħala kollateral għall-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema. Għalhekk, ħa d-deċiżjoni li jaċċetta l- Alternext Lisbon u l- Alternext Paris bħala swieq mhux regolati aċċettabbli. Il-lista aġġornata ta’ swieq mhux regolati aċċettabbli tinsab fil-websajt tal-BĊE. Barra dan, il-Kunsill Governattiv eżamina mill-ġdid il-lista ta’ emittenti klassifikati bħala aġenziji fil-kategorija II ta’ haircuts. Għalhekk, ħa d-deċiżjoni li jżid lil Bpifrance Financement SA u Agence Française de Développement mal-lista , u li jneħħi lil Société de financement de l’économie française (SFEF) mil-lista. Il-lista aġġornata ta’ emittenti klassifikati bħala aġenziji fil-kategorija II ta’ haircuts tinsab fil-websajt tal-BĊE.

Kjarifika oħra dwar il-kriterji ta’ aċċettazzjoni għal aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu

Fit-30 ta’ Diċembru 2015 il-Kunsill Governattiv ħa d-deċiżjoni li jiċċara l-kriterji ta’ aċċettazzjoni għal Istituzzjonijiet Esterni tal-Valutazzjoni tal-Kreditu (aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu) fil-Qafas tal-Eurosistema għall-Valutazzjoni tal-Kreditu. Huwa ddeċieda li jippubblika rekwiżiti minimi ta’ kopertura f’termini ta’ assi klassifikati, emittenti klassifikati u volum klassifikat iddiversifikati skont il-kategoriji tal-assi li huma eliġibbli bħala kollateral fl-operazzjonijiet tal-politika monetarja u skont il-pajjiżi taż-żona tal-euro. Ir-rekwiżiti dettaljati jinsabu fil-websajt tal-BĊE u se jiġu inklużi fl-aġġornament li jmiss tal-Linja Gwida BĊE/2014/60 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-Eurosistema għall-politika monetarja.

Tweġiba tal-BĊE għall-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni Ewropea dwar bonds garantiti fl-Unjoni Ewropea

Fit-18 ta’ Jannar 2016 il-Kunsill Governattiv approva t-tweġiba tal-BĊE għall-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni Ewropea dwar bonds garantiti fl-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari dwar kif jinkiseb suq tal-bonds garantiti Ewropew iżjed integrat. It-tweġiba ma ddumx ma tidher fil-websajt tal-BĊE.

Opinjonijiet dwar leġiżlazzjoni

Opinjoni tal-BĊE dwar il-ħlas ta’ djun sostnuti minn ipoteki permezz ta’ trasferiment ta’ titolu fuq proprjetà immobbli fir-Rumanija

Fit-18 ta’ Diċembru 2015 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2015/56 b’inizjattiva proprja.

Opinjoni tal-BĊE dwar ċerti emendi għall-qafas istituzzjonali ta’ Banka Slovenije

Fit-18 ta’ Diċembru 2015 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2015/57 wara talba tal-President tal-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika tas-Slovenja.

Opinjoni tal-BĊE dwar ir-rappurtar tal-bilanċ tal-pagamenti u l-provvista ta’ servizzi transkonfinali fl-Awstrija

Fit-23 ta’ Diċembru 2015 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2015/58 wara talba minn Oesterreichische Nationalbank.

Opinjoni tal-BĊE dwar taxxa għal ċerti istituzzjonijiet finanzjarji fil-Polonja

Fit-12 ta’ Jannar 2016 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2016/1 wara talba mill-Parlament tal-Polonja.

Opinjoni tal-BĊE dwar is-superviżjoni ta’ attivitajiet ta’ ġesturi ta’ flus kontanti u l-impożizzjoni ta’ miżuri u penali amministrattivi fil-Litwanja

Fl-20 ta’ Jannar 2016 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2016/2 wara talba mill-Ministeru tal-Finanzi tal-Litwanja.

Opinjoni tal-BĊE dwar l-iskema ta’ garanzija tad-depożiti fil-Greċja

Fil-21 ta’ Jannar 2016 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2016/3 wara talba tal-Ministru tal-Finanzi tar-Repubblika Ellenika.

Statistika

Deċiżjoni tal-BĊE dwar nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika

Fit-18 ta’ Diċembru 2015 il-Kunsill Governattiv adotta d-Deċiżjoni BĊE/2015/50 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/10 dwar nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika sabiex jallinja d-Deċiżjoni BĊE/2010/10 mal-emendi li saru għar-Regolament BĊE/2013/33 u r-Regolament BĊE/2013/34, u sabiex ir-rekwiżiti għar-rappurtar stabbiliti fir-Regolament BĊE/2013/38, ir-Regolament BĊE/2013/40 u r-Regolament BĊE/2013/39 jiġu riflessi fid-Deċiżjoni BĊE/2010/10. Id-Deċiżjoni BĊE/2015/50 se tiġi ppubblikata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u tidher fil-websajt tal-BĊE.

Governanza korporattiva

Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-qafas għall-akkwist konġunt tal-Eurosistema

Fit-23 ta’ Diċembru 2015 il-Kunsill Governattiv adotta d-Deċiżjoni BĊE/2015/51 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2008/17 li tistabbilixxi l-qafas għall-akkwist konġunt tal-Eurosistema. Id-Deċiżjoni twessa’ l-possibbiltà ta’ parteċipazzjoni fi proċeduri ta’ sejħiet għall-offerti amministrati mill-Uffiċċju tal-Eurosistema għall-Koordinazzjoni tal-Akkwisti (EPCO) lil hinn mill-banek ċentrali tas-SEBĊ. Wara stedina tal-Kunsill Governattiv (i) awtoritajiet nazzjonali ta’ Stati Membri, (ii) istituzzjonijiet u korpi tal-UE, u (iii) organizzazzjonijiet internazzjonali se jkunu jistgħu jieħdu sehem ukoll fi proċeduri tal-EPCO bl-istess kundizzjonijiet u sabiex jissodisfaw ħtiġijiet komuni ma’ dawk tal-banek ċentrali. Barra dan, l-att legali aġġornat jimplimenta l-introduzzjoni ta’ kunċett ta’ envelop finanzjarju li jtejjeb il-proċeduri baġitarji u jagħmilhom iżjed effiċjenti. Id-Deċiżjoni ġiet ippubblikata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u tinsab fil-websajt tal-BĊE.

Superviżjoni bankarja

Prijoritajiet superviżorji tal-MSU fl-2016

Fit-22 ta’ Diċembru 2015 il-Kunsill Governattiv approva l-pubblikazzjoni tal-prijoritajiet superviżorji tal-MSU għall-2016 li se jiggwidaw lis-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE fix-xogħol tagħha għat-tnax-il xahar li ġejjin.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja