Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar 2016

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 22. januarja 2016 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Letni pregled sprejemljivih neorganiziranih trgov in izdajateljev, klasificiranih kot agencije v kategoriji odbitkov II

Svet ECB je 18. decembra 2015 pregledal seznam sprejemljivih neorganiziranih trgov za finančno premoženje, primerno kot zavarovanje terjatev v operacijah denarne politike Eurosistema. V tej zvezi je sklenil, da kot sprejemljiva neorganizirana trga sprejme Alternext Lisbon in Alternext Paris. Posodobljeni seznam sprejemljivih neorganiziranih trgov je na voljo na spletni strani ECB. Svet ECB je pregledal tudi seznam izdajateljev, klasificiranih kot agencije v kategoriji odbitkov II. V tej zvezi je sklenil na seznam vključiti Bpifrance Financement SA in Agence Française de Développement, izključiti pa Société de financement de l’économie française (SFEF). Posodobljeni seznam izdajateljev, klasificiranih kot agencije v kategoriji odbitkov II, je na voljo na spletni strani ECB.

Nadaljnja pojasnila o merilih za sprejetje bonitetnih agencij

Svet ECB je 30. decembra 2015 sklenil razjasniti merila za sprejetje zunanjih bonitetnih institucij (bonitetnih agencij) v bonitetni okvir Eurosistema (ECAF). Sklenil je objaviti minimalne zahteve, v skladu s katerimi morajo zunanje bonitetne agencije ocenjevati finančno premoženje, izdajatelje in obseg po različnih razredih finančnega premoženja, ki je primerno kot zavarovanje v operacijah denarne politike, in po različnih državah euroobmočja. Zahteve so podrobno predstavljene na spletni strani ECB in bodo zajete v prihodnji spremembi Smernice ECB/2014/60 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema.

Prispevek ECB k javni razpravi Evropske komisije o kritih obveznicah v Evropski uniji

Svet ECB je 18. januarja 2016 odobril odgovor ECB na javno razpravo Evropske komisije o kritih obveznicah v Evropski uniji, še zlasti o tem, kako doseči bolj integriran evropski trg kritih obveznic. Odgovor bo kmalu na voljo na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o poplačilu dolgov, zavarovanih s hipoteko, s prenosom lastništva nepremičnine v Romuniji

Svet ECB je 18. decembra 2015 mnenje CON/2015/56 sprejel na lastno pobudo.

Mnenje ECB o nekaterih spremembah institucionalnega okvira Banke Slovenije

Svet ECB je 18. decembra 2015 mnenje CON/2015/57 sprejel na zahtevo predsednika Državnega zbora Republike Slovenije.

Mnenje ECB o poročanju o plačilni bilanci in čezmejnem opravljanju storitev v Avstriji

Svet ECB je 23. decembra 2015 mnenje CON/2015/58 sprejel na zahtevo centralne banke Oesterreichische Nationalbank.

Mnenje ECB o davku za nekatere finančne institucije na Poljskem

Svet ECB je 12. januarja 2016 mnenje CON/2016/1 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta.

Mnenje ECB o nadzoru dejavnosti obdelovalcev gotovine ter nalaganju upravnih ukrepov in kazni v Litvi

Svet ECB je 20. januarja 2016 mnenje CON/2016/2 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o sistemu jamstva za vloge v Grčiji

Svet ECB je 21. januarja 2016 mnenje CON/2016/3 sprejel na zahtevo ministra za finance Helenske republike.

Statistika

Sklep ECB o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje

Svet ECB je 18. decembra 2015 sprejel Sklep ECB/2015/50 o spremembi Sklepa ECB/2010/10 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje, s katerim želi Sklep ECB/2010/10 uskladiti s spremembami Uredbe ECB/2013/33 in Uredbe ECB/2013/34 ter v Sklepu ECB/2010/10 upoštevati zahteve za poročanje, določene v Uredbi ECB/2013/38, Uredbi ECB/2013/40 in Uredbi ECB/2013/39. Sklep ECB/2015/50 bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in bo na voljo na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Sklep ECB o okviru za skupno naročanje Eurosistema

Svet ECB je 23. decembra 2015 sprejel Sklep ECB/2015/51 o spremembi Sklepa ECB/2008/17 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema. V skladu s tem sklepom bodo imele možnost sodelovanja v postopkih oddaje javnih naročil, ki jih izvaja Urad Eurosistema za usklajevanje naročil (EPCO), tudi organizacije, ki niso centralne banke ESCB. Na povabilo Sveta ECB bodo lahko v postopkih EPCO pod podobnimi pogoji in za zadovoljevanje podobnih potreb, kot jih imajo centralne banke, sodelovali tudi (i) nacionalni organi držav članic, (ii) institucije in organi Unije ter (iii) mednarodne organizacije. Spremenjeni pravni akt poleg tega uvaja tudi koncept finančne ovojnice, ki racionalizira proračunske postopke. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletni strani ECB.

Bančni nadzor

Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2016

Svet ECB je 22. decembra 2015 odobril objavo prednostnih nalog enotnega mehanizma nadzora (EMN) v letu 2016, po katerih se bo bančni nadzor ECB ravnal pri svojem delu v prihodnjih 12 mesecih.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije