Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

leden 2016

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 22. ledna 2016

Tržní operace

Každoroční přezkum akceptovaných neregulovaných trhů a emitentů klasifikovaných jako agentury zařazené do kategorie srážek II

Rada guvernérů provedla 18. prosince 2015 přezkum seznamu akceptovaných neregulovaných trhů aktiv způsobilých jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému. V této souvislosti rozhodla přijmout Alternext Lisbon a Alternext Paris mezi akceptované neregulované trhy. Aktualizovaný seznam akceptovaných neregulovaných trhů je uveden na internetových stránkách ECB. Rada guvernérů dále provedla přezkum emitentů klasifikovaných jako agentury zařazené do kategorie srážek II. V této souvislosti rozhodla seznam rozšířit o Bpifrance Financement SA a Agence Française de Développement a ze seznamu odstranit Société de financement de l’économie française (SFEF). Aktualizovaný seznam emitentů klasifikovaných jako agentury zařazené do kategorie srážek II je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Další vyjasnění akceptačních kritérií pro ratingové agentury

Rada guvernérů rozhodla 30. prosince 2015 vyjasnit akceptační kritéria pro externí ratingové agentury v Rámci Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika. Rozhodla zveřejnit požadavky minimálního krytí, pokud jde o hodnocená aktiva, hodnocené emitenty a hodnocený objem diverzifikovaný mezi třídami aktiv, která jsou způsobilá jako zajištění v operacích měnové politiky, a mezi jednotlivými zeměmi eurozóny. Podrobné požadavky jsou k dispozici na internetových stránkách ECB a budou začleněny do nadcházející aktualizace obecných zásad ECB/2014/60 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému.

Příspěvek ECB k veřejné konzultaci vedené Evropskou komisí o krytých dluhopisech v Evropské unii

Rada guvernérů schválila 18. ledna 2016 odpověď ECB na veřejnou konzultaci Evropské komise o krytých dluhopisech v Evropské unii, zejména o způsobu, jak dosáhnout integrovanějšího evropského trhu krytých dluhopisů. Odpověď bude v nejbližší době dána k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k splacení dluhů zajištěných hypotékou převedením vlastnického práva k nemovitosti v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 18. prosince 2015 stanovisko CON/2015/56 z vlastního podnětu.

Stanovisko ECB k některým změnám institucionálního rámce Banka Slovenije ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 18. prosince 2015 stanovisko CON/2015/57 na žádost předsedy Národního shromáždění Slovinské republiky.

Stanovisko ECB k vykazování v oblasti platební bilance a přeshraničního poskytování služeb v Rakousku

Rada guvernérů přijala 23. prosince 2015 stanovisko CON/2015/58 na žádost Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB k dani pro určité finanční instituce v Polsku

Rada guvernérů přijala 12. ledna 2016 stanovisko CON/2016/1 na žádost polského parlamentu.

Stanovisko ECB k dohledu nad činností subjektů zpracovávajících hotovost a k ukládání správních opatření a pokut v Litvě

Rada guvernérů přijala 20. ledna 2016 stanovisko CON/2016/2 na žádost litevského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k systému pojištění vkladů v Řecku

Rada guvernérů přijala 21. ledna 2016 stanovisko CON/2016/3 na žádost ministra financí Řecké republiky.

Statistika

Rozhodnutí ECB o neplnění statistické zpravodajské povinnosti

Rada guvernérů přijala 18. prosince rozhodnutí ECB/2015/50, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/10 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti, aby tak sblížila rozhodnutí ECB/2010/10 se změnami provedenými v nařízení ECB/2013/33 a nařízení ECB/2013/34 a aby tak v rozhodnutí ECB/2010/10 zohlednila zpravodajské povinnosti uvedené v nařízení ECB/2013/38, nařízení ECB/2013/40 a nařízení ECB/2013/39. Rozhodnutí ECB/2015/50 bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a k dispozici bude také na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Rozhodnutí ECB o rámci Eurosystému pro společné zadávání zakázek

Rada guvernérů přijala 23. prosince 2015 rozhodnutí ECB/2015/51, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/17, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek. Rozhodnutí rozšiřuje možnost zúčastnit se nabídkových řízení Úřadu Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek (EPCO) také na subjekty mimo centrální banky ESCB. Na základě výzvy Rady guvernérů se budou moci účastnit řízení EPCO také i) vnitrostátní orgány členských států, ii) instituce a orgány Unie a iii) mezinárodní organizace, a to za podobných podmínek a pro plnění potřeb, které jsou společné s potřebami centrálních bank. Aktualizovaný právní akt navíc realizuje zavedení konceptu finančního krytí, který zjednodušuje rozpočtové postupy. Rozhodnutí bylo zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Priority v oblasti dohledu SSM na rok 2016

Rada guvernérů schválila 22. prosince 2015 zveřejnění priorit v oblasti dohledu SSM na rok 2016, které v příštích dvanácti měsících poskytnou vodítko bankovnímu dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média